Obstarávanie

Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení a chladiacich zariadení nad 300l


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
30,00
Konečná suma(Bez DPH):
12,50
Zaplatené:
41.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50530000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
normohodina
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Servis, údržba a opravy veľkokuchynských a chladiacich zariadení

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: obsah údržbového servisu, Hodnota / charakteristika: diagnostika, čistenie, nastavenie, namazanie, strojárske opracovanie súčiastok, výmena oleja, opotrebovaných súčiastok, motorov, remeňov a vykonanie potrebných prác, ktoré zistí dodávateľ na mieste; Technické vlastnosti: obsah opráv, Hodnota / charakteristika: podľa poruchy vrátane dodania a inštalácie náhradných dielov.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotol varný elektrický; KE 150, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kotol varný parný 150 l, PHK 150, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotol varný parný ; Firex-silko 91230GN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Sporák veľkokuchynský ; SPE 94, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Konvektomat elektrický; typ: RXB610SMARTV7 INCH, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Fritéza; EF-80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Panvica smažiaca el.; PAEL -80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Stolička ohrevná elektrická; ES, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Ohrevný pult; 21-17/E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škrabka na zemiaky; SkBZ-20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Chladiaca skriňa C 450.4, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Box mraziaci; Wlimag, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Ohrievač tanierov pojazdný; 1305028/2005, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Konvektomat Retigo 1011CL+, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Panvica el.80l smažiaca ; BC310/-, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kotol varný plynový 300l; KG 300, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Komora parná UNIPAR U3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škrabka na zemiaky ŠKB Z40 ; 0133/2005, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Cena práce za servis, údržbu a opravy vrátane dopravy na miesto poskytnutia služby, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Adam Chabada 2 15,00 20% EUR 11. September 2019 265443

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×