CPV kód

45233223-8

Obnova povrchu vozoviek

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 148 770 EUR
Obec Kotešová 1 167 262 EUR
Slovenská správa ciest 7 16 121 112 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 101 37 053 255 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 1 208 153 EUR
Žilinský samosprávny kraj 21 6 242 632 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 486 715 EUR
Mesto Trnava 1 337 995 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 51 532 EUR
Mesto Vráble 1 205 940 EUR
Mesto Martin 11 5 000 000 EUR
Mesto Topoľčany 3 599 102 EUR
Mesto Levice 2 1 466 956 EUR
Mesto Nitra 10 457 300 EUR
Obec Žakovce 1 143 528 EUR
Mesto Prievidza 1 211 238 EUR
Obec Vlčany 2 71 263 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6 2 537 866 EUR
Mesto Piešťany 1 172 800 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 119 212 EUR
Mesto Komárno 3 2 107 890 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 2 591 010 EUR
Obec Kanianka 1 165 991 EUR
Obec Zákopčie 2 101 258 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 4 387 526 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 9 13 741 388 EUR
Obec Dolné Saliby 1 95 625 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 4 511 603 EUR
Mesto Sabinov 2 66 782 EUR
Mesto Bytča 1 133 738 EUR
Mesto Šaľa 1 49 988 EUR
Mesto Medzev 2 115 893 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 18 000 EUR
Obec Stará Bystrica 1 306 791 EUR
Mesto Trebišov 4 293 619 EUR
Obec Nevidzany 1 55 763 EUR
Mesto Pezinok 4 215 143 EUR
Mestské služby Nitra 2 81 220 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 2 346 EUR
Obec Kotrčiná Lúčka 1 67 374 EUR
Obec Lutiše 1 83 997 EUR
Mesto Púchov 1 11 240 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 3 118 678 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 1 533 564 EUR
Obec Rosina 1 297 323 EUR
Obec Hôrka 1 63 030 EUR
Obec Raková 1 71 837 EUR
Obec Dolná Streda 1 91 754 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 117 367 EUR
Obec Ďurdové 1 95 821 EUR
Obec Kolárovice 1 334 400 EUR
Obec Oščadnica 1 258 469 EUR
Obec Hromoš 1 68 445 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 297 983 EUR
Obec Rejdová 1 77 264 EUR
Obec Rudňany 3 136 675 EUR
Obec Krušovce 1 154 528 EUR
Obec Ďurková 1 67 388 EUR
Obec Vislanka 1 69 606 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 2 2 742 512 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 2 251 259 EUR
FREKOMOS SK, s. r. o. 2 11 827 800 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 291 162 EUR
EUROVIA SK, a.s. 40 16 909 229 EUR
Skanska SK a.s. 8 2 708 268 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 5 654 172 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 2 482 863 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 1 410 437 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 6 1 545 095 EUR
Doprastav, a.s. 7 3 906 464 EUR
CSM - STAV s.r.o. 1 1 249 EUR
CESTY NITRA, a.s. 14 1 433 800 EUR
AQVAREL s.r.o. 1 600 000 EUR
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 5 1 800 000 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 1 225 290 EUR
STRABAG s.r.o. 37 11 032 540 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 3 1 918 534 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 97 987 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 25 8 887 859 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 2 187 379 EUR
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. 5 1 703 027 EUR
Metrostav a.s. 2 393 500 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 3 174 078 EUR
Via - kom s.r.o. 1 154 528 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 2 1 102 346 EUR
HBH, a.s. 1 95 821 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 3 267 493 EUR
Baustar s.r.o. 1 235 590 EUR
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 1 178 300 EUR
STAVBY Nitra, s.r.o. 11 490 721 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 1 898 560 EUR
SBK, s. r. o., Vranov nad Topľou 3 118 678 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 11 7 291 954 EUR
STAVGEO, s.r.o 1 143 528 EUR
STAVOIMPEX, s. r. o. 1 501 732 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 2 6 726 493 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 3 255 229 EUR
V I A S P O L spol. s r.o. 1 108 153 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 2 571 073 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 1 229 149 EUR
ENERGOVOD s.r.o. 1 11 240 EUR
JUNO DS s.r.o. 1 0 EUR
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. 1 18 000 EUR
PORR s.r.o. 2 2 026 053 EUR
CESTY SK s.r.o. 8 1 774 587 EUR
VIAKORP, s.r.o. 8 3 937 920 EUR
LK SLOVAK BUILDING, s.r.o. 1 600 000 EUR
jai group s.r.o. 1 39 400 EUR
CoMS s.r.o. 1 47 799 EUR
Ján Berky BERK - STAV 1 17 800 EUR
MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. 2 536 974 EUR
