Dodávateľ

DOLIS s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DOLIS s.r.o.

IČO: 35698586

Adresa: Grösslingova 45, Bratislava

Registračné číslo: 2017/6-PO-D15

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2017

Záznam platný do: 7. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 544 614,00 EUR 14 14
2014 5 205 530,00 EUR 11 17
2015 10 923 773,00 EUR 23 26
2016 1 275 067,62 EUR 53 53
2017 1 147 308,04 EUR 21 21
2018 6 198 344,71 EUR 7 7
2019 1 584,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 583 988,00 EUR 11 17
2015 10 552 220,00 EUR 25 26
2016 1 335 836,62 EUR 55 57
2017 847 383,04 EUR 22 22
2018 6 832 300,71 EUR 12 12
2019 144 493,00 EUR 5 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 15 865,00 15865.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 5 247 289,67 5247289.67 EUR
Mesto Žilina 2 35 081,82 35081.82 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 980,00 980.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 9 520,00 9520.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 4 291,67 4291.67 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 9 166,67 9166.67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 67 371,00 67371.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 0,00 0.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 61 538,99 61538.99 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 22 740,00 22740.00 EUR
Slovak Business Agency 1 1 898,50 1898.50 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 17 982,00 17982.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 74 629,17 74629.17 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 7 775,00 7775.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 38 775,00 38775.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 1 287 158,33 1287158.33 EUR
Literárne informačné centrum 6 16 345,00 16345.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 8 400,00 8400.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 195 000,00 195000.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 8 591 602,00 8591602.00 EUR
Divadelný ústav 4 96 416,00 96416.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 6 377 887,00 6377887.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 604,00 604.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 114 760,00 114760.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 9 407 530,20 407530.20 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 2 290,00 2290.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 124 382,00 124382.00 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 67 499,00 67499.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 30 397,00 30397.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 10 400,00 10400.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 1 938 461,00 1938461.00 EUR
Mesto Trenčín 5 31 881,55 31881.55 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 2 835,00 2835.00 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 18 980,00 18980.00 EUR
Zoologická záhrada 1 3 583,33 3583.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 428,90 1428.90 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 76 690,00 76690.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 18 661,67 18661.67 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 30 100,00 30100.00 EUR
Malá Fatra 1 460,00 460.00 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 3 000,00 3000.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
TVR a RE, s.r.o. 1 167 160,00 167160.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 0,00 0.00 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 31 916,67 31916.67 EUR
Národné osvetové centrum 2 4 608,33 4608.33 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 11 800,00 11800.00 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 3 030,00 3030.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 6 049,90 6049.90 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačové služby pre Slovenské národné múzeum (SNM) Slovenské národné múzeum 199 000,00 199000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd. Divadelný ústav od 80 000,00 do 85 000,00 80000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 700,00 197700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií Literárne informačné centrum 20 000,00 20000.0 EUR 2014 Služby Nie 5
polygrafické služby - propagačné tlačoviny Hlavné mesto SR Bratislava 199 361,00 199361.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka reklamných predmetov pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 500,00 37500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber tlačiarenskej a vydavateľskej spoločnosti Nitriansky samosprávny kraj 21 707,00 21707.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií a časopisov Literárne informačné centrum 15 860,00 15860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia publikácií Múzea SNP na roky 2015 a 2016 Múzeum Slovenského národného povstania 106 200,00 106200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Grafické a tlačiarenské služby pre potreby NTS SR. Národná transfúzna služba SR 9 362,00 9362.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické a tlačiarenské služby TVR a RE, s.r.o. 167 160,00 167160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 243,00 5243.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 96 222,00 96222.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tvorba a vydanie publikácií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 384,00 57384.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 705,00 23705.0 EUR 2013 Služby Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za II. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 10 017,00 10017.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 910,00 9910.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 91 035,00 91035.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 114 383,00 114383.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Publicita národných projektov – propagačné predmety Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 360,00 24360.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 373 642,00 373642.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3 674,00 3674.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Publicita národných projektov – propagačné predmety Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 340,00 23340.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 286 963,00 286963.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 824 691,00 7824691.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 179 352,00 179352.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 690,00 5690.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 712,00 24712.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 118 580,00 118580.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Publicita národných projektov – propagačné predmety Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 960,00 14960.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 668,00 7668.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 86 500,00 86500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za I. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 38 211,00 38211.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 080,00 9080.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Publicita národných projektov – propagačné predmety Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15 536,00 15536.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 958 000,00 958000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3 353,00 3353.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za IV. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 8 573,00 8573.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 45 857,00 45857.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 302,00 7302.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 104 534,00 104534.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 104 912,00 104912.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 768 396,00 768396.0 EUR 2015 Služby Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za III. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 7 423,00 7423.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 653,00 30653.