Obstarávanie

Združená dodávka zemného plynu alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 539,35
Zaplatené:
69.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
440000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v trvaní 12 mesiacov; Pokračovanie: na základe podmienok stanovenýh v týchto podkladoch a v nižšie uvedených predpokladaných množstvách. (Vykurovanie, ohrev TÚV, varenie)

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Odberné miesto SKSPPDIS000430022048, Hodnota / charakteristika: druh tarify - M7; Technické vlastnosti: Odberné miesto SKSPPDIS010410008149, Hodnota / charakteristika: druh tarify - M7; Technické vlastnosti: Odberné miesto SKSPPDIS00010404371, Hodnota / charakteristika: druh tarify - M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto SKSPPDIS0004100404370, Hodnota / charakteristika: druh tarify - M3; Technické vlastnosti: Celková cena pozostáva z, Hodnota / charakteristika: ceny plynu, ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou,prepravou a skladovaním

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná celková spotreba plynu na 12 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) za odberné miesto SKSPPDIS000430022048, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 270 500; Technické vlastnosti: Predpokladaná celková spotreba plynu na 12 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) za odberné miesto SKSPPDIS010410008149, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150 500; Technické vlastnosti: Predpokladaná celková spotreba plynu na 12 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) za odberné miesto SKSPPDIS000410404371, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Predpokladaná celková spotreba plynu na 12 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) za odberné miesto SKSPPDIS000410404370, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18 850; Technické vlastnosti: Vyhodnocovanie obdobie - začiatok, Jednotka: dátum, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 01.01.2019; Technické vlastnosti: Vyhodnocovacie obdobie - koniec, Jednotka: dátum, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31.12.2019; Technické vlastnosti: Tolerancia odberu plynu vyhodnocovací rok - minimálna hodnota, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 75; Technické vlastnosti: Tolerancia odberu plynu vyhodnocovací rok - maximálna hodnota, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MFGK Slovakia s. r. o. 1 16 247,23 20% EUR 5. November 2018 250536

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×