DOKAM, s.r.o. 1 297 323 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kotešová 199 854 199854.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 295 833 295833.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava ciet v obci Kanianka Obec Kanianka 189 000 189000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – II etapa Obec Zákopčie 54 562 54562.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 182 668 1182668.0 EUR 2014 Práce Nie 5
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK - III. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 224 999 224999.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii (ulica Alszer a Sóspuszta) Obec Dolné Saliby 157 548 157548.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa“ Obec Nevidzany 72 107 72107.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Dúbravka Mestská časť Bratislava - Dúbravka 800 000 800000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce ul. Sv. Cyrila a Metoda a časti ul. Štúrovej, Topoľčany- doplňujúce stavebné práce Mesto Topoľčany 35 706 35706.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Komárno, ul. Petőfiho - Rekonštrukcia MK Mesto Komárno 197 380 197380.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 655 276 4655276.0 EUR 2016 Práce Nie 7
Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy Slovenská správa ciest 3 242 250 3242250.0 EUR 2014 Práce Nie 4
I/18 Ľubochňa, časť Korbelka km 505,600 - zosuv Slovenská správa ciest 420 000 420000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JANDA - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 468 100468.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia komunikácií - vrchná stavba, obec Hôrka Obec Hôrka 59 750 59750.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK 50 Raková - Fojstvo Obec Raková 90 879 90879.0 EUR 2014 Práce Nie 1
"Rekonštrukcia MK Hutnícka (časť), J. Wolkera (časť), J. Čajáka, V. Nezvala, Lipová (časť) v Spišskej Novej Vsi" Mesto Spišská Nová Ves 320 000 320000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja - II. ETAPA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 524 948 1524948.0 EUR 2014 Práce Nie 4
Rekonštrukcia komunikácie L. Novomeského 2-20 v Pezinku Mesto Pezinok 56 000 56000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - I.časť Mesto Pezinok 75 000 75000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.Tatranská, ul.Štúrova Mesto Spišská Stará Ves 198 950 198950.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava výtlkov na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 170 000 170000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Zákopčie 49 956 49956.0 EUR 2014 Práce Nie 1
„Oprava povrchu vozovky - Ulica Palántás - Vlčany“ Obec Vlčany 67 097 67097.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK - II. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 245 862 245862.0 EUR 2015 Práce Nie 2
Rekonštrukcia komunikácie III/3615 Juskova Voľa Prešovský samosprávny kraj 48 278 48278.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebná úprava ul. Sv. Cyrila a Metoda a časti ul. Štúrovej, Topoľčany Mesto Topoľčany 408 720 408720.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Komárno, Meštianska ul. - Rekonštrukcia MK Mesto Komárno 149 165 149165.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cestnej komunikácie a chodníka na Záhumenskej ulici v Dolnej Strede Obec Dolná Streda 117 313 117313.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - III. a IV. časť Mesto Pezinok 95 000 95000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 v Sabinove Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 46 725 46725.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 758 333 2758333.0 EUR 2015 Práce Nie 7
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - II.časť Mesto Pezinok 42 500 42500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 100 000 1100000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK Levočská (časť), J. Fabiniho (časť), Radlinského (časť), Trieda 1. mája (časť), Zd. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi Mesto Spišská Nová Ves 338 740 338740.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava chodníkov a miestnej komunikácie ul. Slobody, Topoľčany Mesto Topoľčany 137 428 137428.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Žakovce - výstavba chodníka a rekonštrukcia MK ul. Štúrova, ul. Tatranská, odvodnenie ul. Farská - 1. časť Obec Žakovce 185 049 185049.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK v obci Lutiše Obec Lutiše 78 562 78562.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kotrčiná Lúčka 90 158 90158.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 255 880 255880.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ďurďové Obec Ďurdové 95 938 95938.0 EUR 2016 Práce Áno 1
„Oprava povrchu vozovky – ul. Vágpart, Burgonya a Baláta - Vlčany“ Obec Vlčany 37 481 37481.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova povchových vlastností vozoviek nátermi Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 786 750 786750.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 271 660 271660.0 EUR 2016 Práce Nie 3
