Obstarávanie

Služby v odpadovom hospodárstve.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Turňa nad Bodvou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
178 123,00
Konečná suma(Bez DPH):
150 387,50
Zaplatené:
84.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve: a) zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu od bytových domov, rodinných domov, podnikateľských subjektov a verejných priestranstiev a jeho likvidácia alebo uloženie na skládku odpadov a dezinfekcia smetných nádob b) zber a odvoz zmiešaných odpadov zo stavieb a objemného odpadu z miesta zberu na uloženie na skládku odpadov, na likvidáciu alebo na zhodnotenie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 2 180 465,00 20% EUR 26. Február 2016 44243

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627872/content/464809/download","filename":"Zápisnica o VYPO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482470/content/378682/download","filename":"Súťažné podklady Služby v OH Turňa nad Bodvou.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia § 41 - Ostatné 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482473/content/378751/download","filename":"INO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627866/content/464783/download","filename":"Ponuka Kosit a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia § 41 - Kritériá 2. Január 2016 2. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482479/content/378760/download","filename":"Informácia § 41 - Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627864/content/464773/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627874/content/464812/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627865/content/464780/download","filename":"Ponuka uchádzača AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. Marec 2016 20. Marec 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Časť Ostatné 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627868/content/464794/download","filename":"Zápisnica z OP Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627870/content/464803/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PÚ 1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482476/content/378755/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627869/content/464797/download","filename":"Zápisnica z OP Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627871/content/464806/download","filename":"Zápisnica o výsledku posúdenia PÚ 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×