Obstarávanie

Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 000 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 000 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v rozsahu: Odstránenie vád na vyhradených technických plynových a tlakových zariadeniach podľa odborných prehliadok a skúšok Drobné inštalácie ÚK, vodoinštalácie, kanalizácie neinvestičnej povahy (pri úpravách kancelárskych miestností a pod.) Potrebné opravy rozvodov ÚK, výmena prasknutých a skorodovaných radiátorov, vodovodných potrubí, zdravotechniky, vodovodných batérií, umývadiel, WC mís (práce údržbárskeho charakteru) Odstránenie porúch havarijného charakteru na rozvodoch ÚK, radiátoroch, rozvodov kanalizácie a vody. Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Brány a rampy C.Klimatizácie a VZT D.Trafostanica E.UPS náhradné zdroje F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis technických zariadení K.Oprávnené meranie emisií L.EPS (elektrická požiarna signalizácia) M.Zdravotechnika vnútorná kanalizácia N.Zdravotechnika - vnútorný vodovod O.Zdravotechnika - zariaď. predmety P.Zdravotechnika - plynovod Q.Ústredné kúrenie, kotolne R.Ústredné kúrenie, strojovne S.Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie T.Ústredné kúrenie, armatúry U.Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá V.Dokončovacie práce - nátery

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB Facility s. r. o. 2 4 000 000,00 Neuvedené EUR 11. Február 2020 261815

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady odkaz na zákazku 12. November 2019 12. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065831/content/1004416/download","filename":"Zverejnenie v Profile ÚVO (7).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×