Dodávateľ

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

IČO: 36391000

Adresa: Kálov356 356, Žilina

Registračné číslo: 2020/4-PO-A1007

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Apríl 2020

Záznam platný do: 2. Apríl 2023

Posledná zmena: 14. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2010 101 214,00 EUR 2 2
2012 12 085 530,00 EUR 31 31
2013 6 560 866,00 EUR 5 5
2014 19 507 179,00 EUR 56 56
2015 24 895 526,00 EUR 52 52
2016 80 154 048,72 EUR 237 237
2017 40 485 073,68 EUR 241 241
2018 38 415 913,71 EUR 208 208
2019 50 371 335,56 EUR 305 309
2020 23 645 302,00 EUR 244 244
2021 14 629 481,73 EUR 145 145
2022 11 005 863,00 EUR 11 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 22 776 883,00 EUR 49 49
2015 27 548 170,00 EUR 52 52
2016 75 337 781,79 EUR 235 235
2017 43 505 001,58 EUR 258 258
2018 43 955 322,43 EUR 215 215
2019 42 580 378,45 EUR 289 289
2020 36 858 878,73 EUR 260 261
2021 16 346 856,42 EUR 155 158
2022 12 948 061,00 EUR 24 26

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 17 988 955,00 17988955.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 1 679 072,00 1679072.00 EUR
Mesto Štúrovo 5 407 000,18 407000.18 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2 196 342,90 196342.90 EUR
Mesto Revúca 3 375 108,81 375108.81 EUR
Obec Chynorany 5 65 169,42 65169.42 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 5 608 202,21 608202.21 EUR
Mesto Malacky 4 419 174,69 419174.69 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 16 5 005 944,00 5005944.00 EUR
Mesto Žilina 7 2 394 880,14 2394880.14 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 85 761,20 85761.20 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 2 437,75 2437.75 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 5 588 832,48 588832.48 EUR
Obec Šenkvice 1 54 217,95 54217.95 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 16 168 014,10 16168014.10 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 262 387,65 262387.65 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 4 045 289,36 4045289.36 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 761 699,86 761699.86 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 2 049 719,44 2049719.44 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 996 274,00 996274.00 EUR
Mesto Rožňava 6 771 908,25 771908.25 EUR
Mesto Martin 4 845 591,10 845591.10 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 367 299,94 367299.94 EUR
Spojená škola internátna 1 3 608,00 3608.00 EUR
Mesto Tisovec 2 69 453,00 69453.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 1 268 959,70 1268959.70 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 815 996,00 815996.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 26 10 697 022,00 10697022.00 EUR
Mesto Medzilaborce 4 321 267,94 321267.94 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 145 780,00 145780.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 421 484,64 421484.64 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 31 30 031 123,00 30031123.00 EUR
OBP, spol. s r.o. 1 21 710,00 21710.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 10 762 741,29 762741.29 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 202 563,02 202563.02 EUR
Obec Tužina 1 9 421,65 9421.65 EUR
Technická univerzita v Košiciach 13 90 358,32 90358.32 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 2 166 660,20 2166660.20 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 37 206,18 37206.18 EUR
Dopravný úrad 1 47 832,02 47832.02 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 36 430,87 36430.87 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 52 481,52 52481.52 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 11 120 923,68 120923.68 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 140 910,19 140910.19 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 57 774,53 57774.53 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 18 509,26 18509.26 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 4 504 796,94 504796.94 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 550 066,29 550066.29 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 039,90 1039.90 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 2 260 571,80 2260571.80 EUR
Mesto Trstená 2 108 165,44 108165.44 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 115 702,91 115702.91 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 20 19 961 869,84 19961869.84 EUR
Slovenská národná knižnica 2 427 420,54 427420.54 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 3 8 930,15 8930.15 EUR
Mesto Svidník 1 107 676,00 107676.00 EUR
Obec Podbrezová 5 238 794,20 238794.20 EUR
Mesto Brezno 4 673 910,33 673910.33 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 495 624,57 495624.57 EUR
Obec Zemplínska Široká 3 4 074,98 4074.98 EUR
Mesto Dunajská Streda 4 897 227,00 897227.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 21 27 725 601,00 27725601.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 217 530,64 217530.64 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 2 538 524,84 2538524.84 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 134 188,65 134188.65 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 11 271,00 11271.00 EUR
Mesto Nové Zámky 7 629 740,01 629740.01 EUR
Slovenská filharmónia 3 365 810,49 365810.49 EUR
Slovenské národné múzeum 2 2 258 078,72 2258078.72 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 9 822,56 9822.56 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 5 32 610,59 32610.59 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 19 829 659,00 19829659.00 EUR
Divadelný ústav 4 125 890,57 125890.57 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 90 386,29 90386.29 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 92 383,36 92383.36 EUR
Obec Pata 2 33 763,92 33763.92 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 4 957,25 4957.25 EUR
Mesto Pezinok 1 1 805,30 1805.30 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 4 182 937,14 182937.14 EUR
Stredná odborná škola 2 61 429,00 61429.00 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 4 133 631,38 133631.38 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 8 1 161 641,83 1161641.83 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 71 992,80 71992.80 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 5 286 320,17 286320.17 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 3 85 271,76 85271.76 EUR
Slovenská národná galéria 4 706 179,56 706179.56 EUR
IUVENTA 2 6 710,82 6710.82 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 5 122 426,20 122426.20 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 4 757 831,31 757831.31 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 14 819 580,00 819580.00 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 3 390 014,22 390014.22 EUR
Mesto Galanta 2 224 189,16 224189.16 EUR
Obec Nováčany 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 7 537,98 7537.98 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 1 923 209,23 1923209.23 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 2 91 887,36 91887.36 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 18 853,18 18853.18 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 42 170,96 42170.96 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 378 071,56 378071.56 EUR
Obec Dulov 1 5 610,99 5610.99 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 239 525,83 239525.83 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 37 978,43 37978.43 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 4 97 615,55 97615.55 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 676 955,00 676955.00 EUR
Mesto Šamorín 2 279 089,26 279089.26 EUR
Obec Stročín 1 0,00 0.00 EUR
Slovenské technické múzeum 2 185 482,36 185482.36 EUR
Obec Šarišské Michaľany 2 25 731,44 25731.44 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 485 303,18 1485303.18 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 423 245,70 423245.70 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 1 199 200,00 199200.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 5 86 628,96 86628.96 EUR
Obec Štrba 3 59 089,56 59089.56 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 2 465 473,00 2465473.00 EUR
Mesto Púchov 4 570 356,24 570356.24 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 60 868,61 60868.61 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 142 184,00 142184.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 55 711,52 55711.52 EUR
Mesto Svätý Jur 3 214 676,80 214676.80 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 6 071 603,99 6071603.99 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 186 990,00 186990.00 EUR
Okresný súd Komárno 5 372 101,01 372101.01 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 46 892,54 46892.54 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 2 2 123,35 2123.35 EUR
Mesto Turčianske Teplice 2 200 446,49 200446.49 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 6 724,85 6724.85 EUR
Mesto Sobrance 1 0,00 0.00 EUR
Okresný súd Trebišov 1 87 616,44 87616.44 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 6 145 937,49 145937.49 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 2 245 694,45 245694.45 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 2 127 654,29 127654.29 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 1 62 186,00 62186.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 7 1 771 820,47 1771820.47 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14 4 220 573,80 4220573.80 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 5 185 780,56 185780.56 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 586 343,20 586343.20 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 2 45 369,33 45369.33 EUR
Štátne divadlo Košice 10 2 312 882,00 2312882.00 EUR
Zoologická záhrada Košice 4 245 825,27 245825.27 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 152 135,30 152135.30 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 5 277 399,66 277399.66 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 194 584,24 194584.24 EUR
Mesto Rajecké Teplice 4 130 539,17 130539.17 EUR
Fond národného majetku Slovenskej republiky 1 40 000,00 40000.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 18 1 844 142,61 1844142.61 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 950 000,00 950000.00 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 275 875,44 275875.44 EUR
Obec Raková 1 2 799,98 2799.98 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 95 011,00 95011.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 6 464 152,55 464152.55 EUR
Krajský súd v Trnave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 35 553,37 35553.37 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 131 944,36 131944.36 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 392 791,30 392791.30 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 39 156,48 39156.48 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 4 848 218,26 848218.26 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 53 793,38 53793.38 EUR
Okresný súd Senica 2 226 983,69 226983.69 EUR
Slovenské banské múzeum 2 173 144,00 173144.00 EUR
Okresný súd Revúca 1 125 843,00 125843.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 4 397 140,00 397140.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 2 030 511,91 2030511.91 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 3 93 084,03 93084.03 EUR
Okresný súd Nové Zámky 1 131 155,00 131155.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 184 588,00 184588.00 EUR
Mesto Sečovce 1 187 131,00 187131.00 EUR
Obec Brusno 1 14 392,80 14392.80 EUR
Justičná akadémia SR 1 18 779,00 18779.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 6 77 877,61 77877.61 EUR
Národné športové centrum 3 71 986,88 71986.88 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 4 165 783,51 165783.51 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 88 632,00 88632.00 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 2 194 091,82 194091.82 EUR
Štátna vedecká knižnica v Prešove 2 82 258,22 82258.22 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 586 474,47 586474.47 EUR
Okresný súd Levice 1 116 462,00 116462.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 2 687,73 2687.73 EUR
Krajský súd v Nitre 2 101 214,00 101214.00 EUR
Stredná odborná škola 1 152 700,00 152700.00 EUR
Krajská prokuratúra 3 1 216 000,00 1216000.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko 2 20 035,40 20035.40 EUR
Stredná priemyselná škola 2 57 019,13 57019.13 EUR
Mesto Lučenec 5 604 532,40 604532.40 EUR
Mesto Jelšava 1 192 000,00 192000.00 EUR
Obec Malá Ida 2 27 035,10 27035.10 EUR
Obec Zámutov 3 171 359,84 171359.84 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 4 35 685,58 35685.58 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 7 400,48 7400.48 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 7 956,44 7956.44 EUR
Obec Drienov 2 26 655,00 26655.00 EUR
Obec Nesvady 3 125 252,83 125252.83 EUR
Obec Štiavnik 1 51 063,99 51063.99 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 7 46 993,24 46993.24 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 337 825,22 337825.22 EUR
Ústav zoológie SAV 1 3 379,58 3379.58 EUR
Obec Kľačany 1 2 370,00 2370.00 EUR
Okresný súd Poprad 3 438 043,96 438043.96 EUR
Obec Šarovce 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 7 426 345,13 426345.13 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 6 183 259,15 183259.15 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 69 989,28 69989.28 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 523 115,96 523115.96 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 3 725,79 3725.79 EUR
Západoslovenské múzeum v Trnave 1 73 985,00 73985.00 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 68 529,00 68529.00 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 1 23 791,55 23791.55 EUR
Dom tretieho veku 1 9 776,27 9776.27 EUR
Okresný súd Michalovce 3 192 693,72 192693.72 EUR
Základná škola 3 39 848,68 39848.68 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 108 641,00 108641.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 5 236 030,76 236030.76 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 607,28 3607.28 EUR
Mesto Šaštín - Stráže 4 308 504,20 308504.20 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 3 112 314,74 112314.74 EUR
Mesto Strážske 3 103 814,04 103814.04 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 51 707,24 51707.24 EUR
