Obstarávanie

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
97 482 977,00
Konečná suma(Bez DPH):
97 482 977,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "Modernizácia železničnej trate Žilina -Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1.etapa" (Poprad - Lučivná). 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. Va pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.3. Modernizácia predmetnej trate železničnej siete pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. 2.4. Stavba je rozdelená na ucelené časti stavby (ďalej len "UČS"): - UČS 401 Traťový úsek Poprad - Svit - UČS 402 ŽST Svit - UČS 403 Traťový úsek Svit - Štrba. Jednotlivé UČS sú delené do prevádzkových súborov a stavebných objektov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 9 97 482 977,00 Neuvedené EUR 11. Jún 2020 279317

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.9 17. Október 2017 17. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889547/content/630182/download","filename":"Poprad-Lucivna_vysvetlenie_SP_09.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.2 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861383/content/613644/download","filename":"Poprad-Lucivna_vysvetlenie_SP_02.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840710/content/672222/download","filename":"Poprad-Lučivná_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840710/content/672223/download","filename":"odkaz_na_priloha_c_6_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie: ALDESA CONSORTIUM 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098935/content/1073465/download","filename":"U8_ostatne.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098935/content/1073466/download","filename":"U8_ostatne.part2.rar"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk s prílohami 6. August 2020 6. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081957/download","filename":"zápisnica s prílohami.part01.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081959/download","filename":"zápisnica s prílohami.part02.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081960/download","filename":"zápisnica s prílohami.part03.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081961/download","filename":"zápisnica s prílohami.part04.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081962/download","filename":"zápisnica s prílohami.part05.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081963/download","filename":"zápisnica s prílohami.part06.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081964/download","filename":"zápisnica s prílohami.part07.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081965/download","filename":"zápisnica s prílohami.part08.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103546/content/1081966/download","filename":"zápisnica s prílohami.part09.rar"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zverejnení výkazu výmer 14. September 2017 14. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875341/content/572284/download","filename":"Poprad-Lucivna_oznamenie_o_zverejneni_VV_profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021033/content/906900/download","filename":"Poprad-Lučivná_informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.4 30. August 2017 30. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Združenie: „Združenie ESSE Poprad - Lučivná“ 6. Júl 2020 6. Júl 2020 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016360/content/841849/download","filename":"Informacia_o_otvarani_ponuk_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.6 21. September 2017 21. September 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.3 18. August 2017 18. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865047/content/633883/download","filename":"Poprad-Lucivna_vysvetlenie_SP_03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie: „SKANSKA - TATRY“ 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098927/content/1073418/download","filename":"U3_ostatne.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098927/content/1073419/download","filename":"U3_ostatne.part2.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098927/content/1073420/download","filename":"U3_kriteria.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098927/content/1073421/download","filename":"U3_kriteria.part2.rar"}]
Ponuky uchádzačov PORR s.r.o. 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098926/content/1073414/download","filename":"U2_ostatne.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098926/content/1073415/download","filename":"U2_ostatne.part2.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098926/content/1073416/download","filename":"U2_kriteria.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098926/content/1073417/download","filename":"U2_kriteria.part2.rar"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Október 2017 24. Október 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.8 13. Október 2017 13. Október 2017 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 10. Október 2017 10. Október 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - OPRAVA 12. Máj 2020 12. Máj 2020 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Júl 2020 6. Júl 2020 []
Iný dokument k zákazke Odstránenie protiprávneho stavu 29. Apríl 2020 29. Apríl 2020 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Máj 2020 6. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090693/content/1055754/download","filename":"Poprad-Lučivná_informácia o výsledku_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: ICM - VAHOSTAV - Poprad-Lučivná 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098936/content/1073467/download","filename":"U9_ostatne.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098936/content/1073468/download","filename":"U9_kriteria.rar"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov: „Združenie Tatry 2017“ 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073447/download","filename":"U6_ostatne.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073448/download","filename":"U6_ostatne.part2.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073449/download","filename":"U6_ostatne.part3.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073450/download","filename":"U6_ostatne.part4.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073451/download","filename":"U6_kriteria.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073452/download","filename":"U6_kriteria.part2.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073453/download","filename":"U6_kriteria.part3.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073454/download","filename":"U6_kriteria.part4.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073455/download","filename":"U6_kriteria.part5.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098933/content/1073456/download","filename":"U6_kriteria.part6.rar"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.7 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884000/content/607596/download","filename":"Poprad-Lucivna_vysvetlenie_SP_07.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: Združenie “TIAC“ 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098930/content/1073443/download","filename":"U5_ostatne.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098930/content/1073444/download","filename":"U5_kriteria.rar"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.10 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890917/content/635694/download","filename":"Poprad-Lucivna_vysvetlenie_SP_10.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OHL ŽS, a.s. 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098925/content/1073412/download","filename":"U1_ostatne.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098925/content/1073413/download","filename":"U1_kriteria.rar"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098937/content/1073469/download","filename":"Poprad-Lučivná_zápisnica_otváranie_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098937/content/1073470/download","filename":"Poprad-Lučivná_zápisnica_otváranie_KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098939/content/1073471/download","filename":"Poprad-Lučivná_zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852378/content/572819/download","filename":"Poprad-Lucivna_vysvetlenie_SP_01.pdf"}]
Ponuky uchádzačov S u b t e r r a a.s. 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073457/download","filename":"U7_ostatne.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073458/download","filename":"U7_kriteria.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073459/download","filename":"U7_kriteria.part2.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073460/download","filename":"U7_kriteria.part3.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073461/download","filename":"U7_kriteria.part4.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073462/download","filename":"U7_kriteria.part5.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073463/download","filename":"U7_kriteria.part6.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098934/content/1073464/download","filename":"U7_kriteria.part7.rar"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098923/content/1073410/download","filename":"Poprad-Lučivná_zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.5 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874831/content/570302/download","filename":"Poprad-Lucivna_vysvetlenie_SP_05.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 6. Júl 2020 6. Júl 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×