Obstarávanie

Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
303 833,00
Konečná suma(Bez DPH):
303 833,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Revitalizácia vnútrobloku Dr.A.Stodolu V Liptovskom Mikuláši. Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, vybudovaním nových parkových chodníkov a trás pre peších, vybudovaním detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem a v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie, výkazu výmer a opisu predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Intersystem EU s.r.o. 8 303 833,00 Neuvedené EUR 17. Jún 2020 279131

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Projektová dokumentácia a výkaz výmer 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079593/content/1033378/download","filename":"PD_sutaz.zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SATES a.s. 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096511/content/1068971/download","filename":"Ponuka SATES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVIA SK 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096514/content/1068975/download","filename":"Ponuka EUROVIA SK.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Máj 2020 27. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093477/content/1062037/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Intersystem EU s.r.o. 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096495/content/1068940/download","filename":"Ponuka Intersystem EU.pdf"}]
Súťažné podklady E 2 Tabulka na plnenie jednotlivych kriterii 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079588/content/1033373/download","filename":"E_2_Tabulka_na_plnenie_jednotlivych_kriterii.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 373/2020/VYST 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096488/content/1068925/download","filename":"Zmluva_o_dielo_Z20200373.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096481/content/1068891/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079586/content/1033371/download","filename":"Sutazne_podklady_vnutoblok_final.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 3 Jednotný európsky dokument 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079591/content/1033376/download","filename":"Priloha_c_3_JED.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Janiga-Zahradníctvo 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096517/content/1068978/download","filename":"Ponuka Janiga Zahradnictvo.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 4 Podiel subdodávok 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079592/content/1033377/download","filename":"Priloha_c_4_podiel_subdodávok.docx"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica vyhodnotenie PU 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096482/content/1068893/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096482/content/1068894/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_PU2.pdf"}]
Súťažné podklady E 1 Navrh plnenia jednotlivych kriterii 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079587/content/1033372/download","filename":"E_1_Navrh_plnenia_jednotlivych_kriterii.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica vyhodnotenie ponúk 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096484/content/1068900/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096484/content/1068904/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096484/content/1068905/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096484/content/1068906/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SOAR sk 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096505/content/1068966/download","filename":"Ponuka SOAR sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka M-SILNICE SK 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096509/content/1068970/download","filename":"Ponuka M-SILNICE SK.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079590/content/1033375/download","filename":"Priloha_c_2_Cestne_vyhlasenie.docx"}]
Súťažné podklady Priloha č. 1 Vyhlásenie 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079589/content/1033374/download","filename":"Priloha_c_1_vyhlasenie.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Cestné stavby LM 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096502/content/1068950/download","filename":"Ponuka Cestne stavby LM.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 19. Február 2020 19. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080405/content/1035265/download","filename":"Vysvetlenie_SP_c_1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Jún 2020 23. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096938/content/1069641/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 373/2020/VYST 18. Jún 2020 18. Jún 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka ERPOS 18. Jún 2020 18. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096521/content/1068981/download","filename":"Ponuka ERPOS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×