Obstarávanie

Revízia kotolní, revízia plynových zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 150,00
Konečná suma(Bez DPH):
530,00
Zaplatené:
24.65%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok plynových zariadení a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a jej novelizácie č. 398/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.; Vypracovanie správy o odbornej prehliadke  a skúške plynových a tlakových zariadení, o revízii plynových zariadení v jednotlivých objektoch.; Plynové zariadenia sa nachádzajú na dvoch miestach (uliciach)  v rámci mesta.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynového kotla IMMERGAS NIKE MYTHOS   podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.   s umiestnením v administratívnej budove, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynového kotla LEIBER Millennium RXT 24S podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  - druh zariadenia: B/h1 (kaderníctvo), Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynových kotlov IMMERGAS ARES 43  (3 ks) vrátane teplovzdušného  agregátu FBR (1 ks) podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  - druh zariadenia: B/h1  (Telocvičňa), Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynových kotlov WOLF MGK 250 E/H (2 ks starší typ),  WOLF MGK 2 - 250  (1 ks novší typ r. 2018) podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  - druh zariadenia: A/h1, s umiestnením v hlavnej kotolni, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynového kotla  ARISTON - Model CLAS B PREMIUM 24 EU  podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  - druh zariadenia: B/h1 (Apartmány), Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynového kotla VIESSMANN VITODENS 200   podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  - druh zariadenia: B/h1 (šatňa), Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynového zariadenia -  regulačné miesto plynu, podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  - druh zariadenia: B/f vyhl. č. 508/2009 Z. z., Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynového zariadenia -  regulačná stanica RS 200/1/1, podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky  MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  - Druh zariadenia: B/f vyhl. č. 508/2009 Z. z., Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče (sporáky LOTUS) do 50 kW, 8 ks,  odborná prehliadka , vyhláška č. 508/2009 Z. z.,  sk. B/h (umiestnenie C13), Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče (sporáky LOTUS) do 50 kW, 2 ks, odborná prehliadka , vyhláška č. 508/2009 Z. z., sk. B/h (umiestnenie C12), Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče, varný kotol - 2 ks,  plynová panvica - 2 ks, plynový sporák - 2 ks, odborná prehliadka , vyhláška č. 508/2009 Z. z., sk. B/h (umiestnenie ŠJ), Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka  plynových kotlov Viessmann 225 kW, podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , zariadenie: B/h1 umiestnenie prevádzka Hviezdoslavova, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynového zariadenia - regulačná stanica RS 100/1/1, podľa § 13 odst. 1 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. - Druh zariadenia: B/f vyhl. č. 508/2009 Z. z. , prevádzka Hviezdoslavova, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynových  zariadení (spotrebičov) kuchyne : varný kotol - 2 ks, plynová stolička - 2 ks, plynová vaňa - 2 ks, sporák - 2 ks, smažiaca panvica - 1 ks,  druh zariadenia: B/h1, Vyhláška č. 508/2009 Z. Z. prevádzka Hviezdoslavova G2, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynových zariadení (spotrebičov) kuchyne : varný kotol - 2 ks, plynová stolička - 2 ks, sporák SPE 40 - 2 ks, smažiaca panvica - 2 ks, druh zariadenia: B/h1, Vyhláška č. 508/2009 Z. Z. prevádzka Hviezdoslavova G1, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynových zariadení (spotrebičov) kuchyne (sporáky) do 50 kW, 8 ks, vyhláška č. 508/2009 Z. z., sk. B/h (prevádzka Hviezdoslavova G3), Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vypracovanie revíznych správ za všetky objekty a zariadenia vrátane termínu následnej revízie, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 4 530,00 0% EUR 7. December 2020 293366

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×