Obstarávanie

Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Tekovské Lužany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tekovské Lužany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
245 834,00
Konečná suma(Bez DPH):
245 834,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na budove materskej školy. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKOFORM spol. s r.o. 6 245 834,00 Neuvedené EUR 24. Február 2020 262012

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady - Opis predmetu zákazky - štruktúrovaný rozpočet ceny 8. Apríl 2019 8. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933862/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_0rekap.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933863/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_1_1.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933864/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_1_8.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933865/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_1_9.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933866/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_2_3.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933867/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_2_4.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933868/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_2_5.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933869/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_2_6.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933870/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_2_7.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032724/content/933871/download","filename":"Príloha3_2_Príloha_2_oskarrv_1641_2_8.xls"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082416/content/1039578/download","filename":"5_14_0_Zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082416/content/1039579/download","filename":"5_14_0_Zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti_finalna.pdf"}]
Súťažné podklady Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 7. Máj 2019 7. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037704/content/943267/download","filename":"oznamenie-6679_-_wyp_Oprava_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037704/content/943268/download","filename":"Sutazne_podklady_Tekovske_Luzany_Oprava_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 1 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082418/content/1039584/download","filename":"Izotech.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 5 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082422/content/1039588/download","filename":"SMM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 3 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082420/content/1039586/download","filename":"Ekoform.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082414/content/1039576/download","filename":"8_2_Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 420030.pdf 8. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032943/content/941471/download","filename":"Odpovede na otázky VO 420030.pdf"}]
Zmluva Zoznam subdodávateľov 17. Marec 2020 17. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084374/content/1043551/download","filename":"8s-cenamizoznam-sub-ms-tl.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082118/content/1038819/download","filename":"1zod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082118/content/1038820/download","filename":"2rozpocet120.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082118/content/1038821/download","filename":"2rozpocet2139.pdf"}]
Súťažné podklady Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036834/content/941494/download","filename":"oznamenie-6679_-_wyp_Oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036834/content/941496/download","filename":"Sutazne_podklady_Tekovske_Luzany_Oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 4 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082421/content/1039587/download","filename":"Levstav.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Opis predmetu zákazky - projektová dokumentácia 8. Apríl 2019 8. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933815/download","filename":"A01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933816/download","filename":"A02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933817/download","filename":"A03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933818/download","filename":"A04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933819/download","filename":"A05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933820/download","filename":"A06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933821/download","filename":"A07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933822/download","filename":"A08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933825/download","filename":"A09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933827/download","filename":"A10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933828/download","filename":"A11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933829/download","filename":"A12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933830/download","filename":"A13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933831/download","filename":"A14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933832/download","filename":"A15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933833/download","filename":"detske ihrisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933834/download","filename":"EL-1 Pôdorys 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933836/download","filename":"EL-2 Rozvádzač R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933837/download","filename":"EL-3 Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933838/download","filename":"Legenda EL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933839/download","filename":"Legenda_UV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933840/download","filename":"Legenda_ZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933842/download","filename":"PO_tekovske_luzany_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933843/download","filename":"PO_tekovske_luzany_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933844/download","filename":"PO_tekovske_luzany_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933845/download","filename":"PO_tekovske_luzany_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933846/download","filename":"PO_tekovske_luzany_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933847/download","filename":"Protokol_o_urceni_prostredia_a_vonk_vplyvov.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933848/download","filename":"správa_OviTL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933850/download","filename":"technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933851/download","filename":"Technicka_sprava_EL.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933852/download","filename":"Technicka_sprava_UV.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933853/download","filename":"Technicka_sprava_ZT.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933854/download","filename":"UV-1_Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933856/download","filename":"ZT-1_Kanalizacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032714/content/933859/download","filename":"ZT-2_Vodovod.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a prílohy k súťažným podkladom 3 - 7 8. Apríl 2019 8. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933872/download","filename":"Priloha_7_Prirucka_pouzivatela_informacneho_systemu_pre_elektronicke_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933873/download","filename":"Priloha_6b_Bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933874/download","filename":"Priloha_6a_Zmluva_o_vinkulacii_financnych_prostriedkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933875/download","filename":"Priloha_c_4f_Jednotny_europsky_dokument.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933876/download","filename":"Priloha_c_4e_Cestne_vyhlasenie_o_vypracovani_ponuky.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933877/download","filename":"Priloha_4d_Plnomocenstvo_Skupina_dodavatelov.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933878/download","filename":"Priloha_4c_Cestne_vyhlasenie_Skupina_dodavatelov.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933879/download","filename":"Priloha_4b_Cestne_vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_p_z.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933880/download","filename":"Priloha_4a_Navrh_na_plnenie_kriterii.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/933881/download","filename":"Priloha_3_Zmluva_o_dielo.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032726/content/934301/download","filename":"Sutazne_podklady_Tekovske_Luzany.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 2. Marec 2020 2. Marec 2020 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082415/content/1039577/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 6 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082423/content/1039589/download","filename":"Prospect.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050595/content/981056/download","filename":"6_1_Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 2 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082419/content/1039585/download","filename":"CS.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082417/content/1039580/download","filename":"5_18_0_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Poziadavky_na_predmet_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082417/content/1039581/download","filename":"5_30_0_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082417/content/1039582/download","filename":"5_18_0_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Poziadavky_na_predmet_zakazky_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082417/content/1039583/download","filename":"5_30_0_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Kriteria_2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×