Obstarávanie

Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
450,00
Zaplatené:
20.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

odborný dozor plynovej nízkotlakovej kotolne /kotly vrátane rozvodov plynu, vykurovacej sústavy, plynových horákov, tlakových expanzných nádob, elektrorozvodov, ovládacieho panelu a úpravovne vody/ v pravidelných stanovených termínoch v zmysle Prevádzkového poriadku kotolne, a to min jeden krát denne, vrátane sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: sledovanie a kontrola hospodárnej prevádzky a regulácia TUV,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kontrola všetkých technických zariadení kotolne /kotlov, nádob, ventilov, klapiek/,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kontrola ťahových pomerov /kotly, komíny/,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kontrola úniku CO a havarijného tlačidla,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kontrola chodu horáka, tvar plameňa a vstupný tlak plynu,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kontrola predpísaných prevádzkových hodnôt /teploty, tlaku, hladiny, počítadiel/,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: kontrola zaplavenia priestorov kotolne,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: odkaľovanie zariadení a odvzdušňovanie regulačných okruhov podľa potreby,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: nahlásenie všetkých zmien alebo iných javov ohrozujúcich bezpečnú prevádzku, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 2 450,00 0% EUR 1. August 2018 161557

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×