Obstarávanie

„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dunajská Streda
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
200 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce a v súlade s ustanovením § 75 zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných poskytovateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 200 000,00 Neuvedené EUR 8. Jún 2016 46482

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Link na zverejnenú zmluvu 12. Jún 2016 12. Jún 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Máj 2016 1. Máj 2016 []
Zápisnica Vyhodnotenie ponúk - zápisnica 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666932/content/541480/download","filename":"Zápisnica celkové vyhodnotenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predkladanie ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644830/content/395799/download","filename":"oznamenie-7107_-_wys.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ukončenie verejného obstarávania 5. Júl 2016 5. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684570/content/487233/download","filename":"VYSLEDOK_VO-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684570/content/487234/download","filename":"Ukončenie verejného obstarávania strava.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica splnenie podmienok účasti 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665182/content/536628/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644108/content/764227/download","filename":"Súťažné podklady stravné lístky.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Máj 2016 13. Máj 2016 []
Zmluva Zmluva DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY spol. s.r.o. 12. Jún 2016 12. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676181/content/437467/download","filename":"Zmluva_stravne_listky_Zml_5085_Zverejnena.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania obálok časť " Ostatné" 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665180/content/536624/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu, Odpoveď na žiadosť o nápravu 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666707/content/540964/download","filename":"Odpoveď žiadosť o nápravu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666707/content/540966/download","filename":"Ziadost_o_napravu_SMH-1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie uchádzačom 21. Máj 2016 21. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666968/content/541555/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - prijal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666968/content/541556/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - neprijal.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie obálok "časť Kritéria" 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666930/content/541477/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×