Obstarávanie

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA PRIESTOROV COVAP HOTELOVÁ AKADÉMIA LM


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
229 465,00
Konečná suma(Bez DPH):
229 474,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Časť 1: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania. Predmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy v jedálni, úprava vonkajšej fasády objektu, výmena fasádnych okien a dverí v Hotelovej akadémii, v budove prevádzkarne - reštaurácii Mladosť, 1 mája 701/20, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montáž schodolezu. Časť 2: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš stavebné úpravy debarierizácia. Predmetom časti 2 sú stavebné úpravy debarierizácia časti vnútorných hygienických priestorov prvého nadzemného podlažia pavilónu A, B a C v budove Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši; Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montáž schodolezu

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MARSUPIUM s.r.o. 2 22 023,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2020 280192
PETRUS s.r.o. 3 207 451,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2020 280191

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099779/content/1075046/download","filename":"HA_LM_07_Zápisnice_PODMIENKY.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č.382_2020_OSMaI-HA Žilina-2.časť 13. Júl 2020 13. Júl 2020 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974327/download","filename":"Dokumentácia k SP_01_CAST_1_A. Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974328/download","filename":"Dokumentácia k SP_02_CAST_1_B1. Súhrnná technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974329/download","filename":"Dokumentácia k SP_03_CAST_1_B2. Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974330/download","filename":"Dokumentácia k SP_04_CAST_1_C. Celková situácia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974331/download","filename":"Dokumentácia k SP_05_ARCH_01a - PÔDORYS 1.NP - EXISTUJÚCI STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974332/download","filename":"Dokumentácia k SP_06_ARCH_01b - PÔDORYS 2.NP - EXISTUJÚCI STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974333/download","filename":"Dokumentácia k SP_07_ARCH_02. PÔDORYS STRECHY - EXISTUJÚCI STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974334/download","filename":"Dokumentácia k SP_08_ARCH_03. POHĽADY - EXISTUJÚCI STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974335/download","filename":"Dokumentácia k SP_09_ARCH_04. PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974336/download","filename":"Dokumentácia k SP_10_ARCH_05. PÔDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974337/download","filename":"Dokumentácia k SP_11_ARCH_06. PÔDORYS PODKROVIA - NAVRHOVANÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974338/download","filename":"Dokumentácia k SP_12_ARCH_07. PÔDORYS KROVU, PÔDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974339/download","filename":"Dokumentácia k SP_13_ARCH_08. REZ A-A - NAVRHOVANÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974340/download","filename":"Dokumentácia k SP_14_ARCH_09. DETAILY REKONŠTRUKCIE STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974341/download","filename":"Dokumentácia k SP_15_ARCH_10. DETAIL OSADENIA OKNA NA ČELNEJ FASÁDE - NAVRHOVANÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974342/download","filename":"Dokumentácia k SP_15_ZTI_04. PÔDORYS 1.NP- VODOVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974343/download","filename":"Dokumentácia k SP_16_ARCH_11. POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV, TECHNICKÉ RIEŠENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974344/download","filename":"Dokumentácia k SP_17_ARCH_12. POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV, FAREBNÉ RIEŠENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974345/download","filename":"Dokumentácia k SP_18_ARCH_13. TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974346/download","filename":"Dokumentácia k SP_19_ARCH_KLAMP_K1, K2, K3, K4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974347/download","filename":"Dokumentácia k SP_20_ARCH_KLAMP_K5, K6, K7, K8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974348/download","filename":"Dokumentácia k SP_21_ARCH_KLAMP_K9, K10, K11, K12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974349/download","filename":"Dokumentácia k SP_22_ARCH_KLAMP_K13, K14, K15, K16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974350/download","filename":"Dokumentácia k SP_23_ARCH_KLAMP_Z1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974351/download","filename":"Dokumentácia k SP_24_ARCH_KLAMP_Z2,Z3,Z4,Z5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974352/download","filename":"Dokumentácia k SP_25_ARCH_KLAMP_Z6,Z7,Z8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974353/download","filename":"Dokumentácia k SP_26_ARCH_KLAMP_Z9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974354/download","filename":"Dokumentácia k SP_27_ARCH_KLAMP_Z10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974355/download","filename":"Dokumentácia k SP_28_ARCH_KLAMP_Z11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974356/download","filename":"Dokumentácia k SP_29_ARCH_OKNA_1,2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974357/download","filename":"Dokumentácia k SP_30_ARCH_OKNA_3,4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974358/download","filename":"Dokumentácia k SP_31_ARCH_OKNA_5,6,7,8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974359/download","filename":"Dokumentácia k SP_32_ARCH_OKNA_9,10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974360/download","filename":"Dokumentácia k SP_33_ARCH_OKNA_11,12,13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974361/download","filename":"Dokumentácia k SP_34_ARCH_OKNA_PRÍLOHA