Obstarávanie

Dodávka zemného plynu na rok 2021


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 062,50
Zaplatené:
53.39%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
902000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v trvaní 12 mesiacov na základe podmienok stanovených v týchto podkladoch a v nižšie uvedených predpokladaných množstvách.; Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu , zabezpečenie prepravných a distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky v čase od   00:01 hod. SEČ dňa 01.01.2021 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2021.; Predpokladané objemy odberu plynu boli stanovené na základe skutočne odobratého množstva zemného plynu za rok 2019.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Počet odberných miest, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: Kód odberného miesta č.1, Hodnota / charakteristika: SKSPPDIS000930021139; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber v kWh, Hodnota / charakteristika: 640000; Technické vlastnosti: Druh tarify, Hodnota / charakteristika: M8; Technické vlastnosti: Kód odberného miesta č.2, Hodnota / charakteristika: SKSPPDIS000910800516; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber v kWh, Hodnota / charakteristika: 260 000; Technické vlastnosti: Druh tarify, Hodnota / charakteristika: M7; Technické vlastnosti: Kód odberného miesta č.3, Hodnota / charakteristika: SKSPPDIS000910800515; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber v kWh, Hodnota / charakteristika: 2000; Technické vlastnosti: Druh tarify, Hodnota / charakteristika: M1; Technické vlastnosti: Celková cena pozostáva z: , Hodnota / charakteristika: ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, spotrebnej dane, DPH a poplatky za odberné miesta

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MFGK Slovakia s. r. o. 5 22 875,00 20% EUR 30. November 2020 292727

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×