Obstarávanie

Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
485 622,00
Konečná suma(Bez DPH):
485 618,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
12

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov, vrátane všetkých súvisiacich služieb uvedených v rámcovej dohode pri vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci Národného projektu Standardizaciou systemu poradenstva a prevencie k inkluzii a uspesnosti na trhu prace, Operačný program Ludske zdroje, financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, pričom pre účastníkov školenia musia byť zabezpečené služby v nasledovnom rozsahu: ubytovanie, stravovanie a zabezpečenie školiacich priestorov. Zákazka je rozdelená na 12 častí a uchádzači predložili ponuku na jednu časť, resp. na viac častí.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ANFEMATA, s.r.o. 4 54 237,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284611
MEGA Education, s. r. o. 3 61 970,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284610
Mertel RG Slovenská Republika 3 50 480,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284609
Mertel RG Slovenská Republika 4 40 664,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284608
Mertel RG Slovenská Republika 2 14 342,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284607
Mertel RG Slovenská Republika 2 27 049,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284606
Mertel RG Slovenská Republika 2 30 915,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284605
Mertel RG Slovenská Republika 3 41 848,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284604
Mertel RG Slovenská Republika 4 37 628,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284603
Mertel RG Slovenská Republika 3 48 910,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284602
MEGA Education, s. r. o. 4 43 342,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284601
Mertel RG Slovenská Republika 4 34 233,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284600

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 426038.pdf 4. Máj 2020 8. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090287/content/1056489/download","filename":"Odpovede na otázky VO 426038.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na časť I. - Bratislava a okolie 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085878/download","filename":"RD I.časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085879/download","filename":"RD III.časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085880/download","filename":"RD IV. časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085881/download","filename":"RD IX. časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085882/download","filename":"RD V. časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085883/download","filename":"RD VI. časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085884/download","filename":"RD VII. časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085885/download","filename":"RD VIII. časťž MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105587/content/1085886/download","filename":"RD X. časť MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť IX. predmetu zákazky Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105595/content/1085899/download","filename":"Návrh na plnenie IX..jpg"}]
Súťažné podklady Oprava Sútazných podkladov v časti Spôsob určenia ceny 4. Máj 2020 4. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090285/content/1055023/download","filename":"Oprava SP Spôsob tvorby ceny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090285/content/1055024/download","filename":"Oprava SP Rámcové dohody.docx"}]
Zmluva Rámcová dohoda na časť XII. Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický alebo Žilinský kraj 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105589/content/1085889/download","filename":"RD XII. časť Anfemata, s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 2 Rámcové dohody na 2 časti predmetu zákazky Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105591/content/1085891/download","filename":"CRZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť IX. Paxtravel 24. August 2020 24. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105672/content/1086194/download","filename":"RD IX. časť Liptovský Mikuláš.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia kritérií, ponúk a SPÚ 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105581/content/1085867/download","filename":"Zápisnica č. 1 z vyhodnotenia ponúk 11.5..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 24. August 2020 24. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105678/content/1086211/download","filename":"Správa podľa § 24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť I-IV, X.-XII. Paxtravel 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085928/download","filename":"Návrh plnenia kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085929/download","filename":"RD I. časť Bratislava v editovateľnej podobe-1.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085930/download","filename":"RD I. časť Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085931/download","filename":"RD II časťB.B..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085932/download","filename":"RD III časťKošice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085933/download","filename":"RD IV. časť Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085934/download","filename":"RD X. časťTRNTRB.B. al.Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085935/download","filename":"RD XI. časť TRN. al. Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105600/content/1085936/download","filename":"RD XII. časť BaTRN. TrB.B. alebo Žilina.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia kritérií, ponúk a SPÚ 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105582/content/1085868/download","filename":"Zápisnica č. 2 z vyhodnotenia ponúk 20.5..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105582/content/1085869/download","filename":"Zápisnica č. 3 z vyhodnotenia ponúk 10.6..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105582/content/1085870/download","filename":"Zápisnica č. 4 z vyhodnotenia ponúk 21.7..