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Levice Mesto Levice 1 241 666 1241666.0 EUR 2016 Práce Nie 1
III/543015 Červená Voda - Sabinov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 83 332 83332.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Piešťany rekonštrukcia miestnych komunikácii - Trieda A. Hlinku Mesto Piešťany 172 800 172800.0 EUR 2016 Práce Nie 1
„Zabezpečenie súvislej opravy cesty III/3460 Obišovce smer Ruské Pekľany z dôvodu riešenia mimoriadnej udalosti na moste Ružín „ obchádzková trasa Správa ciest Košického samosprávneho kraja 139 647 139647.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Živičná úprava miestnych komunikácií Obec Kolárovice 334 400 334400.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obnova miestnych komunikácií v obci Krušovce - Dolné Chlebany Obec Krušovce 316 000 316000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Obnova miestnych komunikácii v meste Komárno“ Mesto Komárno 2 331 379 2331379.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rejdová Obec Rejdová 77 264 77264.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Ďurková Obec Ďurková 75 809 75809.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 329 710 2329710.0 EUR 2017 Práce Nie 7
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Hromoš Obec Hromoš 75 839 75839.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Vislanka Obec Vislanka 75 813 75813.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia MK Dedinská ulica, Trnava - Modranka Mesto Trnava 337 995 337995.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 280 906 5280906.0 EUR 2017 Práce Nie 7
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 986 655 986655.0 EUR 2018 Práce Nie 1
LC Morka-rekonštrucia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 326 883 326883.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 872 835 872835.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 412 329 1412329.0 EUR 2018 Práce Nie 7
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja – vybrané úseky okresov Lučenec, Zvolen a Revúca. Banskobystrický samosprávny kraj 1 761 536 1761536.0 EUR 2018 Práce Nie 3
LC Hiadeľ – Horáreň – Vážna - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 285 405 285405.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zosuv na ceste III/3635 Detrík - Malá Domaša Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 233 968 233968.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mestské služby Nitra 60 000 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Mesto Sabinov 55 000 55000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Mesto Sabinov 40 000 40000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava krytu asfaltovej komunikácie Mesto Šaľa 80 000 80000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mestské služby Nitra 60 000 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prenájom valca na vykonávanie obnovy povrchu vozoviek. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 18 000 18000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch Mesto Vranov nad Topľou 60 000 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 60 000 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií. Obec Rudňany 85 000 85000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava príjazdovej cesty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 250 1250.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltového povrchu parkoviska a komunikácie. Obec Rudňany 60 000 60000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií Mesto Trebišov 55 926 55926.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 Mesto Martin 27 27.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 Mesto Martin 27 27.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 30 000 30000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava komunikácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 600 54600.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava asfaltových povrchov miestnych vozoviek. Mesto Medzev 74 400 74400.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch asfaltovým betónom Mesto Vranov nad Topľou 55 000 55000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov Mesto Trebišov 70 000 70000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií a asfaltovanie odstavnej plochy pred garážami. Obec Rudňany 56 000 56000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie parkovacích miest Mesto Púchov 13 500 13500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava asfaltových komunikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 000 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie a spevnenej plochy na I. ZŠ Mesto Žiar nad Hronom 33 540 33540.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych vozoviek Mesto Medzev 105 433 105433.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa Mesto Trebišov 110 057 110057.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Opravy výtlkov na komunikáciách recyklovaným asfaltom Mesto Martin 25 25.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava asfaltových komunikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 000 60000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 na území mesta Mesto Martin 18 18.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava výtlkov na komunikáciách a chodníkoch - asfaltovým betónom Mesto Vranov nad Topľou 45 000 45000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií asfaltom AC 11 v objekte SIM Mesto Martin 210 000 210000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava asfaltových komunikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 670 40670.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií - 2018 Mesto Trebišov 166 257 166257.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
