Obstarávanie

ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 658 321,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 658 321,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky s názvom "ŽST Kraľovany - ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2" je uskutočnenie stavebných prác - komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, železničného spodku v potrebnom rozsahu, úpravy trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na železničnej zastávke Stankovany, vybudovanie prístreškov a osvetlenia na danej zástavke. Účelom stavby je zlepšenie technického stavu železničného zvršku, ktorý bol naposledy rekonštruovaný v roku 1981. Realizáciou stavby sa dosiahne normový stav a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 12 658 321,00 Neuvedené EUR 19. November 2019 260696

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 21. November 2019 21. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067340/content/1007286/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067340/content/1007287/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067340/content/1007288/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch / Doplnenie č. 1 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040975/content/950143/download","filename":"Doplnenie_zmena informacii uvedenych v oznameni o vyhlaseni verejneho obstaravania a v sutaznych podkladoch.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady / Úplné znenie po Vysvetlení zo dňa 25.07.2019 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049354/content/969212/download","filename":"Sutazne podklady_uplne znenie po Vysvetleni zo dna 25.07.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049354/content/969213/download","filename":"Sutazne podklady_uplne znenie po Vysvetleni zo dna 25.07.2019.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049354/content/969214/download","filename":"Sutazne podklady_Kapitola B.3 Obchodne podmienky uskutocnenia predmetu zakazky_uplne znenie po Vysvetleni zo dna 25.07.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049354/content/969215/download","filename":"Sutazne podklady_Kapitola B.3 Obchodne podmienky uskutocnenia predmetu zakazky_uplne znenie po Vysvetleni zo dna 25.07.2019.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049354/content/969216/download","filename":"Sutazne podklady_Dokumentacia pre stavebne povolenie a realizaciu stavby a dalsie suvisiace dokumenty_uplne znenie po Vysvetleni zo dna 25.07.2019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 21. November 2019 21. November 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2019 29. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036229/content/940626/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036229/content/940627/download","filename":"Sutazne podklady.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036229/content/940628/download","filename":"Sutazne podklady_Investicne zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036229/content/940629/download","filename":"Sutazne podklady_Dokumentacia pre stavebne povolenie a realizaciu stavby a dalsie suvisiace dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036229/content/940630/download","filename":"Sutazne podklady_Kapitola B.3 Obchodne podmienky uskutocnenia predmetu zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036229/content/940631/download","filename":"Sutazne podklady_Kapitola B.3 Obchodne podmienky uskutocnenia predmetu zakazky.docx"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch / Doplnenie č. 2 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047165/content/964358/download","filename":"Doplnenie_zmena c. 2 informacii uvedenych v oznameni o vyhlaseni verejneho obstaravania a v sutaznych podkladoch.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 420372.pdf 6. Máj 2019 8. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037399/content/974192/download","filename":"Odpovede na otázky VO 420372.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. November 2019 25. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067675/content/1008006/download","filename":"Správa § 24 - NZ Kralovany.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania 26. September 2019 26. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058506/content/990004/download","filename":"Odovodnenie nezrusenia verejneho obstaravania.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_úplné znenie po Doplnení / zmene č. 1 zo dňa 03.06.2019 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040976/content/950144/download","filename":"Sutazne podklady_uplne znenie po Doplneni_zmene zo dna 03.06.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040976/content/950145/download","filename":"Sutazne podklady_uplne znenie po Doplneni_zmene zo dna 03.06.2019.docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_úplné znenie po Doplnení / zmene č. 2 zo dňa 10.07.2019 10. Júl 2019 10. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047168/content/964356/download","filename":"Sutazne podklady_uplne znenie po Doplneni_zmene zo dna 10.07.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047168/content/964357/download","filename":"Sutazne podklady_uplne znenie po Doplneni_zmene zo dna 10.07.2019.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo 21. November 2019 21. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067277/content/1007187/download","filename":"ZoD pre CRZ.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2 29. Apríl 2019 29. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036228/content/940624/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036228/content/940625/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Združenie „POD ŠÍPOM“ 25. November 2019 25. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067689/content/1008020/download","filename":"Ponuka - na zverej. -final na UVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 26. September 2019 26. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058505/content/990003/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch zo dňa 25.07.2019 25. Júl 2019 25. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049348/content/969210/download","filename":"Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×