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 410,00 127410.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 097,00 61097.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 69 362,00 69362.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 82 959,00 82959.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 1 149,00 1149.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 214,00 29214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 495,00 15495.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 204 197,00 204197.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 61 066,00 61066.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 312,00 25312.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 83 271,00 83271.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 258,00 1258.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 2 734,00 2734.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 91 456,00 91456.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 86 934,00 86934.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 79 622,00 79622.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 85 000,00 85000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 705,00 17705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 4 792,00 4792.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 678 144,00 678144.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 193 982,00 193982.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102 130,00 102130.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 216,00 44216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač novín Mesto Trenčín 14 040,00 14040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 611,00 2611.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 12 940,00 12940.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Výroba, inštalácia a deinštalácia polepov a bannerov_K Národné osvetové centrum 8 587,30 8587.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín Mesto Žilina 32 400,00 32400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vstupenky Zoologická záhrada 7 684,48 7684.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu 72 480,00 72480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 906,00 9906.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné materiály Spojená škola 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie prenosných reklamných systémov pre účely konania podujatí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 541,84 30541.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 395,83 1395.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby Mesto Turčianske Teplice 3 990,00 3990.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Reklamný USB kľúč 8GB s potlačou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač propagačného materiálu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5 997,84 5997.84 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730,00 730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na plagáty, letáky a brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 993,20 6993.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Guľôčkové perá, gravírovanie ( potlač) na rok 2016 Národné osvetové centrum 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných predmetov s potlačou loga a vrátane dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 342,80 11342.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potlač a výsek Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 918,78 22918.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 034,17 1034.17 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 11 928,00 11928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov k festivalu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Knihárske spracovanie stolového kalendára Centrum polygrafických služieb 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač informačných a propagačných materiálov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 7 896,00 7896.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač billboardového plagátu a prenájom billboardových plôch Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 224,00 12224.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Reklamné propagačné predmety a predmety na školiacu činnosť Technická inšpekcia, a.s. 9 420,00 9420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie dodávateľa na tlačiarenské služby pre Operačný program Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 14 315,00 14315.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Plošná printová inzercia Bratislavský samosprávny kraj 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač novín Mesto Trenčín 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stolové kalendáre a diáre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 940,00 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uverejnenie článkov v printových médiách Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlač propagačných brožúr a trhacích máp Slovenská agentúra pre cestovný ruch 66 600,00 66600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 540,00 4540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Marketingové predmety s potlačou Slovak Business Agency 2 460,00 2460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11 113,20 11113.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a distribúcia environmentálneho časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 15 600,00 15600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Uverejnenie plošnej inzercie z oblasti školstva v regionálnom týždenníku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 537,92 1537.92 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské a distribučné služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 166 800,00 166800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačivá podľa priloženého návrhu Krajská prokuratúra 3 320,00 3320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenske služby. Katolícka univerzita v Ružomberku 49 619,81 49619.81 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač materiálov - vstupenky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 399,58 29399.58 EUR 2017 Služby Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2018 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné systémy Slovenská inovačná a energetická agentúra 25 609,51 25609.51 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rozmnoženie a dodanie kópií DVD filmu 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 13 046,00 13046.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač novín a letákov Mesto Trenčín 11 137,50 11137.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou Mesto Žilina 21 600,00 21600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Moderačná tabuľa plstená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 796,00 5796.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagácias kultúrnych a celospoločenských podujatí formou výlepov propagačných plagátov na historických búdkach v historickom centre mesta Košice K13-Košické kultúrne centrá 39 500,00 39500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49 436,00 49436.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 000 000,00 6000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 014,00 1014.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 63 822,00 63822.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 816,00 77816.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 1 584,00 1584.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 152,00 8152.0 EUR 2016 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 226 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Šebo
Adresa:
Gajova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
27. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radko Suchár
Adresa:
Vajnorská Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
27. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radko Suchár
Adresa:
Vajnorská 75 Bratislava 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Šebo
Adresa:
Gajova 5 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
verita, s.r.o.
Adresa:
Miletičova Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do: 27.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×