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105582/content/1085871/download","filename":"odpoveď zo Živ.úradu.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na časť II. Banská Bystrica a okolie 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105588/content/1085887/download","filename":"RD II. časť Mega education, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105588/content/1085888/download","filename":"RD XI. časť Mega education, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku VO vo VVO 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106360/content/1087295/download","filename":"oznamenie-31648_-_ips.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie údajov potrebných na otváranie ponúk YOOM 11. Máj 2020 11. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091025/content/1056606/download","filename":"Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť I a II uchádzača CREATIV PRO, a.s. 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105594/content/1085897/download","filename":"PONUKA_CREATIVE_PRO_CAST_1_BA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105594/content/1085898/download","filename":"PONUKA_CREATIVE_PRO_CAST_2_BB.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia kritérií, ponúk a SPÚ č. 1 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107291/content/1089611/download","filename":"Zápisnica č. 1 z vyhodnotenia ponúk 11.5..doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107291/content/1089612/download","filename":"Zápisnica č. 2 z vyhodnotenia ponúk 20.5..docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107291/content/1089613/download","filename":"Zápisnica č. 3 z vyhodnotenia ponúk 10.6..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107291/content/1089614/download","filename":"Zápisnica č. 4 z vyhodnotenia ponúk 21.7..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods.2 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102399/content/1079720/download","filename":"Oznámenie výsledku na web a Profil VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť I-XII. Mega education, s.r.o. 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085913/download","filename":"H1 - VYHLÁSENIA - Návrhy plnenia kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085915/download","filename":"RD I. časť Bratislava-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085916/download","filename":"RD II. časť B. Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085917/download","filename":"RD III. časť Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085918/download","filename":"RD IV. časť Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085919/download","filename":"RD IX. L. Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085920/download","filename":"RD V. časť Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105598/content/1085921/download","filename":"RD VI. ćasť Nitransky kraj.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť IX. Jibstar Distribution, Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105596/content/1085900/download","filename":"RD2-1.jpg"}]
Iný dokument k zákazke Tabuľky na vyhodnotenie kritérií 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105583/content/1085872/download","filename":"Vyhodnotenie kritérií 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105583/content/1085873/download","filename":"Sumárna tabuľka vyhodotenia kritérií - final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť V. a XII. predmetu zákazky 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105593/content/1085893/download","filename":"_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105593/content/1085894/download","filename":"4__Navrh_ramcovej_dohody_cast_V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105593/content/1085895/download","filename":"3__Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105593/content/1085896/download","filename":"4_Navrh_ramcovej_dohody_cast_XII.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda na XII. časť predmetu zákazky Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105592/content/1085892/download","filename":"CRZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Komunikácia s ÚVO k námietke 26. August 2020 26. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106031/content/1086831/download","filename":"9255-6000_2020_OD_ROZHODNUTIE (00000003).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106031/content/1086832/download","filename":"Dokument-7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106031/content/1086833/download","filename":"Dokument-8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106031/content/1086834/download","filename":"Doplnenie materiálov k námietke Paxtravelu.msg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106031/content/1086835/download","filename":"Doplnenie č. 2 materiálov k námietke Paxtravelu.msg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106031/content/1086837/download","filename":"Informácia 22045.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106031/content/1086838/download","filename":"žiadosť o usmernenie - odpoveď.msg"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Máj 2020 14. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091845/content/1058359/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk 11.05.2020.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Apríl 2020 21. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051498/download","filename":"SP finálna verzia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051499/download","filename":"SP finálna verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051500/download","filename":"RD I. časť Bratislava v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051501/download","filename":"RD II časťB.B. v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051502/download","filename":"RD III časťKošice v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051503/download","filename":"RD IV. časť Prešov v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051504/download","filename":"RD V. časť Žilinský kraj v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051505/download","filename":"RD VI.