Dodávateľ

AUTOPOLIS, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AUTOPOLIS, a.s.

IČO: 35728311

Adresa: Panónska cesta 32, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1187

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. September 2019

Záznam platný do: 11. September 2022

Posledná zmena: 3. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 276 252,00 EUR 8 8
2015 87 748,00 EUR 2 2
2016 679 764,34 EUR 13 13
2017 532 527,30 EUR 8 8
2018 2 615 578,50 EUR 20 20
2019 1 381 260,82 EUR 13 13
2020 1 523 199,45 EUR 17 17
2021 1 925 724,99 EUR 5 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 925 315,00 EUR 5 5
2015 438 685,00 EUR 5 5
2016 779 756,01 EUR 14 14
2017 432 535,63 EUR 7 7
2018 2 466 828,50 EUR 19 19
2019 1 381 260,82 EUR 13 13
2020 1 431 375,45 EUR 16 16
2021 2 166 298,99 EUR 7 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 1 323 612,29 1323612.29 EUR
Slovenská správa ciest 3 154 656,66 154656.66 EUR
Mesto Bardejov 1 29 990,99 29990.99 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 299 731,67 299731.67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 270 228,99 270228.99 EUR
Mesto Nitra 1 18 624,99 18624.99 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 64 541,63 64541.63 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 80 500,00 80500.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 42 499,92 42499.92 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 5 393 170,44 393170.44 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 25 910,00 25910.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 2 282 655,00 2282655.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 445,00 150445.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 32 150,62 32150.62 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 19 386,67 19386.67 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 764 448,00 764448.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 206 386,00 206386.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 22 908,00 22908.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 23 999,99 23999.99 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 90 124,99 90124.99 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 1 580 600,00 1580600.00 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 36 900,00 36900.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 522 477,00 522477.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 120 360,00 120360.00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 68 994,99 68994.99 EUR
BIOPEL, a. s. 1 106 490,79 106490.79 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 465 804,00 465804.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 94 416,67 94416.67 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 83 057,98 83057.98 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 41 595,99 41595.99 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 60 364,99 60364.99 EUR
Zoologická záhrada 1 29 991,67 29991.67 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 67 495,00 67495.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 107 495,82 107495.82 EUR
Slovenský Strelecký Zväz 1 25 649,99 25649.99 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 183,33 183.33 EUR
Mesto Nemšová 1 10 746,62 10746.62 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 18 741,66 18741.66 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 14 300,00 14300.00 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 41 665,83 41665.83 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 41 089,58 41089.58 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 24 000,00 24000.00 EUR
Slovenský zväz cyklistiky 1 14 000,00 14000.00 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 1 14 166,66 14166.66 EUR
Slovenská kanoistika 1 26 966,67 26966.67 EUR
Ing. Ivan Kuchárik - LESNÉ A OKRASNÉ ŠKÔLKY 1 32 990,00 32990.00 EUR
Centrum pre deti a rodiny Istebné 1 9 166,66 9166.66 EUR
Slovenská kanoistika 2 66 371,65 66371.65 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská správa ciest 205 883,00 205883.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Terénne vozidlo Mestské lesy v Bratislave 33 000,00 33000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlá (EVO) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 154 000,00 154000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup terénnych osobných automobilov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 000,00 43000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 748,00 44748.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup terénnych osobných automobilov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 500,00 21500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 178 992,00 178992.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 503 415,00 503415.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup terénnych osobných automobilov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150 500,00 150500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup terénnych osobných automobilov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150 500,00 150500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné automobily Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 80 500,00 80500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 23 700,00 23700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá - hatchback Slovenská agentúra životného prostredia 86 400,00 86400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru Technická univerzita v Košiciach 24 600,00 24600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 79 500,00 79500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá BIOPEL, a. s. 107 500,00 107500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
opravy a servisné prehliadky motorových vozidiel Slovenská správa ciest 70 000,00 70000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Osobné motorové vozidlá HYUNDAI i30, 5-dverový Classic 1.4 MPi 74 kW/100 k M6 Slovenský pozemkový fond 81 000,00 81000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Nemšová 12 990,00 12990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil FORD Custom V362 alebo ekvivalent Slovenský Strelecký Zväz 31 800,00 31800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 206 386,00 206386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobcom predpísaný servis po ubehnutí 50 000 km na motorovom vozidle Hyundai i30 nafta Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 42 000,00 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 hatchbak 1,6 CRDi (81 KW) FAMILY Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo so zvýšenou terénnou priechodnosťou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 128 400,00 128400.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent Slovenský zväz cyklistiky 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
