CPV kód

65200000-5

Rozvod plynu a súvisiace služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 37 473 EUR
Slovenská správa ciest 1 90 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 278 728 000 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 764 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 5 830 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 10 31 307 451 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 2 000 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 31 33 524 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 4 404 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 5 685 EUR
IUVENTA 3 1 848 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 5 940 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 2 140 000 EUR
eustream, a.s. 3 31 032 000 EUR
Dalkia Industry Žiar na Hronom, a.s. 2 61 450 EUR
Veolia Energia Slovakia, a.s. 5 10 919 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 4 82 940 000 EUR
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 44 000 EUR
Východoslovenská distribučná, a.s. 4 82 940 000 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 4 29 908 000 EUR
GLOBAL ENERGY, s.r.o. 1 30 000 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 5 82 940 001 EUR
K-KONTROL, spol. s r.o. 3 2 267 EUR
Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA 8 16 027 EUR
Karol Škrina - REPOZ 2 1 247 EUR
Juraj Hudy - GAMA TNS 7 3 272 EUR
REVIZ-DETVA s.r.o. 11 6 152 EUR
Michal Servátka Aquel M.S Servis 1 770 EUR
Denis Kandela - REVYT 21 20 661 EUR
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. 2 6 900 EUR
Rudolf Masár - RM Kontrol 1 155 EUR
DUAL D+A, s. r. o. 1 999 EUR
Plynoinštala, s.r.o. 1 4 404 EUR
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 22 23 785 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Chirana Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 70 000 70000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Title Transfer Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť od 2 000 do 180 000 2000 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode - Dalkia Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 30 450 30450.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Airport Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 44 000 44000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Chirana Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 70 000 70000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Veolia Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 31 000 31000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode GLOBAL ENERGY Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 30 000 30000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia stredného Slovenska Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 1.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 000 000 1000000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prístup do prepravnej siete zemného plynu, preprava zemného plynu a poskytovanie služby Title Transfer Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 10 000 000 10000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 28212000.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 28212000.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 28212000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 28212000.0 EUR 2017 Služby Nie 4
odborné prehliadky a servis plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 685 685.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc IUVENTA 2 500 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné technické prehliadky VZT kotolní, odborné prehliadky tlakových nádob a tlakové skúšky, odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní, regulačnej stanice plynu a rozvodov plynu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 458 458.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborná prehliadka výmeníkovej stanice Ekonomická univerzita v Bratislave 208 208.34 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 666 666.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie ročnej odbornej prehliadky tlakových nádob Slovenská správa ciest 90 90.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie vykonávania pravidelných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových počas prevádzky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 000 6000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300 3300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie odbornej opakovanej úradnej skúšky tlakových zariadení a nádob. Ekonomická univerzita v Bratislave 2 700 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odb. prehliadka reg. stanice plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 467 466.66 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a plynových rozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 322 2322.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 650 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení a odborné prehliadky tlakových nádob stabilných (TNS) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených tlakových zariadení, podľa platnej legislatívy, vrátane predloženia správy o vykonaní predmetných úkonov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odb. prehliadka reg. stanice plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 852 852.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky a servis plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravu rozvodov plynu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 985 4984.91 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky VZT plynových zariadení a rozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 228 228.0 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 408 408.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 278 3278.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 162 4162.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 808 1808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283 283.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 354 2354.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 330 1330.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 034 2034.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 002 1002.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 678 4678.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 494 2494.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 664 2664.0 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 251 250.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc, vrátane zaškolenia obsluhy IUVENTA 900 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 744 744.0 EUR 2018 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 1 296 1296.0 EUR 2018 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení a odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary Ekonomická univerzita v Bratislave 1 160 1160.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie OPaOS vyhradených technických zariadení plynových, tlakových Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 800 3800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 250 2250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 720 3720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 140 1140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 020 1020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 020 1020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 432 1432.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 950 2950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 510 510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 750 1750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 250 2250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné technické prehliadky VZT kotolní, odborné prehliadky tlakových nádob a tlakové skúšky, odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 140 1140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ročné odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 340 2340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení rozvodov plynu a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 5 400 5400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 1 716 1716.0 EUR 2019 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení a odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary Ekonomická univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 667 2667.47 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 650 1650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 146 4146.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 709 709.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 836 836.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 739 739.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 014 1014.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 618 2618.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 329 328.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 501 2500.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 5 190 5190.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 462 3462.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 763 6763.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 738 1738.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 035 2035.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 950 1950.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 195 2195.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 763 6763.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 990 990.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 397 6397.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc v roku 2020, 2021 IUVENTA 1 200 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 5 400 5400.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×