Obstarávanie

Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
527 927,00
Konečná suma(Bez DPH):
522 889,00
Zaplatené:
99.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233161-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia chodníkov v Žiline v častiach Staré mesto, Bôrik, Vlčince, Solinky a Závodie a asfatovacie práce - oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 7 375 000,00 Neuvedené EUR 10. Október 2019 258336
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 147 889,00 Neuvedené EUR 15. Október 2019 258335

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Časť 2 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065462/content/1003778/download","filename":"Metrostav Asfalt a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065460/content/1003776/download","filename":"ŽK časť .1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065467/content/1003783/download","filename":"EUROVIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065463/content/1003779/download","filename":"STRABAG s.r.o..pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť 2 7. November 2019 7. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065255/content/1003507/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065450/content/1003766/download","filename":"20191015_CESTNÉ_STAVBY_LIPTOVSKÝ_MIKULÁŠ-ZMLUVA_O_DIELO_Č._543_REDIGOVÁNO.PDF"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť 1 7. November 2019 7. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065254/content/1003505/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia časť 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065465/content/1003781/download","filename":"VHS-Asfalty, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058290/content/989503/download","filename":"Zápisnice z otvárania.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo (časť 1) 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065451/content/1003767/download","filename":"20191015_CESTNÉ_STAVBY_LIPTOVSKÝ_MIKULÁŠ-ZMLUVA_O_DIELO_Č._543_REDIGOVÁNO.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065466/content/1003782/download","filename":"Doprastav.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Časť 1 27. September 2019 27. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058637/content/990322/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk č.1.docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065459/content/1003775/download","filename":"CSLM časť .1.xls"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065464/content/1003780/download","filename":"CSLM.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a dokumenty k súťažným podkladom 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053266/content/977607/download","filename":"Dokumenty_na_profile___23109WYP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo (časť 2) 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065453/content/1003769/download","filename":"20191010_METROSTAV_ASFALT_-_ZMLUVA_O_DIELO_Č._534_REDIGOVÁNO.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065461/content/1003777/download","filename":"Žilinské Komunikácie a.s..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Časť 2 27. September 2019 27. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058636/content/990321/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065449/content/1003765/download","filename":"20191010_METROSTAV_ASFALT_-_ZMLUVA_O_DIELO_Č._534_REDIGOVÁNO.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065468/content/1003789/download","filename":"Správa podľa§ 24.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. November 2019 7. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065252/content/1003504/download","filename":"Zápisnica - Posúdenie splnenia podmienok.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×