Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

IČO: 36357065

Adresa: Osvetová 24, Bratislava

Registračné číslo: 2020/11-PO-D5137

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. November 2020

Záznam platný do: 19. November 2023

Posledná zmena: 22. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 883 769,00 EUR 1 1
2016 199 170,00 EUR 4 4
2017 11 188 893,00 EUR 3 4
2018 424,80 EUR 1 1
2019 131 314,99 EUR 2 2
2021 846 400,00 EUR 1 1
2022 11 385 927,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 883 769,00 EUR 1 1
2016 199 170,00 EUR 4 4
2017 11 188 893,00 EUR 3 4
2018 424,80 EUR 1 1
2019 131 314,99 EUR 2 2
2021 846 400,00 EUR 1 1
2022 11 385 927,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 839,80 839.80 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 180 465,00 180465.00 EUR
Obec Beluša 2 131 314,99 131314.99 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 85 371,00 85371.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 11 103 107,00 11103107.00 EUR
Mesto Senec 1 811 395,00 811395.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 18 705,00 18705.00 EUR
Obec Bernolákovo 1 10 574 532,00 10574532.00 EUR
Mesto Šamorín 2 1 730 169,00 1730169.00 EUR
Obec Seňa 1 0,00 0.00 EUR
Obec Čakany 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby v odpadovom hospodárstve. Obec Turňa nad Bodvou 178 123,00 178123.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek, Šamorín. Mesto Šamorín 883 769,00 883769.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546,00 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 32 797,59 32797.59 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 22 500,00 22500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz tuhého komunálneho a separovaného odpadu Obec Čakany 60 150,00 60150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu z lisovacieho kontajnera Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 92 175,00 92175.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Gumové rohože pre kone Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 527,00 527.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gumové rohože Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie zmesového komunálneho odpadu Obec Beluša 125 000,00 125000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie objemného odpadu Obec Beluša 32 600,00 32600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín Mesto Šamorín 869 040,00 869040.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec Mesto Senec 811 395,00 811395.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Obec Bernolákovo 10 574 532,00 10574532.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2018
Záznam do:
4. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2018
Záznam do:
4. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Klára Cetlová
Adresa:
U Mrázovky 17 Praha 5 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 4.04.2019 do: 2.10.2019

StiahniZáznam platný od: 15.10.2018 do: 4.04.2019

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×