Obstarávanie

Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č. 19, objekt SO 019: Klinické ustajňovacie priestory - naviac práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 674,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 241,66
Zaplatené:
82.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Spoločnosť EURO-BULDING, a.s. ako zhotoviteľ diela realizuje stavbu objektu podľa schváleného rozpočtu a projektovej dokumentácie, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Dodávateľom predložené naviac práce predstavujú dodávky materiálov a prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluvnom rozpočte Zmluvy o dielo č. j.:61/2015/UVLF medzi objednávateľom UVLF v Košiciach a zhotoviteľom EURO-BUILDING, a.s. Bratislava. Dodanie materiálov a vykonanie týchto prác je nevyhnutné pre plnenie ZoD a pre dokončenie stavby tak, aby bola užívania schopná a plnila svoj účel. Jedná sa o tieto práce a dodávky materiálov, ktoré sú naviac oproti rozpočtu: dodávka a montáž strešných okien 6 ks nedostatočná výmera v rozpočte dodávka a montáž latovania na konštrukciu strechy - nedostatočná výmera v rozpočte dodávka a montáž kotlíkov a zvodových rúr pre odkvapové žľaby 2 ks nedostatočná výmera v rozpočte dodávka a montáž kŕmnych žľabov nie je v rozpočte dodávka a montáž podláh nedostatočná výmera v rozpočte a ďalšie s tým súvisiace práce presuny hmôt, izolácie, povrchové úpravy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 1 31 490,00 20% EUR 4. November 2015 44814

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×