Obstarávanie

Prestavba kúpaliska Hriňová


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Hriňová
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
706 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
589 000,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia a prestavba areálu kúpaliska.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 2 589 000,00 Neuvedené EUR 20. August 2018 295489

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023939/content/808320/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980532/content/722804/download","filename":"Vysvetlenie SP II - Všetkým záujemcom.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963670/content/769908/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY - kúpalisko Hriňová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963670/content/769909/download","filename":"PD + VV Hrinova.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126274/content/1128824/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady úprava lehoty na predkladanie ponúk 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976571/content/705065/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY - Hrinova - po vysvetlení 26042018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976571/content/705066/download","filename":"Kontajner KOMA specifikácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993643/content/776883/download","filename":"Informacie poskytovane podľa 13 GDPR .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie ŽoN 10. Apríl 2018 10. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968082/content/782445/download","filename":"Vybavenie ŽoN - všetci záujemcovia.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023960/content/808334/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023960/content/808335/download","filename":"Zmluva o dielo..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023937/content/808319/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok - jednoobálkový systém.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976568/content/705051/download","filename":"Vysvetlenie SP - Všetkým záujemcom.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023942/content/808321/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2018 29. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988943/content/763846/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -do profilu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023945/content/808323/download","filename":"Ponuka - Metrostav 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023945/content/808324/download","filename":"Ponuka - Metrostav 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HBH 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023952/content/808330/download","filename":"Ponuka - HBH 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023952/content/808331/download","filename":"Ponuka - HBH 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady po vybavení ŽoN 10. Apríl 2018 10. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968084/content/782448/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY - kúpalisko Hrinova 10042018.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×