Dodávateľ

NIGEL s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NIGEL s.r.o.

IČO: 50734296

Adresa: A. Žarnova 7803/11C, Trnava

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9456

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. December 2018

Záznam platný do: 4. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 134 689,65 EUR 22 22
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 134 689,65 EUR 22 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Čierny Balog 1 25 995,00 25995.00 EUR
Mesto Prešov 1 26 970,00 26970.00 EUR
Mesto Komárno 1 399,00 399.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 6 256,67 6256.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 40 850,00 40850.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 598,32 598.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 9 469,50 9469.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 9 841,67 9841.67 EUR
Slovenské národné divadlo 1 808,33 808.33 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 2 169,00 2169.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 549,99 549.99 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 5 568,00 5568.00 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 3 260,00 3260.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 954,17 1954.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie informačno - komunikačných technológií Obec Čierny Balog 39 384,20 39384.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stolový počítač, MS Office, multifunkčné zariadenia, tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 100,00 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom VMware a Veeam Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pevný disk Slovenské národné divadlo 1 130,00 1130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 718,00 718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane príslušenstva Ekonomická univerzita v Bratislave 3 858,00 3858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 383,46 383.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 497,50 497.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC a príslušné komponenty Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 290,00 6290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dotykový Tablet s príslušenstvom pre potreby MŠ Mesto Komárno 498,00 498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo ThinkPad Yoga L380 Black alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 870,00 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet, tlačiareň, USB kľúč Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 097,00 7097.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 298,90 1298.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 437,04 5437.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 100,00 32100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" alebo ekvivalent a redukcia USB-C to ethernet Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvéru 1 Mesto Prešov 27 000,00 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 656,00 7656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný počítač (HP ProDesk 400 G5 SFF, 4CZ70EA), monitor (DELL UltraSharp U2417H) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 850,00 3850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 480,00 4480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×