Obec Blahová 3 5 941,85 5941.85 EUR
Mesto Žarnovica 4 345 366,19 345366.19 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 6 124 610,19 124610.19 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 163 175,37 163175.37 EUR
Ústav informatiky SAV 1 28 023,22 28023.22 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 10 560 652,00 10560652.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 29 55 394 086,00 55394086.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 5 838 498,74 838498.74 EUR
Výskumná agentúra 4 504 933,55 504933.55 EUR
Hudobné centrum 1 28 434,24 28434.24 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 10 943,46 10943.46 EUR
Okresný súd Bratislava I 29 4 387 802,00 4387802.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 1 325 173,00 1325173.00 EUR
Okresný súd Malacky 1 3 585,60 3585.60 EUR
Staromestská a.s. 2 59 100,41 59100.41 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 5 336 076,90 336076.90 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 35 568,00 35568.00 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 3 39 660,91 39660.91 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 1 061 876,18 1061876.18 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 20 294,20 20294.20 EUR
Obec Budkovce 1 4 596,89 4596.89 EUR
Obec Slanec 4 32 138,14 32138.14 EUR
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 1 37 171,86 37171.86 EUR
Matica slovenská 5 240 492,89 240492.89 EUR
Obec Nálepkovo 4 202 182,30 202182.30 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 34 591,05 34591.05 EUR
Obec Šemša 1 0,00 0.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 5 454 852,86 454852.86 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 4 52 969,30 52969.30 EUR
Trstenské Technické služby - TTS, s.r.o. 1 23 853,60 23853.60 EUR
Zdravé regióny 3 1 923 066,04 1923066.04 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 3 96 207,49 96207.49 EUR
Mesto Gelnica 5 304 593,84 304593.84 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 17 500,00 17500.00 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4 724,98 4724.98 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 230 903,94 230903.94 EUR
Tribečská knižnica v Topoľčanoch 3 96 263,36 96263.36 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 42 894,87 42894.87 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 99 234,41 99234.41 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 3 6 227,16 6227.16 EUR
Základná škola 1 2 240,00 2240.00 EUR
Teresa Benedicta 2 7 168,74 7168.74 EUR
Základná škola Šrobárova 4 6 244,91 6244.91 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 89 220,90 89220.90 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 22 966,59 22966.59 EUR
Základná škola Márie Medveckej 1 2 076,90 2076.90 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 4 29 954,85 29954.85 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 104 777,58 104777.58 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 3 46 264,92 46264.92 EUR
Obec Lehota 1 4 959,00 4959.00 EUR
Divadlo Štúdio tanca 1 9 959,28 9959.28 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 35 933,23 35933.23 EUR
Obec Trnava pri Laborci 5 19 602,29 19602.29 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 287 409,09 287409.09 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 17 180,76 17180.76 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 113 828,37 113828.37 EUR
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 1 13 198,68 13198.68 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 34 821,50 34821.50 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 18 032,64 18032.64 EUR
Školský internát 3 33 904,54 33904.54 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 3 72 407,79 72407.79 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 5 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 24 743,85 24743.85 EUR
Za dôstojný život 6 150 371,20 150371.20 EUR
Vlastivedné múzeum v Hlohovci 1 15 248,25 15248.25 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 12 461,65 12461.65 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10 690,92 10690.92 EUR
Technické služby mesta Trebišov 6 394 114,51 394114.51 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 0,00 0.00 EUR
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 3 18 199,77 18199.77 EUR
Domov sociálnych služieb 3 3 789,23 3789.23 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 1 747,88 1747.88 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 4 318 285,61 318285.61 EUR
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 2 32 967,54 32967.54 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 4 19 997,75 19997.75 EUR
Galantská knižnica 4 87 722,70 87722.70 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 207 938,00 207938.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 19 847,47 19847.47 EUR
Obec Ordzovany 7 2 409,50 2409.50 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 6 117 529,18 117529.18 EUR
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 4 37 731,24 37731.24 EUR
Spojená škola 2 97 841,10 97841.10 EUR
Vlastivedné múzeum v Galante 5 91 736,10 91736.10 EUR
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 1 28 093,05 28093.05 EUR
Žitnoostrovná knižnica 4 76 286,55 76286.55 EUR
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 5 42 125,73 42125.73 EUR
Galantské osvetové stredisko 5 31 215,89 31215.89 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 18 28 869,44 28869.44 EUR
Technické služby mesta Sobrance 2 36 356,01 36356.01 EUR
Galéria Jána Koniarka v Trnave 6 99 952,47 99952.47 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 10 809,38 10809.38 EUR
Spojená škola internátna 2 6 576,40 6576.40 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 5 23 349,50 23349.50 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 1 39 711,17 39711.17 EUR
Súkromná stredná umelecká škola 6 68 992,52 68992.52 EUR
Správa majetku mesta 2 11 441,02 11441.02 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 3 000,00 3000.00 EUR
Obchodná akadémia 6 117 674,14 117674.14 EUR
Slovenská humanitná rada 1 51 923,04 51923.04 EUR
Základná škola 1 7 242,34 7242.34 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3 94 610,42 94610.42 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 13 470,99 13470.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 718,53 2718.53 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 3 38 104,21 38104.21 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 10 580,13 10580.13 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 2 33 340,14 33340.14 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 41 898,29 41898.29 EUR
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 5 108 427,91 108427.91 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 2 7 906,25 7906.25 EUR
Úrad vládneho auditu 2 364 044,35 364044.35 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 3 821,96 3821.96 EUR
Knižnica Jána Kollára 3 28 552,31 28552.31 EUR
Zdravé komunity, n.o. 1 196 455,62 196455.62 EUR
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 4 159 664,90 159664.90 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 5 15 098,67 15098.67 EUR
Gymnázium bilingválne 3 223 241,58 223241.58 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 3 28 778,93 28778.93 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 2 0,00 0.00 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 2 037,24 2037.24 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 1 6 315,67 6315.67 EUR
Stredná odborná škola Jána Bocatia 3 216 056,79 216056.79 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 62 003,31 62003.31 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 4 83 563,01 83563.01 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 860,80 2860.80 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 46 974,00 46974.00 EUR
Pohronské múzeum v Novej Bani 1 15 393,36 15393.36 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 3 21 501,44 21501.44 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 10 815,00 10815.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 55 110,00 55110.00 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 21 230,84 21230.84 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 5 26 213,01 26213.01 EUR
Stredoslovenská galéria 4 94 187,01 94187.01 EUR
Podtatranská knižnica v Poprade 2 78 666,48 78666.48 EUR
Stredoslovenské osvetové stredisko 3 50 152,10 50152.10 EUR
Základná škola Bidovce 1 7 994,40 7994.40 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 5 97 353,31 97353.31 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 0,00 0.00 EUR
Základná umelecká škola 1 27 983,20 27983.20 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 2 59 323,76 59323.76 EUR
Spojená škola 1 24 847,00 24847.00 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 1 18 133,04 18133.04 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 19 418,24 19418.24 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 3 712,56 3712.56 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 5 77 039,58 77039.58 EUR
Centrum právnej pomoci 3 463 993,02 463993.02 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 3 92 197,83 92197.83 EUR
VION, n.o. 1 18 311,14 18311.14 EUR
Špeciálna základná škola Trhovište 1 0,00 0.00 EUR
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 3 9 111,24 9111.24 EUR
Turizmus regiónu Bratislava 4 29 540,34 29540.34 EUR
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 1 13 224,90 13224.90 EUR
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 3 19 897,82 19897.82 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 1 32 618,97 32618.97 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 13 14 011,47 14011.47 EUR
Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 1 31 272,66 31272.66 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 23 376,60 23376.60 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 9 800,00 9800.00 EUR
Spišské divadlo 4 175 268,66 175268.66 EUR
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 1 16 630,00 16630.00 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 10 721,86 10721.86 EUR
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 1 0,00 0.00 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 1 36 964,62 36964.62 EUR
Stredná odborná škola 1 3,32 3.32 EUR
Základná škola s materskou školou 1 7 298,43 7298.43 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 1 13 776,13 13776.13 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 1 139 608,00 139608.00 EUR
Okresný súd Námestovo 3 210 072,58 210072.58 EUR
Tribečské múzeum v Topoľčanoch 2 61 351,00 61351.00 EUR
Špeciálna základná škola 2 30 558,40 30558.40 EUR
Spojená škola internátna 1 58 494,15 58494.15 EUR
Mestská časť Košice - Poľov 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 1 33 989,76 33989.76 EUR
Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 2 11 309,41 11309.41 EUR
Základná škola s materskou školou Bidovce 209 1 6 799,32 6799.32 EUR
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 40 986,65 40986.65 EUR
OZ RADOŠINKA 2 8 724,76 8724.76 EUR
Domov sociálnych služieb 1 27 113,44 27113.44 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 3 33 776,21 33776.21 EUR
Divadlo Štúdio tanca 2 23 578,31 23578.31 EUR
Obec Dohňany 2 17 275,29 17275.29 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 2 56 589,60 56589.60 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 11 583,00 11583.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 94 018,05 94018.05 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 7 557,03 7557.03 EUR
Gymnázium, Párovská 1, Nitra 1 15 005,94 15005.94 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 270 082,40 270082.40 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 2 236 052,53 236052.53 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 3 65 609,00 65609.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 2 42 563,40 42563.40 EUR
Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo 2 8 037,81 8037.81 EUR
Praktická škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 999,90 999.90 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 27 163,27 27163.27 EUR
VSP - Stredný Gemer 1 10 276,92 10276.92 EUR
A.I.I. Technické služby s. r. o. 2 158 715,96 158715.96 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 65 650,20 65650.20 EUR
Okresný súd Trnava 1 572 430,00 572430.00 EUR
Centrum Právnej Pomoci 1 173 856,03 173856.03 EUR
Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 3 7 343,17 7343.17 EUR
ZŠ Spojová 14 1 28 355,60 28355.60 EUR
Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 1 10 006,00 10006.00 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 1 29 812,72 29812.72 EUR
Ústav na výkon väzby 1 98 970,30 98970.30 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 16 709,33 16709.33 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 5 167,91 5167.91 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 11 376,82 11376.82 EUR
Gymnázium sv. Moniky v Prešove 1 33 251,40 33251.40 EUR
Školský internát 1 25 938,00 25938.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 61 475,40 61475.40 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 8 877,34 8877.34 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 22 743,50 22743.50 EUR
Základná škola Zámutov 1 34 245,20 34245.20 EUR
Obec Korytárky 1 10 189,80 10189.80 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 3 215,59 3215.59 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 6 919,15 6919.15 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stravovacie poukážky pre zamestnancov SŠI Žilina Spojená škola internátna od 175 000,00 do 190 000,00 175000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 38 934,00 38934.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999,00 133999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 206 920,00 206920.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 59 760,00 59760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ Mesto Dunajská Streda 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 32 136,00 32136.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Štátny fond rozvoja bývania 186 674,00 186674.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Komárno formou stravných poukážok Okresný súd Komárno 112 000,00 112000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 62 400,00 62400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 39 560,00 39560.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 116 666,00 116666.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok Fond národného majetku Slovenskej republiky 40 000,00 40000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Senica 107 760,00 107760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka stravných poukážok Okresný súd Revúca 123 984,00 123984.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 114 563,00 114563.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov Krajskej prokuratúry Prešov a jej podriadených prokuratúr Krajská prokuratúra v Prešove 206 999,00 206999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda 196 680,00 196680.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov múzea formou stravných poukážok Ľubovnianske múzeum - hrad 92 400,00 92400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ Mesto Rožňava 159 000,00 159000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
