Obstarávanie

Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
252 805,00
Konečná suma(Bez DPH):
249 507,00
Zaplatené:
98.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie novostavby komunitného centra v meste Zlaté Moravce. Komunitné centrum bude jednopodlažná budova s jedným nadzemným podlažím - prízemím. Objekt (budova) má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi (bez tepelnej izolácie) 22,25m x 13,20m. Objekt ma krytú aj dve nekryté terasy. S krytou terasou má objekt rozmer najdlhších strán 22,25m x 17,40m. Objekt je uzavretý plochou, jednoplášťovou strechou. Objekt je murovaný z pálenej tehly Porotherm s hrúbkou obvodovej steny 300mm. V projekte je riešená architektonicko stavebná časť, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia, statické posúdenie stavby, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy a požiarna bezpečnosť stavby. Bližší opis vo výzve: Vestník č. 240/2019 - 25.11.2019, zn. 34133 - WYP

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PP INVEST, s.r.o. 4 249 507,00 Neuvedené EUR 1. Júl 2020 280096

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098756/content/1073140/download","filename":"Správa o zákazke_po uzavreti zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098751/content/1073132/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098748/content/1073129/download","filename":"cenova ponuka na zverejnenie.PDF"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098753/content/1073134/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK Č. IV_Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098753/content/1073135/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK Č. III_Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098753/content/1073136/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK Č. II_Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098753/content/1073137/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK Č. I_Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098749/content/1073130/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke prílohy k zmluve 23. Júl 2020 23. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101507/content/1078247/download","filename":"Rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101507/content/1078248/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098754/content/1073138/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI č. I_Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098750/content/1073131/download","filename":"ponuka na zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098752/content/1073133/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK_Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098755/content/1073139/download","filename":"zmluva.zip"}]
Iný dokument k zákazke identifikácia stavbyvedúceho 23. Júl 2020 23. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101508/content/1078250/download","filename":"identifikácia stavbyvedúceho.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. December 2019 5. December 2019 []
Súťažné podklady Informácia k zverejňovaniu súťažných podkladov 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068848/content/1011004/download","filename":"Informácia k zverejňovaniu súťažných podkladov.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Júl 2020 5. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098747/content/1073128/download","filename":"18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×