CPV kód

44810000-1

Náterové farby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 182 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 558 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 185 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 49 20 876 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 699 335 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 2 577 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 3 3 374 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 5 290 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 2 206 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 16 513 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 38 392 EUR
Mesto Nové Zámky 9 17 880 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 14 994 EUR
Slovenské národné múzeum 4 538 EUR
Stredná odborná škola 1 775 EUR
Stredná odborná škola 2 1 136 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 194 529 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 4 955 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 2 500 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 1 753 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 17 927 EUR
Slovenské národné divadlo 2 2 260 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 146 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1 279 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 745 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 8 749 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 340 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 10 764 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 833 EUR
Dopravná akadémia 1 167 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 458 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 3 1 939 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 208 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 083 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CHEMOLAK a.s. 58 960 764 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 2 1 876 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 95 EUR
Stavebné profily s.r.o. 2 1 350 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 2 206 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 3 4 525 EUR
Lucia Rošková R-interiér 58 37 599 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 3 425 EUR
Farby Kušnír, s.r.o. 3 2 933 EUR
Star Design, s.r.o. 1 458 EUR
H-COLOR, spol.s.r.o. 6 20 025 EUR
3D-GROUP s.r.o. 2 106 EUR
FARLESK spol. s r.o. 5 2 363 EUR
Stavchem s.r.o. 1 8 749 EUR
Monika Jakubová 1 783 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 119 EUR
Painthouse, s. r. o. 2 2 770 EUR
NOVOCHEMA, družstvo 5 4 445 EUR
FRANCHI & KIM Slovakia, spol. s r.o. 1 1 128 EUR
Daax Invest s.r.o. 1 1 870 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 25 EUR
C-TRADE, spol. s r.o. 5 17 530 EUR
ROKO group, s.r.o. 3 2 073 EUR
Marek Špeťko - IMEX 6 1 785 EUR
COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 2 2 232 EUR
MERKURY SHOP s.r.o. 1 208 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Farby, laky, riedidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 205 540 205540.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náterové farby a riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 88 88.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náterové farby a riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 435 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 750 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, maliarske štetce, maliarske valce Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 125 3124.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Email, bandáž,l Dopravná akadémia 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riedidlo - rozpúšťadlá (C6000 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Základná škola s materskou školou Cinobaňa 331 330.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 74 73.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba vrchná dvojzložková polyuretánová U2094 Chemopur RW1 SCH RAL 1028, tužidlo, riedidlo alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 420 3420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a moridlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 580 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba - linajkovací koncentrát na trávnaté futbalové ihriská Obec Jaslovské Bohunice 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba chlór - kaučuková a príslušenstvo na maľovanie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 970 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 45 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál a farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 520 5520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, štetce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 105 2105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a maliarske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 977 7976.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby, farby, maliarske štetce atď Najvyšší súd Slovenskej republiky 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčný náter Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba vrchná dvojzložková polyuretánová U2094 Chemopur RW1 SCH RAL 1028, tužidlo, riedidlo alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre maliarov Stredná odborná škola 275 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby na kov, tužidlá a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja EUR 2016 Tovary Áno 1
Maliarske potreby, materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 046 1045.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, lepidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matná náterová farba Slovenské národné divadlo 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, štetce, valce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 347 347.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, lepidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, tónovacie farby, savo proti plesni, penetrácia, farba protiplesňová, sádra Stredná odborná škola lesnícka 1 067 1067.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farba polyuretánová dvojzložková RAL 2011 alebo ekvivalent, tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových látok U7081 alebo ekvivalent, riedidlo do polyuretánových náterových látok U6051 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 970 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riedidlo, technický benzín, farby, lepidlo, štetce Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 203 1203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby-laky, malierske potreby Stredná odborná škola 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarska farba Slovenské národné divadlo 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntetická farba vrchná oranžová vzorkovník STN: 6400 (6403), čierna vrchná vzorkovník STN : 1999 + riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a potreby na maľovanie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 419 419.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 525 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 702 702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba vrchná dvojzložková polyuretánová 1028 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 260 2260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a potreby na maľovanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 940 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slovakryl 0,75 kg - univerzálna vodou riediteľná farba Slovenské národné múzeum 98 97.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby na kov, tužidlá a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 405 1404.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby a laky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 518 518.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby, materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 824 823.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protiplesňová interiérová farba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 397 397.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre maliarov Stredná odborná škola 1 436 1436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 660 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 346 6345.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 15.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba antikorózna základná syntetická extra na kov, farba vrchná syntetická extra na kov, syntetické riedidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 672 1672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 930 4930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, maliarske štetce, maliarske valce Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 414 2413.