stravovacie služby Okresný súd Levice 115 368,00 115368.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov Stredná odborná škola 150 000,00 150000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre Mestskú časť Košice-Sídlisko KVP Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 100 528,00 100528.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 171 568,00 171568.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 464,00 22464.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Západoslovenského múzea v Trnave Západoslovenské múzeum v Trnave 73 780,00 73780.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok SLUŽBA mestský podnik Stropkov 95 160,00 95160.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Encyklopedický ústav SAV 67 000,00 67000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Nové Zámky formou stravných poukážok Okresný súd Nové Zámky 129 600,00 129600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie pre zamestnancov SBM formou stravných poukážok Slovenské banské múzeum 175 930,00 175930.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 318 044,00 318044.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 760,00 48760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 564,00 999564.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 009 183,00 1009183.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 652 601,00 1652601.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 508 568,00 1508568.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 3 127 608,00 3127608.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 89 711,00 89711.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 126 838,00 126838.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok, plnenie RD za II. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 32 691,00 32691.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262 860,00 262860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 106 205,00 106205.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 520 770,00 1520770.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q 2014 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 403,00 7403.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 339 159,00 339159.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 185,00 41185.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 266 200,00 266200.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 232 498,00 232498.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabzepečenie stravovania formou gastrolístkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152 411,00 1152411.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 480,00 7480.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 371 257,00 6371257.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097,00 2222097.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502 754,00 502754.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503 871,00 503871.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 81 504,00 81504.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 617 990,00 617990.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 443,00 45443.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 559 066,00 4559066.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 837 889,00 837889.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 302 719,00 302719.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097,00 2222097.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 888 102,00 888102.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097,00 2222097.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 200 655,00 200655.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49 036,00 49036.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 347 315,00 347315.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov NÚCEM prostredníctvom stravovacích poukážok Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 320 670,00 320670.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie a nápojové poukážky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 37 950 000,00 37950000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 038,00 45038.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov Krajský súd v Nitre 47 232,00 47232.0 EUR 2010 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 459,00 6459.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 87 561,00 87561.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 814 595,00 814595.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304 950,00 304950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 664 587,00 664587.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251 234,00 251234.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 16 000,00 16000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 35 345,00 35345.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie zamestnancov – dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 220 655,00 220655.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov NSK Nitriansky samosprávny kraj 720 000,00 720000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 344 800,00 6344800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 604,00 41604.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov Krajský súd v Nitre 53 982,00 53982.0 EUR 2010 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 205,00 7205.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 036 262,00 1036262.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 497 970,00 497970.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 640 615,00 640615.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok. Číslo zákazky v systéme EVO: 43.01 Úrad vlády Slovenskej republiky 392 294,00 392294.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov a darcov krvi Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 1 362 860,00 1362860.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 308 000,00 308000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 82 053,00 82053.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 189 126,00 5189126.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 798,00 45798.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 654,00 7654.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 140 000,00 1140000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 739 256,00 739256.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 231,00 263231.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 337 737,00 337737.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097,00 2222097.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 411 840,00 411840.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovanie formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 645 450,00 1645450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 930,00 41930.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 654,00 7654.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 534 790,00 534790.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 371 281,00 371281.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 813 003,00 813003.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 688 823,00 688823.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 250 482,00 250482.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 037 405,00 1037405.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 041 643,00 2041643.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok, plnenie RD za I. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 48 709,00 48709.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 712,00 48712.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 673 162,00 673162.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 373 685,00 373685.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275 571,00 275571.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 650,00 7650.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 22 883,00 22883.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 83 259,00 83259.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 44 748,00 44748.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 529 079,00 529079.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok, plnenie RD za IV. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 42 498,00 42498.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 262 000,00 11262000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 990,00 7990.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 356 796,00 356796.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 714 461,00 714461.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219 232,00 219232.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Metodicko-pedagogické centrum 1 841 616,00 1841616.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 897,00 45897.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 446 057,00 446057.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 691 127,00 1691127.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70 838,00 70838.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 238 810,00 238810.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok, plnenie RD za III. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 32 691,00 32691.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 592 883,00 592883.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 282 517,00 282517.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 320 000,00 320000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385,00 130385.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 32 691,00 32691.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 374 487,00 2374487.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 244 528,00 244528.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 26 152,00 26152.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097,00 2222097.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov- stravné poukážky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 000,00 480000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 794,00 7794.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 261 885,00 2261885.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 290 847,00 290847.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 724 106,00 1724106.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 667 790,00 667790.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1 372 417,00 1372417.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 27 719 999,00 27719999.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385,00 130385.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 160 869,00 160869.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 274,00 88274.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 377,00 41377.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 21 369,00 21369.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 372 962,00 1372962.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698 778,00 698778.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 121,00 8121.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 60 657,00 60657.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 285 492,00 285492.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 592 192,00 592192.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 552 478,00 552478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 928 597,00 928597.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 096 321,00 1096321.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 110 787,00 110787.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 033 823,00 1033823.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 50 169,00 50169.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 909 589,00 909589.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 713 920,00 713920.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49 343,00 49343.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 269,00 111269.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 323 625,00 323625.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 245 408,00 1245408.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 543 475,00 543475.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173 902,00 173902.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 140 000,00 140000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 942 282,00 5942282.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 608 810,00 608810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 17 878,00 17878.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 47 229,00 47229.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 360 230,00 360230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 333,00 111333.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 449,00 226449.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 340 000,00 340000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 855 391,00 1855391.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 382 455,00 382455.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 736,00 97736.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 731 014,00 1731014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 151 485,00 151485.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 709 553,00 709553.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Nitriansky samosprávny kraj 959 072,00 959072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 922 868,00 922868.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 392,00 45392.