Obstarávanie

Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 619 355,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 619 379,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vybraných nevyhovujúcich úsekov ciest III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na sedem časti: Časť 1: Okres Bardejov Časť 2: Okres Humenné Časť 3: Okres Snina Časť 4: Okres Prešov Časť 5: Okres Sabinov Časť 6: Okres Svidník Časť 7: Okres Vranov nad Topľou

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inžinierske stavby, a. s. 8 253 641,00 Neuvedené EUR 19. August 2019 257405
Inžinierske stavby, a. s. 7 267 911,00 Neuvedené EUR 19. August 2019 257404
Metrostav a.s. 7 114 644,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257403
Inžinierske stavby, a. s. 7 427 341,00 Neuvedené EUR 19. August 2019 257402
CESTY SK s.r.o. 6 129 261,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257401
CESTY SK s.r.o. 6 147 725,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257400
Metrostav a.s. 7 278 856,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257399

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo / Časť 6 Okres Svidník 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054020/content/979505/download","filename":"41_4600_13VS_2019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy - Časť 6 26. August 2019 26. August 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy - Časť 3 26. August 2019 26. August 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy - Časť 4 26. August 2019 26. August 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Časť 2 26. August 2019 26. August 2019 []
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 421336.pdf 27. Jún 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044966/content/964857/download","filename":"Odpovede na otázky VO 421336.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054162/content/979762/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Jún 2019 26. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044917/content/959121/download","filename":"SP_Odstr.nevyhov. a hav.stavov ciest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044917/content/959122/download","filename":"Podklady profil.rar"}]
Zmluva Zmluva o dielo / Časť 5 Okres Sabinov 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053382/content/977883/download","filename":"40-4400_13VS_2019.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo / Časť 7 Okres Vranov nad Topľou 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054021/content/979506/download","filename":"42_4700_13VS_2019.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054131/content/979684/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo / Časť 2 Okres Humenné 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053380/content/977881/download","filename":"37-4200_13VS_2019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Časť 1 26. August 2019 26. August 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy - Časť 5 26. August 2019 26. August 2019 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054133/content/979686/download","filename":"Príloha - požiadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054133/content/979687/download","filename":"Zápisnica vyhod.požiad_reverz.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050040/content/970562/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo / Časť 1 Okres Bardejov 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053379/content/977880/download","filename":"36-4100_13VS_2019.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo / Časť 3 Okres Snina 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053381/content/977882/download","filename":"38-4200_13VS_2019.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054132/content/979685/download","filename":"Zápisnica podm.učasti_vr.prílohy zápisnice.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy - Časť 7 26. August 2019 26. August 2019 []
Iný dokument k zákazke OPRAVA_Príloha6ZADANIE_Rozpočet časť 6 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047419/content/964858/download","filename":"OPRAVA_Príloha6ZADANIE_Rozpočet časť 6.xlsx"}]
Zmluva Zmluva o dielo / Časť 4 Okres Prešov 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054018/content/979503/download","filename":"39_4400_13VS_2019.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×