časť Nitriansky kraj v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051506/download","filename":"RD VII.časť Trenčiansky kraj v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051507/download","filename":"RD VIII.časť Trnavský kraj v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051508/download","filename":"RD IX. časť Liptovský Mikuláš v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051509/download","filename":"RD X. časťTRN,TR,B.B. al.Žilina v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051510/download","filename":"RD XI. časť TRN. al. Trenčín v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051511/download","filename":"RD XII. časť Ba,TRN., Tr,B.B. alebo Žilina v editovateľnej podobe.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051513/download","filename":"RD I. časť Bratislava v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051514/download","filename":"RD II časťB.B. v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051515/download","filename":"RD III časťKošice v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051516/download","filename":"RD IV. časť Prešov v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051517/download","filename":"RD V. časť Žilinský kraj v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051518/download","filename":"RD VI.časť Nitriansky kraj v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051519/download","filename":"RD VII.časť Trenčiansky kraj v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051520/download","filename":"RD VIII.časť Trnavský kraj v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088288/content/1051521/download","filename":"RD IX. časť Liptovský Mikuláš v pdf..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Tabuľky na vyhodnotenie SPÚ 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105584/content/1085874/download","filename":"Vyhodnotenie SPÚ § 40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105584/content/1085875/download","filename":"Vyhodnotenie SPÚ+ ponuky.pdf"}]
Súťažné podklady Rámcové dohody 21. Apríl 2020 21. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088290/content/1051523/download","filename":"RD IX. časť Liptovský Mikuláš v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088290/content/1051524/download","filename":"RD X. časťTRN,TR,B.B. al.Žilina v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088290/content/1051525/download","filename":"RD XI. časť TRN. al. Trenčín v pdf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088290/content/1051526/download","filename":"RD XII. Ba,TRN., Tr,B.B. alebo Žilina v pdf..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka na časť IV. Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 24. August 2020 24. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105677/content/1086210/download","filename":"Tankabar.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 24. August 2020 24. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105679/content/1086214/download","filename":"Zverejnenie súťaže vo Vestníku verejného obstarávania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť I-XII. Mega education, s.r.o. 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105599/content/1085922/download","filename":"RD VII.časť Trenčiansky kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105599/content/1085923/download","filename":"RD VIII.časť Trnavský kraj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105599/content/1085924/download","filename":"RD X. časťTRNTRB.B. al.Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105599/content/1085925/download","filename":"RD XI. časť TRN. al. Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105599/content/1085926/download","filename":"RD XII. časť BaTRN. TrB.B. alebo Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105599/content/1085927/download","filename":"Vysvetlenie Mega Odpoveď PrtSc.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť I-XII. MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085901/download","filename":"Ba časť I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085902/download","filename":"mertel BATTTNBBZA časť XII..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085903/download","filename":"mertel BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085904/download","filename":"mertel KE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085905/download","filename":"mertel LM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085906/download","filename":"mertel NR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085907/download","filename":"mertel PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085908/download","filename":"mertel TN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085909/download","filename":"mertel TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085910/download","filename":"mertel TTTN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085911/download","filename":"mertel TTTNBABB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105597/content/1085912/download","filename":"mertel ZA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka na časť IX. Jibstar Distribution, Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 24. August 2020 24. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105674/content/1086197/download","filename":"Jibstar Distribution s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 9 Rámcových dohôd na Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 23. August 2020 23. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105590/content/1085890/download","filename":"CRZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o posúdenie podnikateľskej činnosti uchádzača Mertel 26. August 2020 26. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106028/content/1086827/download","filename":"list Zivnost.urad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106028/content/1086828/download","filename":"odpoveď zo Živ.úradu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie informácie o zverejnení RD v CRZ 26. August 2020 26. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106020/content/1086816/download","filename":"Odkaz na linky do CRZ kde sú zverejnené všetky (12) rámcové dohody.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×