II/558 Starina - Pod Velínom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 193 110 193110.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava povrchu MK a chodníkov Mesto Nitra 50 000 50000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Stabilizácia zosuvu na ceste II/566 Klenová - Ubľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 198 089 198089.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt. Banskobystrický samosprávny kraj 1 599 565 1599565.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412. Banskobystrický samosprávny kraj 1 165 733 1165733.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530. Banskobystrický samosprávny kraj 1 834 219 1834219.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále. Banskobystrický samosprávny kraj 653 844 653844.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/537 Starý Smokovec - Tatranská Lomnica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 156 351 156351.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 Spišská Belá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 248 899 248899.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 1 358 694 1358694.0 EUR 2018 Práce Nie 10
Oprava havarijného stavu prístupovej komunikácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 999 17999.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka 297 983 297983.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 1 358 694 1358694.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste Slovenská správa ciest 5 913 900 5913900.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 1 358 694 1358694.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin 1 200 000 1200000.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 1 358 694 1358694.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 563 786 563786.0 EUR 2019 Práce Nie 3
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy, Poprad, Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 633 873 633873.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532. Banskobystrický samosprávny kraj 6 726 493 6726493.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 619 355 1619355.0 EUR 2019 Práce Nie 7
ASFALTOVANIE 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 563 397 563397.0 EUR 2019 Práce Nie 3
OPRAVY CIEST PENETRAČNÝM MAKADAMOM, SÚVISLÁ ÚDRŽBA VOZOVIEK EMULZNÝMI TECHNOLÓGIAMI ZA STUDENA A REALIZÁCIA SPOJOVACIEHO POSTREKU Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 398 220 2398220.0 EUR 2020 Práce Nie 5
Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin 2 600 000 2600000.0 EUR 2020 Práce Nie 2
Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste Slovenská správa ciest 5 913 900 5913900.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest III. tried v PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 987 407 987407.0 EUR 2020 Práce Nie 4
Rekonštrukcia cestnej siete a oprava lokálnych porúch vozoviek CV Lešť Centrum výcviku Lešť 224 996 224996.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza Mesto Prievidza 516 172 516172.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 643 073 643073.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 678 636 678636.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 978 000 1978000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 825 930 825930.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice Mesto Levice 369 580 369580.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 968 387 968387.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin 1 200 000 1200000.0 EUR 2021 Práce Nie 2
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane. Žilinský samosprávny kraj 630 899 630899.0 EUR 2021 Práce Áno 2
III/3179 Veľký Šariš - Medzany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 260 047 260047.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca – Makov Žilinský samosprávny kraj 655 070 655070.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Asfaltácia Obec Stará Bystrica 432 535 432535.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rosina Obec Rosina 297 323 297323.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Havarijná oprava miestnych komunikácií a chodníkov Mesto Bytča 248 738 248738.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa (časť II/583) Žilinský samosprávny kraj 2 742 512 2742512.0 EUR 2021 Práce Áno 2
