Obstarávanie

Revízie plynových zariadení (Technická kontrola)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 849,71
Konečná suma(Bez DPH):
1 300,00
Zaplatené:
22.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 398/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.; Vypracovanie správy o odbornej prehliadke  a skúške plynových a tlakových zariadení, o revízii v objektoch na ul. Piešťanská, Trenčianska, Jánošíkova (škola),  Holubyho, Rybárska, Odborárska, Robotnícka, Čachtická, Weisseho.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: KOTOLŇA 1....ulica Piešťanská, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 5; Technické vlastnosti: STL REGULAČNÁ STANICA ZEMNÉHO PLYNU (pre infražiariče), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: ALz-6U/BD (Výrobca: G.M.R. - EURAS Gasprodukte, a.s., Skuteč); Technické vlastnosti: STL REGULAČNÁ STANICA ZEMNÉHO PLYNU (pre kotolňu), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: C26-535-516 DN 25/40 (Výrobca: Severočeská armaturka, a.s.); Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: NTL rozvod zemného plynu vo výrobnej hale SOŠ; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: NTL rozvod zemného plynu pre kotolňu v budove školy; Technické vlastnosti: typ  KOTLA 1, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE65; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 660 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ KOTLA  2, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE65; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 660 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ KOTLA 3, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE25; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 250 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková stabilná expanzná nádoba Expanzomat, VSE), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Expanzomat, VSE (Výrobca: Tlakové nádoby Žilina - Bytčica)     objem: 1600 l; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Vzdušník kompresora VKDI ORLÍK), Hodnota / charakteristika: 2 ks     Typové označenie: VKDI ORLÍK (Výrobca: ORLÍK, Česká Třebová)     objem: 100 l; Technické vlastnosti: STOJATÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TÚV, Hodnota / charakteristika: 2 ks     Typové označenie: OVS (Výrobca: Tlakkové nádoby Žilina - Bytča)     objem: 2500 l; Technické vlastnosti: REGULAČNÉ STANICE (ul. Trenčianska), Hodnota / charakteristika: STL RS 1, STL RS 2; Technické vlastnosti: KOTOLŇA  2....ulica Jánošíkova (škola), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: OC, areálový NTL rozvod ZP pre kotolňu školy; Technické vlastnosti: typ KOTLA 1 až 3 (všetky 3kotle rovnaké), Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol WOLF (Typové označenie: CGB 100); Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 91,9 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Wolf, GmbH, Heitechnik, Nemecko; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: Typ TLAKOVEJ NÁDOBY  (Tlaková stabilná-expanzná nádoba s membránou), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: MAXIVAREM UR (Výrobca: Varem s.p.a., Bovolenta, Italy)     objem: 250 l; Technické vlastnosti: Typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Stojatý zásobníkový ohrievač TÚV), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: HR 500 (Výrobca: Austria Email/KKH)     objem: 490 l; Technické vlastnosti: Typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Zariadenie na znižovanie tlaku zemného plynu - RS 40/1/1, pre kotolňu školy), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Francel B 40 (Výrobca: Fisher - Francel); Technické vlastnosti: KOTOLŇA 3....ulica Holubyho, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: NTL rozvod zemného plynu v prevádzke kaderníctva SOŠ; Technické vlastnosti: typ KOTLA, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol PROTHERM 30 KLZ; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 18 - 28 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: PROTHERM s.r.o., Skalica, SR; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková stabilná expanzná nádoba s membránou), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Expanzomat B (Výrobca: CZ Dukla, s.r.o., Trutnov)     objem: 25 l; Technické vlastnosti: KOTOLŇA  4....ulica Rybárska, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: OC, areálový NTL rozvod ZP; Technické vlastnosti: typ KOTLA 1 až 2 (obidva kotle rovnaké), Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol PROTHERM  50 STO /STR/; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 2 x 24 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: PROTHERM s.r.o., Skalica, SR; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková stabilná expanzná nádoba s membránou), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: EXPANZOMAT M (Výrobca: ČKD Dukla Trutnov s.r.o.)     objem: 180 l; Technické vlastnosti: KOTOLŇA  5....ulica Odborárska, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Nízkotlakový rozvod zemného plynu v budove; Technické vlastnosti: typ KOTLA (obidva kotle rovnaké), Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol  FEROLLI; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 9,7 - 23,3 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: FEROLLI, Taliansko; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková stabilná expanzná nádoba s membránou), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: REFLEX NG (Výrobca: REFLEX, Winkelmann GmbH, Nemecko)     objem: 12 l; Technické vlastnosti: KOTOLŇA  6....ulica Robotnícka, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 4; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: NTL rozvod ZP od HUP po plynové uzávery inštalované pred plynovými spotrebičmi v teplovodnej kotolni; Technické vlastnosti: STL REGULAČNÁ STANICA ZEMNÉHO PLYNU, SR 30/1/1, pre plynovú kotolňu, Hodnota / charakteristika: 2ks