Obstarávanie

Policajné vozidlá 4x4 SUV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 472 605,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 472 605,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114200-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časť so súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 272 965,00 Neuvedené EUR 18. December 2019 259673
KIA Bratislava s.r.o. 4 1 199 640,00 Neuvedené EUR 18. December 2019 259672

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Policajné vozidlá 4x4 SUV - časť 2. 19. December 2019 19. December 2019 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071439/content/1016758/download","filename":"Správa §24 - ÚpIA-350-62_2019.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. November 2019 20. November 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2019 28. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068401/content/1009614/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. November 2019 28. November 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady nové 14. November 2019 14. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066292/content/1005287/download","filename":"UpIA-350-23_2019-N-word.docx"}]
Zápisnica Zápisnica - ÚpIA-350-47/2019 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071440/content/1016759/download","filename":"Zápisnica - ÚpIA-350-47_2019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Policajné vozidlá 4x4 SUV 19. December 2019 19. December 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Október 2019 17. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061793/content/996750/download","filename":"UpIA-350-23_2019-word.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061793/content/996751/download","filename":"UpIA-350-23_2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 423232.pdf 28. Október 2019 30. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063396/content/1000942/download","filename":"Odpovede na otázky VO 423232.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×