Obstarávanie

Stieracie žreby okamžitej lotérie 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 000 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
18 000 000,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79800000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitych lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a algoritmov s tým spojených s environmentálnymi aspektmi, v súlade so zadávacími podmienkami pre tlač žrebov ako aj postúpenie súvisiacich licencií. Pre emisie žrebov sú určené nasledovné typy papierov: 1. standard (typ papiera 10 pt C1S+) 2. foil (typ papiera 10 pt C1S) 3. holographic alebo jeho efekt (typ papiera 10 pt C1S) 4. fluorescent špeciálny efekt (typ papiera 10 pt C1S) 5. metallic ink špeciálny efekt (typ papiera 10 pt C1S)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 6 000 000,00 Neuvedené EUR 20. November 2018 237400
IGT Global Solutions Corporation 3 6 000 000,00 Neuvedené EUR 20. November 2018 237399
Scientific Games International Limited 3 6 000 000,00 Neuvedené EUR 20. November 2018 237398

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009929/content/885935/download","filename":"SPRAVAoZAKAZKE_ZREBY2_EVO7907.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1 / heslo: Monty1 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009912/content/885916/download","filename":"GOEN-DOLIS_NavrhPlnenieKriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009912/content/885917/download","filename":"Navrh_Plnenie_Kriterii_Zreby_TAB.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009851/content/885441/download","filename":"zapisnica_z_VHP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda: Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov 27. November 2018 27. November 2018 []
Súťažné podklady Prístup k súťažným podkladom 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007999/content/828831/download","filename":" Pristup_SP_79-07.pdf"}]
Súťažné podklady Prístup k dokumetom - prehľad v EVO 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010005/content/828832/download","filename":" Pristup_Prehlad_EVO_79.07.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000729/content/838961/download","filename":"INFORMACIA_VYSLEDOK_ZREBY 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009849/content/885435/download","filename":"Zapisnica_z_OP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009916/content/885920/download","filename":"IGT_PlnenieKriterii_IGT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009916/content/885921/download","filename":"Navrh_Plnenie_Kriterii_Zreby_TAB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009919/content/885922/download","filename":"SGI_NavrhPlnenieKriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009919/content/885923/download","filename":"Navrh_Plnenie_Kriterii_Zreby_TAB.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×