K POLOŽKÁM OKIEN Č. 5,6,7,8,9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974362/download","filename":"Dokumentácia k SP_36_ARCH_STOL_S1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974364/download","filename":"Dokumentácia k SP_37_ARCH_STOL_S2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974365/download","filename":"Dokumentácia k SP_38_ELEKTRO_E-01 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974366/download","filename":"Dokumentácia k SP_39_ELEKTRO_E-02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974367/download","filename":"Dokumentácia k SP_40_ELEKTRO_E-03 Rozvádzač RH,R1 úprava a doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974368/download","filename":"Dokumentácia k SP_41_ELEKTRO_E-04 Rozvádzač R2a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974369/download","filename":"Dokumentácia k SP_42_ELEKTRO_E-04 Rozvádzač R2b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974372/download","filename":"Dokumentácia k SP_43_ELEKTRO_E-04 Rozvádzač R2c.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974374/download","filename":"Dokumentácia k SP_44_ELEKTRO_E-05 Schéma hlavného pospájania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974375/download","filename":"Dokumentácia k SP_45_ELEKTRO_E-06 Situácia - el. prípojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974376/download","filename":"Dokumentácia k SP_46_ELEKTRO_E-07 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974377/download","filename":"Dokumentácia k SP_47_GASTRO_01. Pôdorys 2.NP technológia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974378/download","filename":"Dokumentácia k SP_48_GASTRO_02. Pôdorys 2.NP požiadavky ZTI, PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974379/download","filename":"Dokumentácia k SP_49_GASTRO_03. Pôdorys 2.NP požiadavky ELEKTRO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974381/download","filename":"Dokumentácia k SP_50_GASTRO_04. Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974382/download","filename":"Dokumentácia k SP_51_PLYN_01. PÔDORYS 1.NP - NTL ROZVOD PLYNU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974383/download","filename":"Dokumentácia k SP_52_PLYN_02. PÔDORYS 2.NP - NTL ROZVOD PLYNU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974384/download","filename":"Dokumentácia k SP_53_PLYN_03. PÔDORYS PODKROVIA - PLYNOVÁ KOTOLŇA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974385/download","filename":"Dokumentácia k SP_54_PLYN_04. AXONOMETRIA NTL ROZVOD PLYNU - VARŇA 2.17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974386/download","filename":"Dokumentácia k SP_55_PLYN_05. AXONOMETRIA - KOTOLŇA 3.06 A VZT 1.22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974387/download","filename":"Dokumentácia k SP_56_PLYN_06. VETRANIE PLYNOVEJ KOT0LNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974388/download","filename":"Dokumentácia k SP_57_PLYN_07. Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974389/download","filename":"Dokumentácia k SP_58_PLYN_08. Výpočet poistného ventila.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974390/download","filename":"Dokumentácia k SP_59_PLYN_09. Výpočet vzduchu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974391/download","filename":"Dokumentácia k SP_60_VZT_01 - Pôdorys 1NP_Rez B-B strojovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974392/download","filename":"Dokumentácia k SP_61_VZT_02 - Pôdorys 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974393/download","filename":"Dokumentácia k SP_62_VZT_03 - Rez A-A prívod_odvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974394/download","filename":"Dokumentácia k SP_63_VZT_04 - Pohľad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974395/download","filename":"Dokumentácia k SP_64_VZT_05 - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974397/download","filename":"Dokumentácia k SP_65_ZTI_01. PÔDORYS 2.NP- EXISTUJÚCI STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974398/download","filename":"Dokumentácia k SP_66_ZTI_02. PÔDORYS 1.NP- KANALIZÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974402/download","filename":"Dokumentácia k SP_67_ZTI_03. PÔDORYS 2.NP- KANALIZÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974403/download","filename":"Dokumentácia k SP_68_ZTI_05. PÔDORYS 2.NP- VODOVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974404/download","filename":"Dokumentácia k SP_69_ZTI_06.Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974406/download","filename":"Dokumentácia k SP_70_CAST_2_Celková situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974407/download","filename":"Dokumentácia k SP_71_CAST_2_Sprievodná a súhrnná technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974408/download","filename":"Dokumentácia k SP_72_ARCH_00 TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974409/download","filename":"Dokumentácia k SP_73_ARCH_01 PÔDORYS 1.NP - DISPOZÍCIA PAVILÓN A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974410/download","filename":"Dokumentácia k SP_74_ARCH_02 PÔDORYS 1.NP - DISPOZÍCIA PAVILÓN B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974411/download","filename":"Dokumentácia k SP_75_ARCH_03 PÔDORYS 1.NP - DISPOZÍCIA PAVILÓN C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974412/download","filename":"Dokumentácia k SP_76_ARCH_04 PÔDORYS 1.NP - DEBARIERIZÁCIA PAVILÓN A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974413/download","filename":"Dokumentácia k SP_77_ARCH_05 PÔDORYS 1.NP - DEBARIERIZÁCIA PAVILÓN B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974414/download","filename":"Dokumentácia k SP_78_ARCH_06 PÔDORYS 1.NP - DEBARIERIZÁCIA PAVILÓN C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974415/download","filename":"Dokumentácia k SP_79_ARCH_DV_ČELŃY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974416/download","filename":"Dokumentácia k SP_80_ARCH_DV_DVERE 