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 911 873,00 911873.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 258 400,00 258400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 95 987,00 95987.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 904 241,00 904241.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 997 500,00 997500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 430 023,00 430023.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 660 763,00 1660763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 265 689,00 265689.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 165 892,00 165892.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Trnavský samosprávny kraj 653 231,00 653231.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 243 212,00 243212.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 46 819,00 46819.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 162 747,00 1162747.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 240 305,00 1240305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 100 000,00 2100000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 164 579,00 164579.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 661,00 109661.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304 624,00 304624.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 395 966,00 1395966.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658,00 21779658.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné lístky 2018-2020 Mesto Žiar nad Hronom 342 278,00 342278.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ Mesto Dunajská Streda 230 000,00 230000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 338 300,00 338300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 547 342,00 547342.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 182 990,00 1182990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 560,00 109560.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravného a pitného režimu formou stravných poukážok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 428 518,00 428518.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 170 516,00 170516.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 407 124,00 407124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Zdravé regióny 559 578,00 559578.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky Krajská prokuratúra 588 000,00 588000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658,00 21779658.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 824,00 109824.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 139 488,00 139488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 234 925,00 1234925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 042 862,00 1042862.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173 910,00 173910.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 347 573,00 1347573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 167 684,66 167684.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 14 200,00 14200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečská knižnica v Topoľčanoch 24 420,00 24420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 203,00 4203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 20 831,25 20831.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 137 700,00 137700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898,00 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Darčekové poukážky IUVENTA 4 760,00 4760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Šrobárova 3 330,00 3330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Základná škola Márie Medveckej 2 125,00 2125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 18 869,00 18869.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov OBP, spol. s r.o. 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 19 660,80 19660.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 50 100,00 50100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky a darčekové poukážky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 18 289,62 18289.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Justičná akadémia SR 18 944,00 18944.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 972,00 6972.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Nováčany 8 532,15 8532.15 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 025,00 11025.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 439,00 4439.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Trnavský samosprávny kraj 209 000,00 209000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednávateľa Mesto Žarnovica 49 850,00 49850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Tužina EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000,00 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 7 950,00 7950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15 550,00 15550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky k MDŽ - univerzálne darčekové kupóny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 239,00 1239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 81 000,00 81000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 64 300,00 64300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 16 120,00 16120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Dulov 5 763,04 5763.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000,00 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21 300,50 21300.5 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 35 750,00 35750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 8 030,00 8030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19 731,60 19731.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898,00 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 15 200,00 15200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 320,00 40320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 465,00 2465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 37 658,00 37658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220,00 7220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 583,30 5583.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40 272,48 40272.48 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 19 750,00 19750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb v súlade so zákonníkom práce prostredníctvom stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 13 750,00 13750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 3 729,60 3729.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 160,00 5160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 2 530,00 2530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky – balené v darčekovej krabičke Technická univerzita v Košiciach 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 25 600,00 25600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3 280,00 3280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 8 163,00 8163.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ceninové (darčekové) poukážky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000,00 133000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa zariadení sociálnych služieb 40 700,00 40700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515,00 9515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515,00 9515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok alebo ekvivalent Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 5 106,00 5106.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednváteľa Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898,00 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 461,50 38461.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19 935,50 19935.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 285,00 7285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 390,85 2390.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 725,00 4725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Budkovce 4 640,00 4640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19 877,22 19877.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Brusno 14 800,00 14800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9 060,00 9060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé komunity, n.o. 202 856,00 202856.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 50 250,00 50250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87 500,00 87500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 133 600,00 133600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 870,00 7870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898,00 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 134 400,00 134400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Šemša 4 040,00 4040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Mesto Revúca 129 150,00 129150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 5 508,00 5508.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 56 700,00 56700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 83 200,00 83200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 660,00 660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 198,00 4198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34 760,00 34760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
stravné lístky Pohronské múzeum v Novej Bani 15 707,52 15707.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 22 195,20 22195.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 756,00 30756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2017 Mesto Žiar nad Hronom 136 000,00 136000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1 386 000,00 1386000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 109 820,00 109820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 21 064,20 21064.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 780,00 5780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 25 853,00 25853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 12 960,00 12960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 880,00 7880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štátny inštitút odborného vzdelávania 109 000,00 109000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 840,00 1840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Považská 7, Košice 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 42 000,00 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31 348,80 31348.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky 2016 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 23 306,00 23306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 160 776,00 160776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 115 000,00 115000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 19 755,00 19755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13 600,00 13600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav zoológie SAV 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 182,50 46182.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 3 615,00 3615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 9 890,00 9890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 71 360,00 71360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium bilingválne 59 500,00 59500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 57 120,00 57120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2017 Mesto Nové Zámky 147 000,00 147000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Mesto Zlaté Moravce 8 119,00 8119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87 500,00 87500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Žilina 18 700,00 18700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 156 000,00 156000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Teresa Benedicta 2 685,00 2685.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Zámutov 28 100,00 28100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 6 780,00 6780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 70 000,00 70000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 45 450,00 45450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 18 144,00 18144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 23 800,00 23800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 19 440,00 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 19 963,43 19963.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky alebo ekvivalent Prešovský samosprávny kraj 625 107,00 625107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 421,00 6421.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 27 300,00 27300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24 100,00 24100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Sobrance 27 959,62 27959.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 153 945,00 153945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Stredná priemyselná škola dopravná 2 060,00 2060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 46 930,00 46930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 19 320,00 19320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 3 825,00 3825.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 139 830,00 139830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 85 680,00 85680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 118,20 2118.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Staromestská a.s. 22 902,00 22902.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 54 600,00 54600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum právnej pomoci 126 411,60 126411.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10 660,00 10660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 12 726,00 12726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53 740,13 53740.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 366,80 3366.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 880,00 7880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75 300,00 75300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 14 060,00 14060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky VION, n.o. 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 199 000,00 199000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,40 Mesto Štúrovo 62 000,00 62000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24 500,00 24500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola Trhovište 19 900,00 19900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 20 300,00 20300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Pezinok 1 820,00 1820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 61 812,00 61812.