Dodávateľ

Ticket Service, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ticket Service, s.r.o.

IČO: 52005551

Adresa: Karadžičova 8 , Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2022/1-PO-E9632

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Január 2022

Záznam platný do: 4. Január 2025

Posledná zmena: 5. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 138 877,00 EUR 2 2
2016 15 947 900,00 EUR 2 2
2019 674 463,09 EUR 9 9
2020 134 602 528,18 EUR 23 24
2021 3 613 084,93 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 779 580,09 EUR 10 10
2020 134 530 946,18 EUR 17 18
2021 19 582 252,93 EUR 19 19
2022 84 074,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 144 609 682,00 144609682.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 405 372,00 405372.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 142 833,60 142833.60 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 2 679 780,00 2679780.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 199,98 2199.98 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 15 540,00 15540.00 EUR
Mesto Tornaľa 2 104 030,67 104030.67 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 471 619,00 471619.00 EUR
Záchranná služba 2 540 246,00 540246.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 1 255 213,00 1255213.00 EUR
Krajský súd v Žiline 1 270 226,00 270226.00 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 108 684,77 108684.77 EUR
Krajský súd v Nitre 1 852 820,00 852820.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 174 500,00 174500.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 6 1 652 312,00 1652312.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 207 541,19 207541.19 EUR
Okresný súd Malacky 1 165 000,00 165000.00 EUR
Okresný súd Bratislava IV 1 264 929,00 264929.00 EUR
Štátna filharmónia Košice 7 495 338,00 495338.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 3 569,99 3569.99 EUR
Okresný súd Prešov 1 555 416,00 555416.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tornaľa 83 600,00 83600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 193 058,00 193058.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty a fyzickým osobám definovaným v kolektívnej zmluve prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Západ 110 540,78 110540.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 38 400,00 38400.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 165 000,00 165000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 284,00 103284.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 1 191 924,00 1191924.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Trenčiansky samosprávny kraj 144 000,00 144000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 208 880,00 208880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 938 122,00 7938122.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 3 570,00 3570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 184 793,00 184793.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 364 000,00 364000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Prešov 555 416,00 555416.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 163 896,00 163896.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 009 778,00 8009778.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 108 990,00 108990.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 117 000 000,00 117000000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 679 780,00 2679780.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 16 764,00 16764.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 104 097,00 104097.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty Centrum účelových zariadení 213 900,00 213900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 95 872,00 95872.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Okresný súd Bratislava IV 277 173,00 277173.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 29 282,00 29282.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 506 690,00 15506690.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 151 202,00 151202.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 101 282,00 101282.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 747,00 123747.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 100 477,00 100477.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Krajský súd v Nitre 852 820,00 852820.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tornaľa 22 760,00 22760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 54 540,00 54540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 329 429,00 1329429.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 24 606,00 24606.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 90 768,00 90768.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 155 092,00 155092.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 116 649,00 116649.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 24 787,00 24787.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 336 619,00 336619.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou klasických stravných poukážok, t.j. tlačených, v papierovej podobe ako cenina. Krajský súd v Žiline 270 226,00 270226.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 480 160,00 480160.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 19 325,00 19325.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 500,00 67500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 63 558,00 63558.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 16 574,00 16574.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 500,00 67500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

monika.humena@edenred.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 105 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Hradiský
Adresa:
Bottova 13 Chorvátsky Grob 900 25
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Arnaud Marie Gildas Erulin
Adresa:
Chaussee de la Muette 8 Paríž 16E 75016
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2021
Záznam do:
8. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Robert Balheim
Adresa:
Leškova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. November 2020
Záznam do:
27. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Cyril Marc Marie Favel
Adresa:
R. Artur de Azevedo, Apt.61-C 166 Sao Paulo 05404-000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 8.07.2021 do: 8.11.2021

StiahniZáznam platný od: 27.04.2021 do: 8.07.2021

StiahniZáznam platný od: 11.11.2020 do: 27.04.2021

StiahniZáznam platný od: 29.01.2020 do: 11.11.2020

StiahniZáznam platný od: 11.12.2018 do: 29.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×