Obstarávanie

Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
220 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
206 893,00
Zaplatené:
94.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44912000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
19

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup lomového kameňa triedeného pre potreby Správ povodí v pôsobnosti OZ Košice

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VSK MINERAL s.r.o. 4 12 390,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239664
VSK MINERAL s.r.o. 3 8 260,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239663
VSK MINERAL s.r.o. 4 6 195,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239662
VSK MINERAL s.r.o. 4 17 700,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239661
EKOPRIM, s.r.o. 4 10 620,00 Neuvedené EUR 15. Február 2019 239660
VSK MINERAL s.r.o. 3 4 400,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239659
VSK MINERAL s.r.o. 3 15 304,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239658
VSK MINERAL s.r.o. 3 19 250,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239657
VSK MINERAL s.r.o. 2 17 472,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239656
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 3 2 625,00 Neuvedené EUR 15. Február 2019 239655
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 2 2 100,00 Neuvedené EUR 15. Február 2019 239654
VSK MINERAL s.r.o. 3 16 940,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239653
VSK MINERAL s.r.o. 3 14 742,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239652
VSK MINERAL s.r.o. 2 12 350,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239651
VSK MINERAL s.r.o. 4 6 000,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239650
VSK MINERAL s.r.o. 5 22 800,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239649
VSK MINERAL s.r.o. 3 1 590,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239648
VSK MINERAL s.r.o. 2 1 500,00 Neuvedené EUR 13. Február 2019 239647
PK Doprastav, a.s. 4 14 655,00 Neuvedené EUR 15. Február 2019 239646

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026605/content/921805/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 4 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026558/content/921742/download","filename":"Ponuka Eurovia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026608/content/921809/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podm.účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Január 2019 14. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018324/content/902496/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026883/content/922324/download","filename":"168_2019-KE ft.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026689/content/921980/download","filename":"151_2019-KE ft.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 1 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026547/content/921730/download","filename":"Ponuka Zemplín - bez podpisu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 3 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026557/content/921739/download","filename":"Ponuka VSK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026701/content/921982/download","filename":"153_2019-KE ft.pdf"}]
Zmluva Rámcová kúpna zmluva 153/2019-KE 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026673/content/921934/download","filename":"153_2019-KE ft.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010023/content/886483/download","filename":"Povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov k zákazke.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie - výsledok VO 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027034/content/922639/download","filename":"Odkaz na oznámenie - Výsledok VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026700/content/921981/download","filename":"152_2019-KE ft.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 2 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026550/content/921735/download","filename":"Ponuka PK.pdf"}]
Zmluva Rámcová kúpna zmluva 152/2019-KE 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026671/content/921922/download","filename":"152_2019-KE ft.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026611/content/921812/download","filename":"Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 5 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026591/content/921789/download","filename":"Ponuka KSR.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026612/content/921814/download","filename":"Správa podľa § 24.pdf"}]
Zmluva Rámcová kúpna zmluva - 168/2019-KE 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026823/content/922157/download","filename":"168_2019-KE ft.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 6 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026602/content/921802/download","filename":"Ponuka Ekoprim.pdf"}]
Zmluva Rámcová kúpna zmluva 151/2019-KE 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026618/content/921824/download","filename":"151_2019-KE ft.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×