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 37 541,57 37541.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 804,00 196804.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 999,00 2999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Spojená škola internátna 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 68 000,00 68000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 21 612,50 21612.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 61 387,00 61387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chorvátsky Grob 52 500,00 52500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 160 000,00 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20 400,00 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prestredníctvom stravných poukážok, alebo ekvivalent Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 13 440,00 13440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 86 829,20 86829.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 20 280,00 20280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304,00 38304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 11 250,00 11250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 54 264,00 54264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 119 000,00 119000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 830,00 11830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 040,96 19040.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3 350,00 3350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 196 020,00 196020.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 5 830,00 5830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovanie prostredníctvom stravných poukážok Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 5 580,00 5580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Darčekové poukážky k MDŽ - univerzálne darčekové kupóny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 197,00 1197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 200,00 33200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 24 790,00 24790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 061 808,00 1061808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 318,20 1318.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 18 793,50 18793.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé regióny 193 584,00 193584.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Spojená škola 49 000,00 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 055,00 6055.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 105,50 4105.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 17 675,00 17675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194 350,00 194350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 8 478,00 8478.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 720,52 5720.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Krajské múzeum v Prešove 35 200,00 35200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 18 720,00 18720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 14 250,00 14250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 19 890,00 19890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky – balené v darčekovej krabičke Technická univerzita v Košiciach 4 950,00 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 431,00 85431.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 10 600,00 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Mesto Žarnovica 98 300,00 98300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 16 800,00 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 122 500,00 122500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 7 711,20 7711.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 56 000,00 56000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Slanec 14 035,20 14035.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 28 560,00 28560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 37 800,00 37800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Stredná odborná škola 3,40 3.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 29 155,00 29155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Nitriansky samosprávny kraj 972 000,00 972000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 15 850,00 15850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 199 758,00 199758.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 10 439,00 10439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 68 400,00 68400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 29 100,00 29100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 32 000,00 32000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Darčekové poukážky k MDD Sociálna poisťovňa, ústredie 13 973,28 13973.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Poprad 146 160,00 146160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19 604,00 19604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 760,80 4760.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220,00 7220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 32 400,00 32400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné lístky Obec Nesvady 44 200,00 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 108 500,00 108500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 10 438,68 10438.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Úrad vládneho auditu 168 840,00 168840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 11 800,00 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 101 745,00 101745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118 942,56 118942.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 364,74 7364.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 93 600,00 93600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 105 000,00 105000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Šarovce 76 183,20 76183.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Darčekové poukážky na rok 2017 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134 500,00 134500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 12 400,00 12400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84 500,00 84500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 51 050,00 51050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 522,33 2522.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Topoľčany 102 400,00 102400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 616 256,22 616256.22 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 760,00 6760.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 918,00 2918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174 718,32 174718.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 118 133,40 118133.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 44 200,00 44200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou v kombinácii so stravnými poukážkami Mesto Revúca 400 000,00 400000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 1 710,00 1710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 147 000,00 147000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 75 500,00 75500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 510,00 1510.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 35 202,00 35202.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Nové Zámky 143 500,00 143500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 744,20 1744.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 12 350,00 12350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9 520,00 9520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000,00 133000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 35 980,00 35980.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vianočné darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 7 700,00 7700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 383 200,80 383200.8 EUR 2017 Služby Áno 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 155 370,60 155370.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Služby hromadného stravovania , nákup stravovacích poukážok Slovenský pozemkový fond 741 000,00 741000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40 759,20 40759.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenské centrum dizajnu 35 420,00 35420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 15 750,00 15750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 96 960,00 96960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 14 787,00 14787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 150,00 46150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 140 700,00 140700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Darčekové poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 31 500,00 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 15 600,00 15600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200,00 163200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 13 520,00 13520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 365,84 14365.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 17 100,00 17100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky 2017 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 34 808,00 34808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 142 800,00 142800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 14 620,00 14620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2018-2020 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 62 756,00 62756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31 468,00 31468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 66 600,00 66600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 16 560,00 16560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 20 400,00 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 10 570,00 10570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Žiar nad Hronom 207 360,00 207360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 72 000,00 72000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 121 800,00 121800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Divadlo Jána Palárika Trnava 140 500,00 140500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480,00 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 980,00 133980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 7 675,00 7675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky IUVENTA 1 985,00 1985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10 600,00 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 63 000,00 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75 300,00 75300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 99 000,00 99000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 17 893,79 17893.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 45 600,00 45600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 17 280,00 17280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 250 250,00 250250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 37 400,00 37400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky Slovenské národné múzeum 206 918,00 206918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 50 400,00 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečské múzeum v Topoľčanoch 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 63 000,00 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480,00 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 330,00 749330.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Podtatranská knižnica v Poprade 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 49 995,00 49995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 450,00 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok. Ľubovnianske múzeum - hrad 102 480,00 102480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 459,99 6459.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53 740,13 53740.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 41 800,00 41800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 288 000,00 288000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky II Centrum právnej pomoci 169 050,00 169050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480,00 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 48 300,00 48300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzitná knižnica v Bratislave 208 800,00 208800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,60 Mesto Štúrovo 65 000,00 65000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 21 600,00 21600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 19 152,00 19152.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 124 210,00 124210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150 851,00 150851.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 73 000,00 73000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská národná knižnica 208 999,00 208999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Staromestská a.s. 36 720,00 36720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 100 800,00 100800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 476,00 476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 13 520,00 13520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečská knižnica v Topoľčanoch 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 38 442,00 38442.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 95 690,00 95690.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24 500,00 24500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Špeciálna základná škola 16 200,00 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová 3 060,00 3060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20 400,00 20400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poukážky na stravu Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5 840,00 5840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24 050,00 24050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 61 200,00 61200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2 280,00 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 21 026,00 21026.