Dodávateľ

Juraj Spišák - Majster Papier

Bratislava 5
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Juraj Spišák - Majster Papier

IČO: 13959603

Adresa: Wolkrova 5, Bratislava - Petržalka

Registračné číslo: 2017/2-FO-E3869

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Február 2017

Záznam platný do: 27. Február 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 354 775,57 EUR 154 154
2018 1 406,61 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 354 775,57 EUR 154 154
2018 1 406,61 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 5 349,10 5349.10 EUR
Mesto Žilina 4 3 574,17 3574.17 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 14 843,44 14843.44 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 27 416,67 27416.67 EUR
Mesto Trnava 2 11 417,50 11417.50 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 434,17 434.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 412,00 412.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 11 583,33 11583.33 EUR
Mesto Levice 2 2 081,66 2081.66 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 5 379,95 5379.95 EUR
Mesto Nitra 1 38,32 38.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 22 300,00 22300.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 6 445,83 6445.83 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 660,90 6660.90 EUR
Mesto Prievidza 3 2 325,00 2325.00 EUR
Dopravný úrad 1 1 398,33 1398.33 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 774,17 774.17 EUR
Mesto Komárno 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 190,81 1190.81 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 5 302,20 5302.20 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 433,33 433.33 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1 725,00 1725.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 51 208,33 51208.33 EUR
Domov pri kríži 1 2 415,83 2415.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 020,84 4020.84 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 1 034,00 1034.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 7 737,49 7737.49 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1 641,99 1641.99 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 2 515,83 2515.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 853,33 853.33 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 319,00 1319.00 EUR
Mesto Senec 1 700,00 700.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 079,17 1079.17 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 479,90 479.90 EUR
Mesto Pezinok 2 1 186,65 1186.65 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 0,00 0.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 380,00 380.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 2 277,98 2277.98 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 2 853,33 2853.33 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 25 037,50 25037.50 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 319,99 319.99 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 860,83 1860.83 EUR
Slovenské národné divadlo 1 8 545,83 8545.83 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 8 999,90 8999.90 EUR
Mesto Svätý Jur 5 940,00 940.00 EUR
Krajská prokuratúra 3 1 162,92 1162.92 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 220,83 220.83 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 374,92 374.92 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 816,25 816.25 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 5 286,00 5286.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 7 2 872,12 2872.12 EUR
Krajská prokuratúra 1 983,33 983.33 EUR
Obec Záhorská Ves 1 120,00 120.00 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 437,41 437.41 EUR
Okresný súd Galanta 1 543,33 543.33 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 10 333,33 10333.33 EUR
Ústav polymérov SAV 1 155,83 155.83 EUR
Národný onkologický ústav 3 4 222,00 4222.00 EUR
Obec Močenok 1 933,33 933.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 332,50 1332.50 EUR
Ústav zoológie SAV 1 108,32 108.32 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 4 425,00 4425.00 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 6 664,17 6664.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 023,33 1023.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,83 140.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 4 659,97 4659.97 EUR
Výskumná agentúra 1 7 822,50 7822.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 3 527,49 527.49 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 23,80 23.80 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 124,17 1124.17 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 83,32 83.32 EUR
Environmentálny fond 1 115,00 115.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 0.00 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 2 782,50 2782.50 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 99,92 99.92 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 325,00 325.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 580,00 580.00 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 2 1 049,17 1049.17 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 79,17 79.17 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 21 916,67 21916.67 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 2 082,49 2082.49 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 2 066,00 2066.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 1 254,17 1254.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 0,00 0.00 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 32,49 32.49 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 79,00 79.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 2 983,33 2983.33 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 3 349,17 3349.17 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 2 497,50 2497.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Obec Močenok EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 337,00 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 756,00 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baliaci papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 146,00 146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 320,30 1320.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Štátna školská inšpekcia 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460,00 5460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 719,00 719.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 314,00 314.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky II. UNIVERZITA J. SELYEHO 765,00 765.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky III. UNIVERZITA J. SELYEHO 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 595,00 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky V. UNIVERZITA J. SELYEHO 438,00 438.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VI. UNIVERZITA J. SELYEHO 611,00 611.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky VII. UNIVERZITA J. SELYEHO 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Dopravný úrad 8 562,41 8562.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 72,60 72.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 046,60 9046.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické doplnky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 350,00 3350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171,00 171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 190,00 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 525,00 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostrieky a spotrebný materiál Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 980,20 980.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 285,28 9285.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 4 160,00 4160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 39 031,58 39031.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4 140,00 4140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 2 219,00 2219.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Trnava 11 040,00 11040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 450,00 2450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 390,00 1390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 083,00 2083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové jednorázové utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 573,33 7573.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 320,00 4320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka príslušenstva a doplnkov k sanitárnemu zariadeniu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaca pasta na ruky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 34 554,50 34554.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 242,00 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
(5) Hygienické potreby 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 6 661,90 6661.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 2 Vysoká škola výtvarných umení 12 900,00 12900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 1 378,00 1378.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 4 565,51 4565.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 330,00 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 1 193,00 1193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 16 800,00 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové potreby pre stravovacie zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 057,00 5057.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby marec 2017 Mesto Pezinok 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 624,75 11624.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, masážna amulzia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 248,00 248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 170,10 6170.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 325,00 1325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kvapalina do ostrekovačov - letná Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 678,60 678.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické čistiace pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 621,78 621.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Svätý Jur 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 843,45 2843.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 18 720,81 18720.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Komárno 23 450,00 23450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZZ utierky, servítky, toaletný papier, priemyselné utierky, kuchynské utierky, alobal, potravinárska fólia, špáradlá, špajdle, papierové vrecká, mikroténové vrecká Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 95 956,24 95956.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 740,00 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Gymnázium Dubnica nad Váhom 5 350,65 5350.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 425,00 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 541,00 2541.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475,00 475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 466,00 466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 39,00 39.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 7 409,00 7409.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 989,00 2989.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 22 902,41 22902.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 327,00 1327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby hygienické Úrad vlády Slovenskej republiky 4 324,86 4324.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 242,00 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 477,00 477.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 499,00 2499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier baliaci gačovaný, fólia baliaca polyetylénová strech, papier baliaci antikorózny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 418,00 418.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koše na smeti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 330,00 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 126,72 126.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 24 048,50 24048.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 866,05 2866.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2017 Mesto Pezinok 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 547,50 2547.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky a ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 456,08 456.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 896,52 896.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 774,32 8774.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 507,75 507.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 233,60 20233.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kupecké vrecká, vrecká do mrazničky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 401,87 2401.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 475,00 475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na ruky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 156 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Spišák
Adresa:
Wolkrova 5 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Záznam do:
4. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.12.2017 do: 4.01.2018

StiahniZáznam platný od: 15.05.2017 do: 19.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×