Dodávateľ

HTONER s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HTONER s.r.o.

IČO: 52030458

Adresa: Javorová 9001/87B, Trnava

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9782

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Február 2019

Záznam platný do: 4. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 1 146 176,34 EUR 20 20
2020 322 289,15 EUR 27 27
2021 115 847,17 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 1 106 076,34 EUR 19 19
2020 362 389,15 EUR 28 28
2021 115 847,17 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 42,00 42.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 11 048,00 11048.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 1 051 640,00 1051640.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 25 887,98 25887.98 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 21 250,00 21250.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 2 700,00 2700.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 11 000,00 11000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 54 700,00 54700.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 11 750,00 11750.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 8 166,67 8166.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 375,00 1375.00 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 2 8 958,34 8958.34 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 15 833,33 15833.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 11 600,00 11600.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 533,33 1533.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 23 213,34 23213.34 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 4 416,67 4416.67 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 17 000,00 17000.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 30 583,33 30583.33 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 1 15 075,00 15075.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 21 160,00 21160.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 27 833,33 27833.33 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 10 416,67 10416.67 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 11 416,67 11416.67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 3 10 250,00 10250.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 13 300,00 13300.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 84 259,16 84259.16 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 47 500,00 47500.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 100,00 100.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 579,17 579.17 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 10 416,67 10416.67 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 7 750,00 7750.00 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 7 500,00 7500.00 EUR
VIPO a.s. 1 4 058,00 4058.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica – HP Z2 G4 alebo ekvivalent - počet 3kusy VIPO a.s. 5 070,00 5070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 405,00 7405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 31 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 16 432,00 16432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 763,02 36763.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 113,00 113.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 640,00 11640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odbornej učebne Stredná odborná škola elektrotechnická 11 300,00 11300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technika - vybavenie učební Paneurópska vysoká škola, n. o. 14 677,29 14677.29 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia počítačovej učebne Stredná odborná škola polytechnická 9 800,00 9800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 742 170,00 742170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 600,00 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 3 463,88 3463.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 24/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 338,30 41338.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Údržba a servis tlačiarenských zariadení XEROX Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 67 200,00 67200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 568,00 23568.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Osobné počítače s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 600,00 10600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 19 949,72 19949.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 32 400,00 32400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One, tlačiareň, mechanika DVD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 056,00 2056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 217,68 1217.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 519,20 12519.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 293,44 6293.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 33 169,76 33169.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 800,00 54800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 574 750,00 574750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 30 978,00 30978.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI Krajská prokuratúra Trnava 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis a oprava polygrafických strojov a zariadení, vrátane dodávky náhradných dielov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66,47 66.47 EUR 2020 Služby Nie 1
Výpočtová technika - dodanie I. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 920,00 10920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 536,00 12536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 867,00 7867.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej kancelárskej techniky Stredisko sociálnej starostlivosti 4 600,00 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky na dezinfekciu povrchov, lekárskych nástrojov a kože Národná transfúzna služba SR 14 565,24 14565.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a dataprojektory Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 41 448,80 41448.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 981,12 1981.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitory Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 68 168,64 68168.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava 21 ks., monitory 21 ks. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej kancelárskej techniky Stredisko sociálnej starostlivosti 3 700,00 3700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 32 kusov PC zostáv do odborných učební Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 23 680,00 23680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 359,00 12359.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 709,00 1709.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oprava , údržba , servis kancelárskych strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 12 634,00 12634.0 EUR 2021 Služby Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 325 902,00 325902.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 866 721,00 866721.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný HP ProDesk 400 G7 (PN: 293T5EA#BCM) + Monitor 23" IPS, matný, antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free monitor HP EliteDisplay E233 (PN: 1FH46AA#ABB) Národný onkologický ústav 14 200,00 14200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 44 115,72 44115.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 14 174,00 14174.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LaCie Rugged Pro 2TB, STHZ2000800 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 745,00 745.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 560,00 2560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 4_7/2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 440,00 9440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 302 931,00 302931.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

obchod@htoner.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Andrej Holka
Adresa:
Javorová 87B Trnava 91705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KADUC & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Trojičné námestie 4 Trnava 917 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.04.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×