(2)Nové osobné motorové vozidlo Kia Ceed SW 1.6 CRDi GOLD my 2017 100 kW, 136 k alebo ekvivalent Rozhlas a televízia Slovenska 121 000,00 121000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai Nová i30 alebo ekvivalent Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 71 970,00 71970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Hyundai i30 hatchback 1,6 CRDi (81 KW) Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 14 400,00 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných automobilov Slovenská inovačná a energetická agentúra 129 600,00 129600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Malý terénny automobil bez balistickej ochrany kategórie N1G BE – pick up Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 072,00 44072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 220 000,00 220000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 125 000,00 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Terénny automobil Ing. Ivan Kuchárik - LESNÉ A OKRASNÉ ŠKÔLKY 33 000,00 33000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155 094,53 155094.53 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil do ťažkého terénu (pick up) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 125 963,21 125963.21 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vozidlo na transport jedincov (L489) Zoologická záhrada 36 840,01 36840.01 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) určený na prepravu osôb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 773,63 38773.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Fond na podporu kultúry národnostných menšín 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromobil Mesto Bardejov 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozidlá 4x4 PICK UP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 515,00 600515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 61 956,00 61956.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 328 858,00 328858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 301 022,00 301022.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 595 000,00 595000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Národná transfúzna služba SR 65 085,73 65085.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750,00 148750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 107 675,34 107675.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo segmentu „K“ a súvisiace služby (záručný servis) Rozhlas a televízia Slovenska 181 800,00 181800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil triedy veľkých MPV (segment „H“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) na prevoz menej ako 10 osôb alebo nákladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 000,00 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 110 144,43 110144.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750,00 148750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750,00 148750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajné vozidlá 4x4 SUV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 472 605,00 1472605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 164 782,00 164782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 5-miestneho osobného motorového vozidla Centrum pre deti a rodiny Istebné 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo segmentu „D“ Rozhlas a televízia Slovenska 10 990,88 10990.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 132 774,08 132774.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla na služobné účely Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 17 168,00 17168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenská kanoistika 34 430,00 34430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Slovenský ľudový umelecký kolektív 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Banskobystrický kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 999,70 17999.7 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Košický kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 679,02 13679.02 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenská správa ciest 202 610,00 202610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA Záchranná zdravotná služba Bratislava 764 448,00 764448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami Hlavné mesto SR Bratislava 125 000,00 125000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný automobil segmentu „D“ a súvisiace služby (záručný servis) Rozhlas a televízia Slovenska 57 400,00 57400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 57 600,00 57600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kombi Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 14 940,00 14940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výsuvné plató do vozidla Ford Ranger Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 630,00 9630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Biela alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - automatická Slovenská kanoistika 46 500,00 46500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 SUV – 1ks Mesto Nitra 23 000,00 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 70 000,00 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenská kanoistika 33 740,00 33740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policajné vozidlá 4x4 SUV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216 517,00 216517.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policajné vozidlá 4x4 SUV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 057,00 24057.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné automobily nižšej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 750,00 148750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil segmentu „D“ a súvisiace služby (záručný servis) Rozhlas a televízia Slovenska 56 380,00 56380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 563 900,00 4563900.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dopravné prostriedky s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 499 543,00 1499543.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá do 3,5 tony Štátny ústav pre kontrolu liečiv 52 800,00 52800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 57 500,00 57500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 159 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Kasper
Adresa:
1 Herálec 58255
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Alexandra Kasperová
Adresa:
1 Herálec 58255
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Linkeš
Adresa:
Pod Lesom 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Záznam do:
24. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marian Hreščák
Adresa:
Račianska 69B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Záznam do:
24. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Paulický
Adresa:
Ružinovská 44 Bratislava 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Záznam do:
24. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Paulický
Adresa:
Zochova 18 Revúca 05001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Linkeš
Adresa:
Pod Lesom 10 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VRBA & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Sliezska 9 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103
Meno:
Šoltýs & Korniet, s. r. o.
Adresa:
Račianska 69 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 14.05.2019 do: 24.01.2020

StiahniZáznam platný od: 14.09.2018 do: 14.05.2019

StiahniZáznam platný od: 29.05.2017 do: 14.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×