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974417/download","filename":"Dokumentácia k SP_81_ARCH_DV_DVERE 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974418/download","filename":"Dokumentácia k SP_82_ARCH_DV_OKNO 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974419/download","filename":"Dokumentácia k SP_82_ARCH_ZAM_ČELNÝ LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974420/download","filename":"Dokumentácia k SP_83_ARCH_ZAM_Z1, Z2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974421/download","filename":"Dokumentácia k SP_84_EL_HYGIENICKÉ ZARIADENIE 1.NP PAVILÓN A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974422/download","filename":"Dokumentácia k SP_85_EL_HYGIENICKÉ ZARIADENIE 1.NP PAVILÓN B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974423/download","filename":"Dokumentácia k SP_86_EL_HYGIENICKÉ ZARIADENIE 1.NP PAVILÓN C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974424/download","filename":"Dokumentácia k SP_89_EL_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974425/download","filename":"Dokumentácia k SP_90_VZT_01 PÔDORYS PRÍZEMIA PAVILÓN A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974426/download","filename":"Dokumentácia k SP_91_VZT_02 PÔDORYS PRÍZEMIA PAVILÓN B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974427/download","filename":"Dokumentácia k SP_92_VZT_03 PÔDORYS PRÍZEMIA PAVILÓN C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974428/download","filename":"Dokumentácia k SP_93_VZT_04 Technická správa-VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974429/download","filename":"Dokumentácia k SP_94_ZTI_00_TECHNICKÁ SPRÁVA ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974430/download","filename":"Dokumentácia k SP_95_ZTI_01 PÔDORYS 1.NP -KANALIZÁCIA PAVILÓN A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974431/download","filename":"Dokumentácia k SP_96_ZTI_02 PÔDORYS 1.NP -VODOVOD PAVILÓN A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974432/download","filename":"Dokumentácia k SP_97_ZTI_03 PÔDORYS 1.NP -KANALIZÁCIA PAVILÓN B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974433/download","filename":"Dokumentácia k SP_98_ZTI_04 PÔDORYS 1.NP-VODOVOD PAVILÓN B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974434/download","filename":"Dokumentácia k SP_99_ZTI_05 PÔDORYS 1.NP -KANALIZÁCIA PAVILÓN C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974435/download","filename":"Dokumentácia k SP_100_ZTI_06 PÔDORYS 1.NP-VODOVOD PAVILÓN C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974436/download","filename":"Dokumentácia k SP_101_časť 1 - VV HA LM- stav. úpravy budovy praktického vyučovania výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974437/download","filename":"Dokumentácia k SP_101_časť 1 - VV HA LM- stav. úpravy budovy praktického vyučovania výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974438/download","filename":"Dokumentácia k SP_102_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO17011) _príloha imobilný elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974439/download","filename":"Dokumentácia k SP_102_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO17011) _príloha imobilný elektro.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974440/download","filename":"Dokumentácia k SP_103_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO17011) _príloha imobilný výkaz výmer zti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974441/download","filename":"Dokumentácia k SP_103_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO17011) _príloha imobilný výkaz výmer zti.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974442/download","filename":"Dokumentácia k SP_104_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_príloha výkaz výmer elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974443/download","filename":"Dokumentácia k SP_104_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_príloha výkaz výmer elektro.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974444/download","filename":"Dokumentácia k SP_105_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_ príloha výkaz výmer vzduchotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974445/download","filename":"Dokumentácia k SP_105_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_ príloha výkaz výmer vzduchotechnika.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974446/download","filename":"Dokumentácia k SP_106_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_príloha výkaz výmer zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974448/download","filename":"Dokumentácia k SP_106_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_príloha výkaz výmer zdravotechnika.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974449/download","filename":"Dokumentácia k SP_107_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_príloha výkaz výmer plyn a vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974450/download","filename":"Dokumentácia k SP_107_časť 1 Budova praktického vyučovania (SO15847)_príloha výkaz výmer plyn a vykurovanie.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974451/download","filename":"Dokumentácia k SP_108_časť 2 VV HA LM - stav. úpravy - debarierizácia výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974452/download","filename":"Dokumentácia k SP_108_časť 2 VV HA LM - stav. úpravy - debarierizácia výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974453/download","filename":"Dokumentácia k SP_109_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon A (SO17018)_príloha elektro výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974454/download","filename":"Dokumentácia k SP_109_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon A (SO17018)_príloha elektro výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974455/download","filename":"Dokumentácia k SP_110_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon A (SO17018)_príloha výkaz výmer vzt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974456/download","filename":"Dokumentácia k SP_110_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon A (SO17018)_príloha výkaz výmer vzt.