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 20 500,00 20500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Poľov 20 300,00 20300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné lístky INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 118 156,00 118156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6 300,00 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 58 000,00 58000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 900,00 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 11 830,00 11830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 34 560,00 34560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 214,00 1214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810,00 28810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 040,96 19040.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 56 256,72 56256.72 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 120,00 6120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 060,00 21060.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Darčekové poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 070,00 1070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 39 000,00 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 16 500,00 16500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 23 600,00 23600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 73 080,00 73080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 125,00 6125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 800,00 85800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 12 612,00 12612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19 080,00 19080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 483,26 6483.26 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 292,00 26292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 7 920,00 7920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 153 000,00 153000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 318,20 1318.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 7 400,00 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 53 000,00 53000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 6 760,00 6760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 14 960,00 14960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky REGINA - Domov sociálnych služieb 49 183,20 49183.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 38 880,00 38880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 18 793,50 18793.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2018-2021 Základná škola s materskou školou Bidovce 209 7 044,80 7044.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 406,04 3406.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 30 942,00 30942.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 16 900,00 16900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 41 040,00 41040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304,00 38304.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 111 600,00 111600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Slanec 15 030,00 15030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 120,00 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9 720,00 9720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov Slovenské banské múzeum 199 980,00 199980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 103 500,00 103500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 181 000,00 181000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 32 640,00 32640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (DM) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 805,00 805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 5 170,00 5170.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 22 340,00 22340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400,00 264400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 544,00 544.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 21 860,00 21860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 143 000,00 143000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 123 210,00 123210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 30 048,00 30048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12 460,00 12460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 761,00 4761.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 54 300,00 54300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118 942,56 118942.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 79 700,00 79700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 166 500,00 166500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9 936,00 9936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 43 200,00 43200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 350,00 7350.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravné poukážky 2018 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 199 200,00 199200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 608,00 3608.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 444,91 3444.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 972,00 972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov v zmluvných prevádzkach poskytovateľa Slovenská národná knižnica 219 600,00 219600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 72 000,00 72000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/MID Obec Malá Ida 18 540,00 18540.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Žitnoostrovná knižnica 20 250,00 20250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 16 200,00 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Raková 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky OZ RADOŠINKA 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 34 560,00 34560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 783,00 7783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9 720,00 9720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 435 888,00 435888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 16 800,00 16800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 381,60 381.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 211 269,00 1211269.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky – balené v darčekovej krabičke Technická univerzita v Košiciach 4 950,00 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 99 364,00 99364.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 94 620,00 94620.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 103 352,00 103352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 179 800,00 179800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 800,00 46800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 708 483,00 708483.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 105 040,00 105040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 46 800,00 46800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 172 800,00 172800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12 782 000,00 12782000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 14 805,00 14805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 56 860,44 56860.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Špeciálna základná škola 16 000,00 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vianočné darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 10 640,00 10640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 450,00 6450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 16 560,00 16560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 980,00 133980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 152,48 12152.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 150,00 31150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 304 000,00 304000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 29 260,00 29260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na rok 2019 Mesto Nové Zámky 124 009,20 124009.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 62 160,00 62160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 38 000,00 38000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok Správa mestských komunikácií Poprad 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky 2018 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 41 416,00 41416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 10 080,00 10080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 12 010,00 12010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 18 480,00 18480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium bilingválne 68 000,00 68000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 216 090,00 216090.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 82 000,00 82000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 157 500,00 157500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 988,00 749988.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov REGINA - Domov sociálnych služieb 2 570,00 2570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 47 690,00 47690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 143 800,00 143800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 19 442,54 19442.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 8 090,00 8090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 51 060,00 51060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 14 400,00 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 15 200,00 15200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mesto Gelnica 64 600,00 64600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 11 250,00 11250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 13 500,00 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 41 800,00 41800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Úrad vládneho auditu 199 996,80 199996.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 a 2020 Mesto Sečovce 190 000,00 190000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 86 400,00 86400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 29 040,00 29040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 56 000,00 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 232 000,00 232000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 853 027,00 853027.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 288 259,00 288259.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 105 889,00 105889.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 241 357,00 1241357.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 1 852 000,00 1852000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 204 354,00 204354.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 688,00 2688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekreačné poukazy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 150 750,00 150750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 17 856,00 17856.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 13 320,00 13320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 42 218,00 42218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 1 852 000,00 1852000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 760,00 5760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 200,00 34200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 64 800,00 64800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 10 800,00 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 404,00 7404.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hromadného stravovania Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 149 040,00 149040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 69 465,60 69465.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 25 200,00 25200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2019 Mesto Štúrovo 80 000,00 80000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 9 250,00 9250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 109 800,00 109800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192 000,00 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 21 600,00 21600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 80 000,00 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dohňany 7 920,00 7920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 5 250,00 5250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 88 000,00 88000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 591,52 68591.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 34 960,00 34960.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky Základná škola 7 286,40 7286.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 123 210,00 123210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 160 000,00 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Slovenské technické múzeum 200 000,00 200000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 62 400,00 62400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 26 400,00 26400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 7 045,00 7045.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 21 026,00 21026.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 110 250,00 110250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 600,00 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900,00 5900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 60 328,80 60328.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 75 444,00 75444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 069,00 103069.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 696 597,00 696597.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 121 434,00 121434.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 16 715,16 16715.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Mesto Šamorín 100 000,00 100000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Turčianske Teplice 55 600,00 55600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 21 816,00 21816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021 Mesto Žarnovica 108 000,00 108000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 51 920,00 51920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Spojená škola 49 900,00 49900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 423,04 6423.04 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 90 090,00 90090.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 849 600,00 849600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 322,00 8322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lučenec 132 000,00 132000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 193 058,00 193058.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 507,00 109507.