Obstarávanie

Oprava oplotenia a zábran proti podlezeniu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 999,16
Zaplatené:
64.51%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45342000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zabezpečenie opravy oplotenia hospodárskeho priestoru, zábran proti podlezeniu, dvojitého oplotenia technického priestoru a úprava korýt a premostení potokov vybetónovaním vodných priepustí s podhrabovými zábranami pod dvojitým oplotením a strážnym chodníkom. ; Oplotenie hospodárskeho priestoru sa nachádza v prístupnom teréne pre dopravnú techniku, oplotenie technického priestoru sa nachádza z časti v horskom kopcovitom teréne, ťažšie prístupnom kolesovej dopravnej technike.; 2 m vysoké priehľadné pletivo s výkyvnou žiletkovou bezpečnostnou nadstavbou a na spodnej časti s podhrabovou zábranou je na mnohých miestach poškodené padajúcimi stromami, migrujúcou divou zverou, podmytím z rozvodnených potokov a prívalových dažďov, prirodzenou vzdušnou koróziou a ľudským faktorom.; V hospodárskom priestore je potrebné opraviť ukotvenie pôvodných nosných betónových stĺpov a vymeniť pôvodné skorodované pletivo za nové a taktiež namontovať na betónové stĺpiky výkyvnú nadstavbu so žiletkovým drôtom v dĺžke cca 500 m.; V technickom priestore je potrebné opraviť dvojité oplotenie zo štvorhranného sieťového pletiva, žiletkovej bezpečnostnej výkyvnej nadstavby, vrátane nosných stĺpov a podhrabových zábran z roxoru v dĺžke cca 100 m. Upraviť korytá a premostenia potokov vybetónovaním 5 vodných priepustí s podhrabovými zábranami. 

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Priehľadné pozinkované štvorhranné pletivo oko 50/50 mm, priemer drôtu 3,00 mm, výška 2,00 m, Jednotka: m  , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: 2. Pozinkovaný žiletkový bezpečnostný drôt Concertina priemer 70 cm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: 3. Oceľový pozinkovaný výkyvný držiak žiletkovej bezp. nadstavby na priemer kruhu 70  cm  , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: 4. Oceľový stĺpik profil I 140 mm , dĺžka 2600 mm s vrchným náterom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: 5. Šponovací pozinkovaný drôt priemer 2,5 mm  , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: 6. Viazací drôt pozinkovaný priemer 1 mm  , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 7. Napínač drôtu  pozinkovaný ( napínací strojček)                                                                                         , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: 8. Stavebná oceľ (roxor priem. 12mm , 1 ks= 6 m), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 9. Cement  (CEM II/B - M (S-LL)  32,5 R , 25 kg, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: 10. Plastové odpadové potrubie o priemere 60-80 cm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: 11. Štrk betonársky 0-22 mm, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 12. Presun hmôt  a odstránenie odpadu                                                                                       , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 13. Demontáž pôvodného oplotenia, priepustí na vodu, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Montáž oplotenia s konštrukčným a doplnkovým materiálom, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Montáž  potrubia k priepustiam na vodu, betonárske práce vrátane základových a konštrukčných prvkov , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 2 11 999,00 20% EUR 10. Júl 2017 141862

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×