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974457/download","filename":"Dokumentácia k SP_111_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon A (SO17018)_príloha výkaz výmer zti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974458/download","filename":"Dokumentácia k SP_111_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon A (SO17018)_príloha výkaz výmer zti.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974459/download","filename":"Dokumentácia k SP_112_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon B (SO17019)_príloha elektro výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974460/download","filename":"Dokumentácia k SP_112_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon B (SO17019)_príloha elektro výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974461/download","filename":"Dokumentácia k SP_113_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon B (SO17019)_príloha výkaz výmer vzt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974462/download","filename":"Dokumentácia k SP_113_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon B (SO17019)_príloha výkaz výmer vzt.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974463/download","filename":"Dokumentácia k SP_114_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon B (SO17019)_príloha výkaz výmer zti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974465/download","filename":"Dokumentácia k SP_114_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon B (SO17019)_príloha výkaz výmer zti.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974466/download","filename":"Dokumentácia k SP_115_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon C (SO17028)_príloha elektro výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974468/download","filename":"Dokumentácia k SP_115_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon C (SO17028)_príloha elektro výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974469/download","filename":"Dokumentácia k SP_116_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon C (SO17028)_príloha výkaz výmer vzt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974470/download","filename":"Dokumentácia k SP_116_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon C (SO17028)_príloha výkaz výmer vzt.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974471/download","filename":"Dokumentácia k SP_117_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon C (SO17028)_príloha výkaz výmer zti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974472/download","filename":"Dokumentácia k SP_117_časť 2 Stav. úpravy - debarierizácia, pavilon C (SO17028)_príloha výkaz výmer zti.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051802/content/974498/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie akceptovania prekročenia PHZ 26. Marec 2020 26. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085419/content/1045686/download","filename":"Odôvodnenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099778/content/1075038/download","filename":"ZAPISNICA_OTVÁRANIE_HA-LM.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č.381_2020_OSMaI-HA Žilina-časť1 13. Júl 2020 13. Júl 2020 []
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 421985.pdf 22. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053615/content/980193/download","filename":"Odpovede na otázky VO 421985.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MIPE 14. Júl 2020 14. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100041/content/1075564/download","filename":"MIPE_Návrh na plnenie kritéria - časť 1 - príloha F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100041/content/1075565/download","filename":"MIPE_Návrh na plnenie kritéria - časť 2 - príloha F.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Poradie ponúk 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099790/content/1075055/download","filename":"PORADIE_HA-LM.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY - editovateľné prílohy 8. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051801/content/974473/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY_HA_LM_ZMLUVA_časť_1.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051801/content/974474/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY_HA_LM_ZMLUVA_časť_2.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051801/content/974481/download","filename":"Editovateľné časti - prílohy.doc"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099775/content/1075034/download","filename":"Správa o zákazke HA_LM.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PETRUS 14. Júl 2020 14. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100043/content/1075568/download","filename":"Petrus_sro_PONUKA.pdf"}]
Zmluva ZoD č.381_2020_OSMaI-HA Žilina-časť1 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099770/content/1075015/download","filename":"ZoD č.381_2020_OSMaI-HA Žilina-časť1.pdf"}]
Zmluva ZoD č.382_2020_OSMaI-HA Žilina-2.časť 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099771/content/1075024/download","filename":"ZoD č.382_2020_OSMaI-HA Žilina-2.časť.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Júl 2020 13. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3099780/content/1075048/download","filename":"HA_LM_Zápisnice_HODNOTENIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MARSUPIUM 14. Júl 2020 14. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100042/content/1075566/download","filename":"MARSUPIUM_Návrh na plnenie kritérií časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3100042/content/1075567/download","filename":"MARSUPIUM_Návrh na plnenie kritérií časť2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×