Obstarávanie

REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ MIEROVÁ A DUKELSKÁ V MESTE SVÄTÝ JUR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Svätý Jur
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
308 843,00
Konečná suma(Bez DPH):
308 843,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácií v meste Svätý Jur.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 10 308 843,00 Neuvedené EUR 27. Apríl 2021 304451

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141181/content/1160861/download","filename":"Idea Invest.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Október 2020 30. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115157/content/1105344/download","filename":"SP Jur Rekonštrukcia komunikácií - EVO MS.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115157/content/1105345/download","filename":"p1ZOD MS.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115157/content/1105347/download","filename":"p2subdodavatelia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115157/content/1105348/download","filename":"p3_JED.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115157/content/1105349/download","filename":"PD pre VO na dodávateľa Mierová a Dukelská.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115157/content/1105350/download","filename":"p05 čv podm. ucasti.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115157/content/1105351/download","filename":"VV pre VO spolu Dukelská Mierová.zip"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica splnenie podmienok účasti 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141161/content/1160837/download","filename":"25. Zapisnica zo splnenia podmienok ucasti-.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141182/content/1160862/download","filename":"MBM.Group.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnice zo zasadnutia poroty 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141164/content/1160841/download","filename":"Čiastková zápisnica č. 1.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141164/content/1160843/download","filename":"Čiastková zápisnica č. 2.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141164/content/1160844/download","filename":"Čiastková zápisnica č. 3.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141184/content/1160864/download","filename":"Metrostav DS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141179/content/1160859/download","filename":"Doprastav a.s..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141159/content/1160836/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk-.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 428854.pdf 4. November 2020 23. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116261/content/1112273/download","filename":"Odpovede na otázky VO 428854.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141186/content/1160866/download","filename":"Pittel+ Brausw..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141187/content/1160867/download","filename":"Ponuka na zverejnenie Swietelsky Sl..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124295/content/1125298/download","filename":"Informácia o výsledku § 55.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141189/content/1160869/download","filename":"Strabag.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141190/content/1160870/download","filename":"Strabag.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141162/content/1160840/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141171/content/1160849/download","filename":"Colas Slovakia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141158/content/1160835/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2-.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141188/content/1160868/download","filename":"Rekonstrukcia_komunikacii_Mierova_Dukelska_Svaty_Jur_DUVYSTAV (4).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117605/content/1109920/download","filename":"ZON - odpoveď záujemcom.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141191/content/1160871/download","filename":"Z69_Zml_1508_Zverejnená.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. Apríl 2021 28. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141176/content/1160856/download","filename":"CS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady II. aktualizované 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117622/content/1110022/download","filename":"SP Jur Rekonštrukcia komunikácií - II. úprava.docx"}]
Súťažné podklady Zmluva o dielo 18. November 2020 18. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118044/content/1111039/download","filename":"p1ZOD MS – II..docx"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×