Dodávateľ

MFGK Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.

IČO: 50060872

Adresa: Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/10-PO-E6557

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Október 2020

Záznam platný do: 24. Október 2023

Posledná zmena: 18. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 383 928,17 EUR 7 7
2018 617 038,56 EUR 15 15
2019 477 171,71 EUR 15 15
2020 714 060,14 EUR 29 29
2021 122 002,49 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 383 928,17 EUR 7 7
2018 617 038,56 EUR 15 15
2019 477 171,71 EUR 15 15
2020 714 060,14 EUR 29 29
2021 122 002,49 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 19 450,00 19450.00 EUR
Obec Beluša 1 122 495,83 122495.83 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 47 216,66 47216.66 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 4 21 204,16 21204.16 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 7 566,67 7566.67 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 29 194,17 29194.17 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 1 36 750,00 36750.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 37 260,00 37260.00 EUR
Obec Lúčka 1 8 000,00 8000.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 31 250,00 31250.00 EUR
Slovenský stolnotenisový zväz 1 14 920,00 14920.00 EUR
Obec Rudina 1 11 666,67 11666.67 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 43 427,96 43427.96 EUR
Obec Močenok 2 134 779,21 134779.21 EUR
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 1 10 665,83 10665.83 EUR
Obec Radatice 1 16 158,33 16158.33 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 18 375,00 18375.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 197 922,84 197922.84 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 3 970,00 3970.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 3 57 237,50 57237.50 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 19 998,33 19998.33 EUR
Obec Kováčová 1 4 525,00 4525.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 258 038,89 258038.89 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 2 625,00 2625.00 EUR
Obec Nesluša 1 3 500,00 3500.00 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 11 700,00 11700.00 EUR
Teresa Benedicta 3 47 508,34 47508.34 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 53 173,33 53173.33 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 129 600,00 129600.00 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 1 43 690,00 43690.00 EUR
Spojená škola internátna 1 10 250,00 10250.00 EUR
Základná škola s materskou školou 2 16 583,33 16583.33 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1 24 458,33 24458.33 EUR
Materská škola 2 10 335,74 10335.74 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 29 000,00 29000.00 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 1 11 862,04 11862.04 EUR
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 1 4 083,32 4083.32 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 1 8 430,00 8430.00 EUR
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 1 19 733,33 19733.33 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 1 21 833,33 21833.33 EUR
Základná škola 1 51 622,72 51622.72 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 1 1 416,67 1416.67 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 24 000,00 24000.00 EUR
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 1 22 875,00 22875.00 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 145 712,88 145712.88 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 2 30 226,84 30226.84 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 2 215 495,55 215495.55 EUR
Spojená škola internátna 2 43 541,66 43541.66 EUR
Spojená škola internátna 1 63 675,00 63675.00 EUR
Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 5 400,00 5400.00 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 30 479,17 30479.17 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 1 79 316,44 79316.44 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nitrianske Pravno 35 769,73 35769.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 197 526,00 197526.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 49 000,00 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 91 510,00 91510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 33 743,00 33743.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 24 300,00 24300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 11 988,00 11988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 5 195,00 5195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 162 000,00 162000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 19 500,00 19500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 210 000,00 210000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 6 100,00 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Bystričany 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 38 500,00 38500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 120 000,00 120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 91 510,00 91510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 920,00 7920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 167 733,33 167733.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2020 - 2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 6 100,00 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Spojená škola internátna 76 414,00 76414.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 33 000,00 33000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Radatice 20 755,82 20755.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Obec Nesluša 9 990,00 9990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 38 500,00 38500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 80 400,00 80400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 46 033,00 46033.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu r. 2020 - 2021 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 80 210,00 80210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Beluša 175 432,41 175432.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 396,14 7396.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 23 000,00 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Rudina 18 757,60 18757.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenský stolnotenisový zväz 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 4 560,00 4560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 36 632,00 36632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 47 000,00 47000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 9 136,00 9136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu od 1.1.2021 do 31.12.2021 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 15 500,00 15500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lietavská Lúčka 34 372,00 34372.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Zemianske Kostoľany 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 55 000,00 55000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 31 500,00 31500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 13 000,00 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 67 000,00 67000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kováčová 8 046,28 8046.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 41 000,00 41000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 35 700,00 35700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 143 400,00 143400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 36 144,00 36144.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lúčka 12 139,80 12139.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 5 180,00 5180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26 867,32 26867.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 50 708,14 50708.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 30 412,84 30412.84 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 90 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zsuzsanna Kém
Adresa:
Kiss János altábornagy utca 9. II./8. Budapešť 1126
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriel Urbán PhD.
Adresa:
Priekopnícka 30 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriel Urbán PhD.
Adresa:
Priekopnícka 30 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Asztalos
Adresa:
Ružová 1A Šamorín 931 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zsuzsanna Kém
Adresa:
Kiss János altábornagy utca 9. II./8. Budapešť 1126
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Február 2019
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Balázs Bársony
Adresa:
Ciprus u. 8.A. Iph. 6.em. 3.a. Budapešť 1087
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Zoltán Grmela
Adresa:
Szárazhegy út 88. Budapešť 1171
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zsuzsanna Kém
Adresa:
Kiss János altábornagy utca 9. II./8. Budapešť 1126
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicolette Náthon
Adresa:
Tündér utca 6B, 2. em. 12 a. Budapešť 1125
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
19. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.
Adresa:
Gúgska 108 Nové Zámky 94001
Meno:
Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.
Adresa:
Krížna 24 Nové Zámky 94001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.02.2020 do: 18.10.2021

StiahniZáznam platný od: 11.02.2019 do: 25.02.2020

StiahniZáznam platný od: 4.06.2018 do: 11.02.2019

StiahniZáznam platný od: 19.02.2018 do: 4.06.2018

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 19.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×