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 009 6008.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba Hempadur mastic 45880/12430 vrátane tvrdiacej prísady, Farba Hempathane fast dry 55750 RAL 7040 vrátane tvrdiacej prísady, Riedidlo Hempel ´s thinner 08450, Riedidlo Hempel ´s thinner 08080 alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 304 3304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo na maľovanie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 801 801.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby v spreji a lepidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 38.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na bazén dvojzložková vodou riediteľná. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, maliarske potreby a stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 864 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na betón a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 340 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 680 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a maliarske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 456 10455.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba penetračná základná Chemodur P U 2073 alebo ekvivalent, Farba epoxidová základná dvojzložková Eponal S 2300 vrátane tvrdidla alebo ekvivalent, Farba vrchná polyuretánová dvojzložková jednovrstvová Chemopur RW 1SCH U 2094 vrátane tvrdidla alebo ekvivalent, Riedidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a riedidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 784 3784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olejová farba, riedidlo, štetec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 139 138.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 365 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antikorózna farba na kov a hrdzu 2v1, riedidlo a maliarske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náterových hmôt Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 19 330 19330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, tónovacie farby, penetrácia, farba protiplesňová, sadra, náterová farba, savo proti plesni alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 830 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 574 8574.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba, riedidlo, štetce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 184 1183.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 335 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 5 317 5317.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo na maľovanie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 975 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 010 14010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lazúra Belinka toplasur - hrubovrstvá lazúra na drevo PALISANDER Slovenské národné múzeum 93 92.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Značkovací sprej Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 71 71.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, tmel, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 35.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby - farba v spreji Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 236 1236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 8 200 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, laky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137 137.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25 25.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba antikorózna základná syntetická extra na kov, farba vrchná syntetická extra na kov, syntetické riedidlo, farba vrchná polyuretánová dvojzložková, vrátane potrebného množstva tužidla. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 274 1274.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 358 5358.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 720 2720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a spotrebný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 484 5484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zebrakryl HS alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 250 5250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 887 8887.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovací sprej, značkovacia páska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 115 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby na kov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 250 5250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovací sprej Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 314 314.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protiplesňové prípravky a hmoty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 602 3602.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, náplň do odstrekovačov zimná a letná zmes Mesto Nové Zámky 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, tónovacie farby, penetrácia, farba protiplesňová, náterová farba, Savo proti plesni alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 645 645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovací sprej Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarské potreby a brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protipožiarne nátery na drevo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 151 151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 453 570 453570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 625 1625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 745 1745.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlo a čistiaci a mazací sprej Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba na kov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovací sprej, lesnícka krieda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 720 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje, lesnícka krieda, značkovacia páska, lesnícke náradie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 401 401.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 714 1714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 700 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Značkovací sprej na drevo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 10 500 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zebrakryl HS alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 585 5585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 76 75.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 716 1716.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 750 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 162 1162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26 26.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 549 15549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 299 28299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a laky Základná škola s materskou školou Župkov 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Život pre Lastovičiu - farby a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Interaktívne detské ihriská Mesto Nové Zámky 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lazúra na drevo, prostriedok na ošetrenie dreva a štetce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 208 208.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové farby, lieh technický Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 253 10253.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 1 520 1520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 926 926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 357 8357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 910 910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové farby, sádra, tmel, riedidlá a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Značkovací sprej Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 205 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 401 15401.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 320 28320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 20.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 169 168.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Značkovací sprej Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 596 16596.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné, polyuretánové dvojzložkové farby vrchné + riedidlá, tuźidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 021 14021.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 254 254.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 180 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 1 100 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 215 36215.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 029 33029.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 245 7245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 980 1980.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×