Obstarávanie

Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vyšný Kubín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 354,00
Konečná suma(Bez DPH):
168 213,00
Zaplatené:
84.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia. Vodozádržné zariadenia zabezpečia zadržanie prívalovej vody z povrchového odtoku, ktorý vzniká pri prívalových zrážkach. Riešené sú dve lokality, lokalita pod Skalami a lokalita Štepy. Zadržanie vody v podoví je riešené vodozádržnými ryhami, ktoré spomalia odtok a zadržia vodu nad obcou a tým bude verejný obstarávateľ ochránený pred záplavami z povrchového odtoku. Predmet zákazky má dva stavebné objekty: SO-01 Vodozádržná ryha - Pod Skalami SO-02 Vodozádržná ryha - Štepy. Predmet zákazky bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie v súlade s platnými STN, EN.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 4 168 213,00 0% EUR 12. Január 2015 45295

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471295/content/377688/download","filename":"Informácia podľa § 44 ods. 2-profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Apríl 2015 12. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471307/content/377715/download","filename":"VK+Zápisnica+Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Apríl 2015 12. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471310/content/377720/download","filename":"VK+Zápisnica+Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471310/content/377721/download","filename":"VK+Zápisnica+Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471301/content/377698/download","filename":"Hydroekol Dolný Kubín-vodozádr.zariad..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471313/content/377730/download","filename":"VK+Zápisnica+z+otv.a+vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471313/content/377731/download","filename":"Samostatné+hodnotenieVK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471313/content/377732/download","filename":"Celkové+vyhodnotenie-VK.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471289/content/377681/download","filename":"Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby-scan.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Január 2015 23. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471298/content/377693/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6-VK.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471286/content/377675/download","filename":"faktúra1-Hydroekol Dolný Kubín.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377655/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377656/download","filename":"Priloha c.1 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377657/download","filename":"00_ZOZNAM PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377658/download","filename":"A_SPRIEVODNÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377659/download","filename":"B_SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377660/download","filename":"C1_PREHLADNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377661/download","filename":"C2_KATASTER_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377662/download","filename":"C3_KATASTER_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377663/download","filename":"E01_01_SITUACIA_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377664/download","filename":"E01_02_POZDLZAK_SKALY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377665/download","filename":"E01_03_RYHA_SKALY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377666/download","filename":"E01_04_SACHTA_SKALKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377667/download","filename":"E01_05_ODRAZKA_SKALY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377668/download","filename":"E02_01_SITUACIA_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377669/download","filename":"E02_04_SACHTA_STEPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377670/download","filename":"E02_05_ODRAZKA_STEPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377671/download","filename":"F_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471283/content/377672/download","filename":"G_VÝKAZ VÝMER.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471292/content/377683/download","filename":"Priloha c.1 k SP-oprava prepisovej chyby.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. Január 2015 26. Január 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×