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 97 440,00 97440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 28 512,00 28512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 57 456,00 57456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 41 270,00 41270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 471 768,00 471768.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 108 641,40 108641.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 17 919,36 17919.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 23 600,00 23600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 20 200,00 20200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 204 701,00 1204701.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 292,00 26292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 54 000,00 54000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 120 439,00 120439.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 76 000,00 76000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 35 516,80 35516.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 36 720,00 36720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 18 100,00 18100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 123 747,00 123747.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 5 936,98 5936.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie karty Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 588,00 6588.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 25 200,00 25200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 460 640,00 8460640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 10 125,00 10125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 38 610,00 38610.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 120 900,00 120900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky Obec Nesvady 50 700,00 50700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 400 000,00 400000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 040,00 5040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 143 760,00 143760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok_2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 54 432,00 54432.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 121 680,00 121680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Poprad 169 200,00 169200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 200 395,20 200395.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 540,00 90540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 11 840,00 11840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 253 125,00 253125.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Žitnoostrovná knižnica 22 500,00 22500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 248 746,00 248746.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000,00 19000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 106,19 7106.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 140 168,00 140168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 555 604,00 555604.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 154,00 143154.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 160 825,00 160825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 595,00 111595.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 531 016,00 2531016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 183 533,00 183533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 368 332,00 368332.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 111 507,00 111507.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 402 597,00 1402597.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Krajský súd v Bratislave 1 017 594,00 1017594.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok Krajský súd v Trnave 589 642,00 589642.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 756 000,00 756000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 266 819,00 1266819.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 118 730,00 118730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 325 473,00 1325473.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368,00 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 63 800,00 63800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 284,00 103284.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320 621,00 320621.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 366 323,00 366323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 41 703,00 41703.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 288 436,00 2288436.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Mesto Jelšava 192 000,00 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 463,00 165463.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 156 153,00 156153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pôdohospodárska platobná agentúra 706 283,00 706283.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 646 181,00 646181.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 945 648,00 945648.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Prešovský samosprávny kraj 620 105,00 620105.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600,00 15600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 560 012,70 560012.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 267 200,00 1267200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 27 718,00 27718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 28 500,00 28500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 5 040,00 5040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 120 000,00 120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 13 255,00 13255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poukážky na regeneráciu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 9 720,00 9720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 60 750,00 60750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 36 768,00 36768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 14 500,00 14500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 11 700,00 11700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 136 500,00 136500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23 256,00 23256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 45 600,00 45600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 140 180,00 140180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Metodicko-pedagogické centrum 221 000,00 221000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 135 000,00 135000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 416,00 4416.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 710,00 1710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 365,00 1365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hydromeliorácie, š.p. 144 000,00 144000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 58 500,00 58500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 143 979,05 143979.05 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 32 562,00 32562.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Topoľčany 58 500,00 58500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 700,00 21700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 8 809,00 8809.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050,00 127050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920,00 10920.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky, nápojové poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 465,00 16465.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 300,00 27300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Štátny veterinárny a potravinový ústav 217 296,00 217296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 850,00 18850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 250,00 29250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 480,00 12480.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 503,20 17503.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky, nápojové poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 350,00 86350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 200,00 24200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180,00 24180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 280,00 20280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 890,00 19890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 840,00 21840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 100,00 35100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 400,00 24400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 000,00 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 43 200,00 43200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 400,00 22400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo 4 185,00 4185.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 1 205,00 1205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Praktická škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 439,73 4439.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 005,00 8005.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 200 800,00 200800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 9 477,00 9477.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 49 790,00 49790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 45 000,00 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Turňa nad Bodvou 148 000,00 148000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 997,60 23997.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 501,00 15501.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 530,00 10530.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 500,00 19500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180,00 24180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 000,00 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky, nápojové poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 000,00 58000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 400,00 20400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 400,00 24400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky, nápojové poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 650,00 15650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 900,00 20900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 280,00 20280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 865,00 20865.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 17 850,00 17850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 640,00 26640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 450,00 21450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920,00 10920.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 69 286,00 69286.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 040,00 19040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 27 848,00 27848.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 100,00 7100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na rok 2020 Mesto Nové Zámky 140 560,00 140560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 6 430,00 6430.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 187 320,00 187320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 168 300,00 168300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Darčekové poukážky – balené v darčekovej krabičke Technická univerzita v Košiciach 4 950,00 4950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 774,80 1774.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pata 17 068,00 17068.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 26 010,00 26010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ceninové poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 13 433,00 13433.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 33 148,00 33148.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 18 537,86 18537.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 12 360,00 12360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 15 300,00 15300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky 2019 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 13 649,00 13649.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 16 770,00 16770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov REGINA - Domov sociálnych služieb 2 081,00 2081.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IV. Centrum právnej pomoci 173 943,00 173943.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 200 280,00 200280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 31 600,00 31600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky VSP - Stredný Gemer 10 280,00 10280.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 54 600,00 54600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 58 000,00 58000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 109 309,20 109309.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 63 100,13 63100.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2020 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 63 000,00 63000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 94 500,00 94500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 64 800,00 64800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná umelecká škola 17 000,00 17000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2020 Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 12 343,50 12343.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 82 000,00 82000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečské múzeum v Topoľčanoch 34 000,00 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 200,00 29200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Michalovce 105 920,00 105920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 39 474,00 39474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet A.I.I. Technické služby s. r. o. 124 216,09 124216.09 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok A.I.I. Technické služby s. r. o. 36 804,77 36804.77 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 19 150,00 19150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 167 000,00 167000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lučenec 116 000,00 116000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400,00 264400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 11 490,00 11490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 53 820,00 53820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podtatranská knižnica v Poprade 40 800,00 40800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou v kombinácii so stravnými poukážkami Mesto Revúca 260 000,00 260000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mesto Kysucké Nové Mesto 220 133,00 220133.