Obstarávanie

Asfaltový betón


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
28 649,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 646,00
Zaplatené:
99.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodanie asfaltového betónu (ďalej "AB") podľa určených druhov pre potreby jednotlivých cestmajsterstiev verejného obstarávateľa, členenie VO na sedem častí podľa oblastí verej.obstarávateľa s uzavretím siedmych Rámcových dohôd. Čerpanie Rámcových dohôd za 4. štvrťrok 2019: skutočne bolo čerpané na základe šiestich Rámcových dohôd uvedených v bode II.2) Časť 1 až Časť 6, okrem čerpania z Rámcovej dohody pre oblasť Vranov nad Topľou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 1 8 074,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 274450
STRABAG s.r.o. 1 1 829,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 274449
Doprastav Asfalt, a.s. 1 14 637,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 274448
EUROVIA SK, a.s. 1 1 031,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 274447
EUROVIA SK, a.s. 1 2 198,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 274446
EUROVIA SK, a.s. 1 877,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 274445

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Máj 2016 23. Máj 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Jún 2016 22. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679858/content/459902/download","filename":"Zápisnica podm.účasti a požiadav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679858/content/459903/download","filename":"Prehľad dokladov splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679858/content/459904/download","filename":"Prehľad dokladov požiadavky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Vyhodnotenie ponúk a určenie poradia uchádzačov 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677177/content/797094/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy AB Svidník 7. Júl 2016 7. Júl 2016 []
Zmluva RD Prešov 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680333/content/461895/download","filename":"16_4400_07VS_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt a.s. 23. Jún 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679899/content/460171/download","filename":"DoprastavAsfalt KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy AB Prešov 7. Júl 2016 7. Júl 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy AB Humenné 7. Júl 2016 7. Júl 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy AB Vranov nad Topľou 7. Júl 2016 7. Júl 2016 []
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 23. Jún 2016 22. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460101/download","filename":"formular A.4 Kriterium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460102/download","filename":"Rámcová zmluva oblasť Bardejov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460103/download","filename":"Rámcová zmluva oblasť Humenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460104/download","filename":"Rámcová zmluva oblasť Poprad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460105/download","filename":"Rámcová zmluva oblasť Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460106/download","filename":"Rámcová zmluva oblasť Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460107/download","filename":"Rámcová zmluva oblasť Svidník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679880/content/460108/download","filename":"Rámcová zmluva oblasť Vranov nad Topľou.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Jún 2016 22. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679861/content/459934/download","filename":"Záp z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy AB Stará Ľubovňa 7. Júl 2016 7. Júl 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646165/content/417233/download","filename":"SP AC 2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy AB Bardejov 7. Júl 2016 7. Júl 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy AB Poprad 7. Júl 2016 7. Júl 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771328/content/551524/download","filename":"Suma skut.plnenia2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Jún 2016 22. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679850/content/459896/download","filename":"Správa o zákazkeAB.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. Jún 2016 22. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679866/content/459991/download","filename":"Zápisnica z vyhod.pdf"}]
Zmluva RD Bardejov, Humenné, Poprad a Svidník 7. Júl 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680329/content/461861/download","filename":"13_4100_07VS_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680329/content/461862/download","filename":"14_4200_07VS_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680329/content/461863/download","filename":"15_4300_07VS_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680329/content/461864/download","filename":"18_4600_07VS_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Eurovia SK a.s. 23. Jún 2016 23. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679890/content/460149/download","filename":"EUROVIA_KRITÉRIA.pdf"}]
Zmluva RD S.Lubovňa+Vranov 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680331/content/461889/download","filename":"17_4500_07VS_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680331/content/461890/download","filename":"19_4700_07VS_2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662421/content/494267/download","filename":"Vysvetlenie AB.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×