Obstarávanie

Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 887,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 991,66
Zaplatené:
56.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44810000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
položiek (viď technické vlastnosti)
Množstvo:
9.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Farby by mali dosahovať nasledovné všeobecné kritéria: odolnosť voči poveternostným vplyvom, odolnosť voči teplotným zmenám od -30 °C do +60 °C, veľmi dobrá krycia schopnosť a nestekanie na zvislých plochách, nealergizujúce, náterový protikorózny systém pre údržbové nátery oceľových konštrukcií v exteriéri.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dvojzložkové farby na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Farebný odtieň - základný náter epoxidový so zinkovým prachom, Hodnota / charakteristika: RAL: cca 7040; Technické vlastnosti: Farebný odtieň - spojovací (podkladový) náter:, Hodnota / charakteristika: RAL: cca 7035; Technické vlastnosti: Farebný odtieň - krycí náter polyuretánový, Hodnota / charakteristika: RAL: 5017, RAL 3004; Technické vlastnosti: Farebný odtieň - penetračný náter na kov napr. polyuretánový, Hodnota / charakteristika: cca: červenohnedý; Technické vlastnosti: Stupeň lesku:, Hodnota / charakteristika: 50 - polomatný; Technické vlastnosti: Miesto aplikácie:, Hodnota / charakteristika: vonkajšie pracovisko, zvislé plochy; Technické vlastnosti: Stupeň koróznej agresivity, atmosféry:, Hodnota / charakteristika: C4 až C5-M podľa normy STN EN ISO 12944-2; Technické vlastnosti: Klimatické pásmo:, Hodnota / charakteristika: mierne pásmo -20 až +35°C; Technické vlastnosti: Výdatnosť náteru po natužení  - základná:, Hodnota / charakteristika: min. 2-2,5 m2/kg pri vrstve 80 µm v zaschnutom stave; Technické vlastnosti: Výdatnosť náteru po natužení  - spojovací náter:, Hodnota / charakteristika: min. 3,5 m2/kg pri vrstve 120 µm v zaschnutom stave; Technické vlastnosti: Výdatnosť náteru po natužení  - vrchný náter:, Hodnota / charakteristika: min. 6,0 m2/kg pri vrstve 60 µm v zaschnutom stave; Technické vlastnosti: Penetračný náter na kov:, Hodnota / charakteristika: záujemca musí navrhnúť a ponúknuť prípravok – napríklad polyuretánový penetračný náter, vhodný na prípravu plôch pred nanesením základného náteru.; Technické vlastnosti: Doba schnutia pri + 20°C/ vrstva 20 µm: , Hodnota / charakteristika: proti prachu : 60 min., na dotyk : 2 hod. ; Technické vlastnosti: Vytvrdnutie náteru:, Hodnota / charakteristika: do 7 dní; Technické vlastnosti: Nanášanie:, Hodnota / charakteristika: štetcom, valčekom, vzduchové striekanie - tlak 0,3 - 0,4 MPa; Technické vlastnosti: Tlakové striekanie:, Hodnota / charakteristika: tlak 15 MPa; Technické vlastnosti: Použitie:, Hodnota / charakteristika: oceľové konštrukcie pri diaľniciach a rýchlostných cestách , nanášanie na jestvujúce nátery, príprava povrchu podľa STN EN ISO 12944-4, stupeň prípravy povrchu P St 2½ a P Sa 2½.; Technické vlastnosti: Počet náterov:, Hodnota / charakteristika: 3x , z toho: - základný náter musí obsahovať zinkové plnivo 1x, podkladový náter (spojovací) 1x, krycí náter (vrchný) 1 x; Technické vlastnosti: Základný náter /so zinkom/ hustota min. 2,28 g/cm3:, Hodnota / charakteristika: obsah neprchavých zložiek minimálne 80%; Technické vlastnosti: Podkladový náter hustota minim. 1,50 g/cm3:, Hodnota / charakteristika: obsah neprchavých zložiek minimálne 80%; Technické vlastnosti: Krycí náter polyuretánový, hustota minim. 1,20 g/cm3:, Hodnota / charakteristika: obsah neprchavých zložiek minimálne 52%; Technické vlastnosti: Celková nanesená vrstva náterového systému:, Hodnota / charakteristika: min. 200 µm v zaschnutom stave; Technické vlastnosti: Skladovateľnosť:, Hodnota / charakteristika: v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +5°C - + 30°C; Technické vlastnosti: Balenie:, Hodnota / charakteristika: 10 až 15 kg plechovice; Technické vlastnosti: Životnosť náteru:, Hodnota / charakteristika: vysoká nad 15 rokov STN ISO 12944-1; Technické vlastnosti: Doba spracovateľnosti:, Hodnota / charakteristika: po otvorení originálneho balenia min. 4 hod. po natužení; Technické vlastnosti: Spôsob čistenia náradia po práci:, Hodnota / charakteristika: jednoduché; Technické vlastnosti: Teplota pri spracovaní:, Hodnota / charakteristika: +5 - +30°C; Technické vlastnosti: Obsah sušiny základný náter:, Hodnota / charakteristika: cca 80%, musí obsahovať prachový zinok min. 80% hmotnosti materiálu; Technické vlastnosti: Obsah sušiny podkladový (spojovací) náter:, Hodnota / charakteristika: minimálne 80%; Technické vlastnosti: Obsah sušiny krycí (vrchný) náter:, Hodnota / charakteristika: cca 52 %

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Penetračný náter, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: Riedidlo na penetračný náter, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Základný náter (so zinkom) vrátane tvrdiacej zmesi, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 550; Technické vlastnosti: Riedidlo do základného náteru , Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Podkladový (spojovací) náter, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Riedidlo do podkladového (spojovacieho) náteru, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Vrchný (krycí) náter  RAL 5017, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 350; Technické vlastnosti: Vrchný (krycí) náter RAL 3004, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: Riedidlo do vrchného (krycieho) náteru, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
H-COLOR, spol.s.r.o. 7 5 990,00 20% EUR 17. Apríl 2018 158832

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×