Typové označenie: ALz-6U/AB (Výrobca: G.M.R. - EURAS Gasprodukte, a.s., Skuteč); Technické vlastnosti: typ KOTLA (obidva kotle rovnaké), Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol ATTACK; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 49,9 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Termogas, Vrútky; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková stabilná expanzná nádoba s membránou), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Reflex N (Výrobca: Reflex Winkelman+Panhoff GmbH+Co, Ahlen), Typové označenie: ZILMET 11 A HYDRO - PRO (Výrobca: ZILMET, VIA DEL SANTO, Taliansko); Technické vlastnosti: ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TÚV, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: QUADRIGA 200 P CA (Výrobca: MTS Group, Italy); Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 10,1 kW; Technické vlastnosti: objem, Hodnota / charakteristika: 195 l; Technické vlastnosti: ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TÚV, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: ARISTON 200 P CA (Výrobca: ARISTON THERMO S.p. A. Italy); Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 10,1 kW; Technické vlastnosti: objem, Hodnota / charakteristika: 195 l; Technické vlastnosti: KOTOLŇA  7....ulica Čachtická, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: OC, areálový NTL rozvod ZP pre kotolňu; Technické vlastnosti: typ KOTLA 1, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol HOTERM/ÉTI/ 35 ES; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 41 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: HOTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI, Maďarsko; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ KOTLA 2, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol ATTACK KLQ 50; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 49,9 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: TERMOGAS, Vrútky; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: ZÁSOBNÍK TÚV, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: OVS (Výrobca: Tlakové nádoby Žilina - Bytča)     objem: 1600 l; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková stabilná expanzná nádoba s membránou), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: EXPANZOMAT (Výrobca: Dukla CZ, Trutnov)     objem: 280 l; Technické vlastnosti: STL REGULAČNÁ STANICA zemného plynu, RS 30/1/1, pre plynovú kotolňu, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: ALz-6U/BD (Výrobca: G.M.R. - EURAS Gasprodukte, a.s., Skuteč); Technické vlastnosti: KOTOŇA 8.....ulica Weisseho, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 4; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: STL REGULAČNÁ STANICA ZEMNÉHO PLYNU, pre kotolňu v telocvični školy, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: ALz-6U/AB (Výrobca: G.M.R. - EURAS Gasprodukte, a.s., Skuteč); Technické vlastnosti: STL REGULAČNÁ STANICA ZEMNÉHO PLYNU, pre kotolňu budovy školy, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Regal 2 VSX DN 25/50 (Výrobca: Severočeská armaturka, a.s.); Technické vlastnosti: typ KOTLA (2ks kotla rovnaké - budova školy - ul. Weisseho), Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE 40; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 420 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ KOTLA (telocvičňa - ul. Weisseho), Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol FERROMAT (Typové označenie: GBFN 3.153 Z FERROMAT); Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 153 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: FERRO WARMETECHNIK; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ KOTLA (telocvičňa - ul. Weisseho), Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol FERROMAT (Typové označenie: GBFN 3.119 Z FERROMAT); Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 119 kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: FERRO WARMETECHNIK; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková expanzná nádoba s membránou Expanzomat), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Expanzomat, DUKLA CZ (Výrobca: DUKLA CZ, Trutnov)     objem: 180 l; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková stabilná expanzná nádoba Expanzomat), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Expanzomat, Dukla CZ (Výrobca: DUKLA CZ, Trutnov)     objem: 320 l; Technické vlastnosti: typ TLAKOVEJ NÁDOBY (Tlaková expanzná nádoba s membránou, expanzomat Refix DD), Hodnota / charakteristika: Typové označenie: Refix DD (Výrobca: Reflex, Nemecko)     objem: 8 l; Technické vlastnosti: STL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: STL rozvod zemného plynu pre kotolňu v budove školy; Technické vlastnosti: NTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU, Hodnota / charakteristika: Typové označenie: NTL rozvod zemného plynu pre kotolňu v telocvični školy; Technické vlastnosti: PLYNOVÉ INFRAŽIARIČE (na ul. Piešťanská), Hodnota / charakteristika: 15 ks; Technické vlastnosti: Typové označenie, Hodnota / charakteristika: INFRATREND, typ BIP 9 (Výrobca: Infratrend, s.r.o.); Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 9 kW

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotolňa 1....ulica Piešťanská, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kotolňa 2....ulica Jánošíkova (škola), Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kotolňa 3....ulica Holubyho, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kotolňa 4....ulica Rybárska, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 5....ulica Odborárska, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 6....ulica Robotnícka, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 7....ulica Čachtická, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 8....ulica Weisseho, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 1 300,00 0% EUR 17. August 2020 283990

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×