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane. Žilinský samosprávny kraj 913 698 913698.0 EUR 2021 Práce Áno 3
Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky Bratislavský samosprávny kraj 1 383 692 1383692.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 1 383 862 1383862.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021 Obec Oščadnica 460 770 460770.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcie mostov na cestách III. triedy oblastí Stará Ľubovňa a Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 020 179 1020179.0 EUR 2021 Práce Nie 3
Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Senec Bratislavský samosprávny kraj 4 036 742 4036742.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského a Janka Kráľa Mesto Banská Bystrica 298 837 298837.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu Mesto Banská Bystrica 755 461 755461.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia ciest II. triedy v okr. Snina a Vranov nad Topľou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 505 671 505671.0 EUR 2021 Práce Nie 2
Odstránenie bodových závad na cestách III. tried v okrese Prešov a Stropkov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 039 156 1039156.0 EUR 2021 Práce Nie 3
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ VO VRÁBĽOCH Mesto Vráble 379 539 379539.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia cesty III/3533, BNV-Hrabovec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 415 910 415910.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia ciest v okrese Humenné a Poprad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 587 407 587407.0 EUR 2021 Práce Nie 2
Rekonštrukcia miestnej cesty Bakossova a Nám. Š. Moysesa Mesto Banská Bystrica 479 266 479266.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 – IV etapa Horné Považie a Orava Žilinský samosprávny kraj 4 883 029 4883028.81 EUR 13. Máj 2021 9. Jún 2021 Áno 2021-05-13 00:00:00 UTC 2021-06-09 10:00:00 UTC
I/51 Golianovo – Vráble Slovenská správa ciest 5 096 500 5096500.0 EUR 19. Júl 2021 19. August 2021 Áno 2021-07-19 00:00:00 UTC 2021-08-19 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/584 Žilinský samosprávny kraj 636 017 636016.77 EUR 28. September 2021 25. Október 2021 Áno 2021-09-28 00:00:00 UTC 2021-10-25 10:00:00 UTC
I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove Slovenská správa ciest 7 826 400 7826400.0 EUR 21. Október 2021 25. November 2021 Áno 2021-10-21 00:00:00 UTC 2021-11-25 10:00:00 UTC
Modernizácia cesty II/542 and II/543-križovatky Spišská Stará Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 208 333 208333.2 EUR 26. Október 2021 18. November 2021 Neuvedené 2021-10-26 00:00:00 UTC 2021-11-18 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty II/584 v úseku Liptovská Sielnica - Liptovský Trnovec a križovatky ciest II/584 a III/2320. Žilinský samosprávny kraj 887 071 887070.99 EUR 16. December 2021 20. Január 2022 Áno 2021-12-16 00:00:00 UTC 2022-01-20 10:00:00 UTC
Zosilnenie povrchu ciest a výmena bezpečnostných zariadení na ceste II/584 v ckm 54,194 – 55,950 a 56,020 – 56,950 v k.ú. Demänovská Dolina Žilinský samosprávny kraj 850 413 850413.33 EUR 20. December 2021 27. Január 2022 Áno 2021-12-20 00:00:00 UTC 2022-01-27 10:00:00 UTC
Odstránenie škôd na majetku po povodni v obci Rudno nad Hronom Obec Rudno nad Hronom 189 410 189410.05 EUR 23. December 2021 14. Január 2022 Neuvedené 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-14 14:00:00 UTC
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy Mesto Krompachy 1 127 785 1127785.43 EUR 27. December 2021 20. Január 2022 Neuvedené 2021-12-27 00:00:00 UTC 2022-01-20 09:00:00 UTC
Výstavba chodníka a oprava miestnych komunikácií v obci Neverice Obec Neverice 79 999 79998.75 EUR 30. December 2015 20. Január 2016 Áno 2015-12-30 00:00:00 UTC 2016-01-20 14:00:00 UTC
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa Obec Juskova Voľa 75 807 75807.45 EUR 23. December 2015 12. Január 2016 Áno 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-01-12 10:00:00 UTC
Obnova protišmykových vlastností povrchu CB krytov vozoviek v prevádzkovaných tuneloch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 306 530 306530.0 EUR 21. Október 2015 10. November 2015 Nie 2015-10-21 00:00:00 UTC 2015-11-10 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kostolnej v Hozelci Obec Hozelec 44 487 44487.0 EUR 26. August 2014 11. September 2014 Nie 2014-08-26 00:00:00 UTC 2014-09-11 14:00:00 UTC
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK 50 v obci Raková Obec Raková 90 879 90879.0 EUR 11. Júl 2014 30. Júl 2014 Nie 2014-07-11 00:00:00 UTC 2014-07-30 08:30:00 UTC
Oprava cesty III/2084 emulznými technológiami za studena v km 1,050 - 2,930 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 95 000 95000.0 EUR 16. Máj 2019 24. Máj 2019 Neuvedené 2019-05-16 00:00:00 UTC 2019-05-24 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×