Obstarávanie

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 182 668,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 342 113,00
Zaplatené:
113.48%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Opis obstarávania

Rekonštrukcia 9 vybraných havarijných úsekov ciest pozostávajúca z odstránenia podkladov, pokládky krytov a vyrovnania povrchu krytu vozovky vrátane spojovacieho postreku, spevnenia krajníc a súvisiace stavebné práce. Predmet zákazky sa skladá z 5 samostatných častí podľa jednotlivých oblastí verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a rozsah stavebných prác každého úseku je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 4 423 563,00 0% EUR 16. Júl 2014 44699
EUROVIA SK, a.s. 3 388 912,00 0% EUR 15. Júl 2014 44700
Doprastav, a.s. 5 314 636,00 0% EUR 15. Júl 2014 44701
Inžinierske stavby, a. s. 4 123 944,00 0% EUR 28. Júl 2014 44702
Inžinierske stavby, a. s. 4 91 058,00 0% EUR 28. Júl 2014 44703

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544276/content/195064/download","filename":"protokol litman.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Júl 2014 18. Júl 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544228/content/195021/download","filename":"Zápisnica požiadavky hav.stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544228/content/195022/download","filename":"Prehľad dokladov požiadavky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Marec 2014 19. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544219/content/196285/download","filename":"SP Havar.úseky na území PSK.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544225/content/196180/download","filename":"Zápisnica podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544225/content/196181/download","filename":"Prehľad dokladov splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544243/content/195042/download","filename":"doprastav kriteria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544270/content/195089/download","filename":"Suma skutočného plnenia BJ,VT.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544234/content/195073/download","filename":"ZoD BJ 4100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544234/content/195074/download","filename":"ZoD HN 4200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544234/content/195075/download","filename":"ZoD 4400 doprastav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544234/content/195076/download","filename":"ZoD - S.Lubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544234/content/195077/download","filename":"ZoD - VnT.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544300/content/195086/download","filename":"Správa o zákazke Hav.úseky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. August 2014 4. August 2014 []
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK a.s. 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544237/content/195154/download","filename":"Eurovia kritéria-upravene.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Júl 2014 18. Júl 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Apríl 2014 7. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544252/content/195026/download","filename":"vysvetlenie SP 3782-WYP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544246/content/195046/download","filename":"ISK KRITÉRIÁ-upravene.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544258/content/195055/download","filename":"Suma skutočného plnenia HN.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544279/content/195081/download","filename":"Suma skutočného plnenia final.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544222/content/196047/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544255/content/195039/download","filename":"HE Rekonštrukcia havarijných stavou ciest II. a III. tr. PSK, o.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544261/content/195043/download","filename":"Doprastav PO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544249/content/195069/download","filename":"Skanska PSK kritéria-upravene.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544231/content/195031/download","filename":"Zápisnica z vyhod.cien hav.stav 30.4.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544231/content/195032/download","filename":"Zápisnica z vyhod.cien hav.stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544231/content/195033/download","filename":"Vyhodnotenie ponúk členov komisie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544264/content/195060/download","filename":"Suma skutočného plnenia PO.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544273/content/195061/download","filename":"zoznam subdod..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. August 2014 4. August 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Júl 2014 18. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544240/content/195012/download","filename":"Strabag kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544282/content/195099/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544267/content/195066/download","filename":"BJ Strabag.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/544267/content/195067/download","filename":"ISK Vranov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×