CPV kód

65000000-3

Verejné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 530 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 85 320 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 60 000 000 EUR
Mesto Vrútky 1 100 000 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 6 041 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
eustream, a.s. 1 60 000 000 EUR
COFELY a.s. 1 3 741 EUR
Brantner Fatra s.r.o. 1 100 000 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 85 320 EUR
Denis Kandela - REVYT 3 2 830 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nadštandardné pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 85 320 85320.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zimná údržba pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Vrútky Mesto Vrútky od 100 000 do 120 000 100000 EUR 2014 Služby Nie 1
Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 60 000 000 60000000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Revízie plynových zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 10 249 10249.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie plynových zariadení (Technická kontrola) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 5 850 5849.71 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie plynových zariadení (Technická kontrola) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 5 850 5849.71 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízia kotolní, revízia plynových zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 150 2150.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
ZABEZPEČENIE ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE – KOSENIE V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 160 000 160000.0 EUR 30. Október 2014 1. December 2014 Nie 2014-10-30 00:00:00 UTC 2014-12-01 16:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×