Dodávateľ

TSS GRADE, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TSS GRADE, a.s.

IČO: 35802723

Adresa: Dunajská 48, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3365

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Jún 2020

Záznam platný do: 11. Jún 2023

Posledná zmena: 15. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 216 740,00 EUR 3 3
2015 11 570 411,00 EUR 2 2
2016 364 938 980,00 EUR 1 1
2017 35 426 080,00 EUR 26 47
2018 18 000 143,00 EUR 11 11
2019 95 904 926,00 EUR 14 31
2020 0,00 Nezverejnená 1 1
2020 128 730 298,00 EUR 13 13
2021 65 626 799,00 EUR 6 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 216 740,00 EUR 3 3
2015 11 570 411,00 EUR 2 2
2016 364 938 980,00 EUR 1 1
2017 14 088 616,00 EUR 3 3
2018 29 366 923,00 EUR 12 17
2019 87 703 202,00 EUR 18 24
2020 0,00 Nezverejnená 1 1
2020 141 467 954,00 EUR 20 32
2021 70 567 124,00 EUR 16 40
2022 494 427,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 7 9 721 195,00 9721195.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 0,00 0.00 Neuvedná
Hlavné mesto SR Bratislava 2 58 200 317,00 58200317.00 EUR
Mesto Zvolen 1 1 302 237,00 1302237.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 494 427,00 494427.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 112 662 696 201,00 662696201.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa Hlavné mesto SR Bratislava 4 560 000,00 4560000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 636 679,00 7636679.0 EUR 2015 Práce Áno 1
„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 364 938 980,00 364938980.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe žel. zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplex. rekonštrukcií hospod. spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 880 000,00 5880000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 604 592,00 5604592.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri odstraňovaní následkov poveternostných vplyvov počas zimného obdobia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 537 668,00 1537668.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 787 237,00 1787237.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 301 624,00 301624.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 11 999 755,00 11999755.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 892 673,00 4892673.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 178 576,00 3178576.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 114 876,00 1114876.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 148 315,00 1148315.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 248 370,00 12248370.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 198 300,00 1198300.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 351 464,00 351464.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 547 913,00 2547913.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 345 104,00 345104.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 179 210,00 179210.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 222 693,00 1222693.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 939 430,00 939430.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 120 682,00 120682.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 151 709,00 1151709.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 627 627,00 627627.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 094 388,00 1094388.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Strojné brúsenie koľajníc Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 820 000,00 6820000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála Hlavné mesto SR Bratislava 54 266 585,00 54266585.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 346 140,00 346140.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 917 822,00 917822.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 955 304,00 955304.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 429 366,00 429366.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 16 330 344,00 16330344.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 600 000,00 600000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Úprava geometrickej polohy koľaje Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 400 000,00 400000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Nová_Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 799 965,00 1799965.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 177 425,00 177425.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 300 512,00 300512.0 EUR 2018 Služby Nie 1
ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 658 321,00 12658321.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Električková trať Americké námestie Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 125 000,00 3125000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Električková trať Detvianska - Záhumenice Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 800 000,00 2800000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 350 855,00 350855.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Tovary Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 200 058,00 200058.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 155 796,00 155796.0 EUR 2017 Služby Nie 4
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 205 355,00 6205355.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 441 041,00 14441041.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 97 482 977,00 97482977.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 378 466,00 378466.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 169 476,00 169476.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 108 480,00 108480.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 71 744,00 71744.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene Mesto Zvolen 1 302 237,00 1302237.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 294 178,00 1294178.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 354 889,00 354889.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 614 663,00 614663.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 509 274,00 509274.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 932 800,00 932800.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 518 605,00 518605.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 41 485,00 41485.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 891 653,00 891653.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 424 299,00 424299.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 157 274,00 157274.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 371 246,00 371246.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 110 212,00 5110212.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 256 799,00 256799.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 364 861,00 364861.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 41 434,00 41434.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 91 204,00 91204.0 EUR 2021 Služby Nie 4
ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 58 801 975,00 58801975.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 352 169,00 352169.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 101 209,00 101209.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 564 852,00 564852.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 622 311,00 622311.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a údržba automatických koľajnicových mazníkov RME235 DUO PACK Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 567 538,00 567538.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 817 088,00 817088.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 918 209,00 918209.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 523 317,00 2523317.0 EUR 2021 Práce Áno 1

obstaravanie@tss.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 212 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Branislav Gabriš
Adresa:
Jelenia 2 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Gábriš
Adresa:
Jelenia 3132/2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Gábriš
Adresa:
Jadrová 3226/5 Bratislava 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martin Berec
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Meno:
Winton s. r. o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Winton s. r. o.
Adresa:
Dunajská 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.11.2017 do: 12.05.2020

StiahniZáznam platný od: 26.04.2017 do: 6.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×