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská humanitná rada 52 189,20 52189.2 EUR 2019 Služby Áno 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 122 000,00 122000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 16 300,00 16300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 152 250,00 152250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky 2020 Mesto Gelnica 68 400,00 68400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 200,00 34200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24 020,00 24020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 28 000,00 28000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 10 180,00 10180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hromadného stravovania Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 192 015,00 192015.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky OZ RADOŠINKA 4 400,00 4400.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 140 000,00 140000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 140,00 7140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2020 Mesto Štúrovo 118 800,00 118800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Darčekové poukážky 2020 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 13 249,00 13249.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečská knižnica v Topoľčanoch 38 400,00 38400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 129 238,00 129238.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 585,00 585.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 23 800,00 23800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 61 632,00 61632.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 74 562,00 74562.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Turčianske Teplice 145 685,00 145685.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 42 000,00 42000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné lístky Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 16 650,00 16650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 4 950,00 4950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dohňany 9 360,00 9360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 134 400,00 134400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 448,00 1448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravovacie karty Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 766,00 766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 48 210,00 48210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Trstená 100 000,00 100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 22 360,00 22360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 49 200,00 49200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 160,00 1160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2020 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 132 000,00 132000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192 000,00 192000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 71 159,00 71159.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 52 693,20 52693.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 32 000,00 32000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 17 705,60 17705.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 3 830,00 3830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 134 400,00 134400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 7 225,92 7225.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 21 600,00 21600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 95 256,00 95256.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenské centrum dizajnu 67 188,00 67188.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 211 300,00 211300.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 792,00 8792.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 5 170,50 5170.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Okresný súd Trnava 587 254,00 587254.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 213 304,73 213304.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svidník 108 000,00 108000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 2 298,00 2298.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175 805,00 175805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Mesto Šamorín 180 600,00 180600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 67 699,08 67699.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 411 910,00 411910.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné lístky Trstenské Technické služby - TTS, s.r.o. 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 135 964,00 135964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 995,00 159995.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 14 039,86 14039.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 22 050,00 22050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 226 764,00 226764.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368,00 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 453 575,00 453575.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 4 680,00 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálne darčekové poukážky Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 205 779,00 205779.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368,00 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná priemyselná škola 19 218,94 19218.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 184 793,00 184793.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 26 000,00 26000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky počas mimoriadnej situácie Stredná odborná škola obchodu a služieb 29 809,50 29809.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 10 800,00 10800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravovacie karty, elektronické stravné lístky Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 32 800,00 32800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 52 000,00 52000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišova 136 360,00 136360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 11 490,00 11490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ZŠ Spojová 14 28 356,17 28356.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 28 739,36 28739.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravovacie karty, elektronické stravné lístky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 7 008,90 7008.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - AVE 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 214 076,80 214076.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 2 695,00 2695.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 26 810,00 26810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 11 840,00 11840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Úrad pre reguláciu hazardných hier 127 008,00 127008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 131 040,00 131040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 460,00 26460.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 2 527,80 2527.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 10 030,00 10030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 15 500,00 15500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 7 784,40 7784.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 053,00 1053.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 26 555,00 26555.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 12 350,00 12350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 96 000,00 96000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok_2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 136 224,00 136224.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 119 080,00 119080.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné lístky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 138 550,00 138550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 70 000,00 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 7 730,00 7730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 95 445,00 95445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 402 772,00 402772.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravovacie karty a elektronické stravné lístky Správa majetku mesta 5 265,00 5265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 70 200,00 70200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lučenec 108 000,00 108000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 144,12 7144.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá Slovenské technické múzeum 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 5 440,00 5440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 137 700,00 137700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 12 256,00 12256.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 128 000,00 128000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 9 575,00 9575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 607 664,00 607664.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 131 847,72 131847.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Teresa Benedicta 4 490,00 4490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poukážky na regeneráciu za I. polrok 2020 pre zamestnancov EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 9 220,00 9220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 166 799,00 166799.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 10 350,00 10350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 163 896,00 163896.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368,00 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 49 200,00 49200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200 850,00 200850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 402 797,00 402797.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 261 557,00 1261557.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna Prakovce 23 400,00 23400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 138 890,22 138890.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 13 255,00 13255.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 207 950,00 207950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 546 096,00 546096.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 33 091,20 33091.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 138 890,00 138890.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 72 000,00 72000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 24 418,00 24418.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 36 050,00 36050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 11 490,00 11490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 268 777,00 268777.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Topoľčany 58 500,00 58500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 170,00 1170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 227 897,00 227897.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 261 000,00 261000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829,00 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Štátny veterinárny a potravinový ústav 212 769,00 212769.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 2 527,80 2527.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 17 235,00 17235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 120 240,00 120240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 1 360 800,00 1360800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 16 144,00 16144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 879,00 1879.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 100 800,00 100800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 5 557,50 5557.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo 3 876,00 3876.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 210 840,00 210840.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok (stravné lístky) Zdravé regióny 1 177 707,00 1177707.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Nákup stravných poukážok "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 659,55 4659.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 417,00 417.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154 398,00 154398.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 19 976,00 19976.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 610,00 38610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 1 205,00 1205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 160 000,00 160000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 171 498,00 171498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 30 518,40 30518.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 490,00 2490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368,00 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 397 083,00 397083.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 29 525,00 29525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium bilingválne 97 500,00 97500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 27 354,36 27354.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 18 240,00 18240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Zemplínska Široká 1 126,00 1126.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 193 510,00 193510.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 258 248,00 258248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 456 935,00 456935.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 104 097,00 104097.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania stravnými poukážkami Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 52 650,00 52650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 594 780,00 1594780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2021-2023 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 65 331,00 65331.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Gymnázium, Párovská 1, Nitra 16 852,00 16852.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 4 591,40 4591.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 920,00 163920.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania, nákup stravovacích poukážok Slovenský pozemkový fond 218 500,00 218500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Gymnázium Terézie Vansovej 13 800,00 13800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka stravných poukážok Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 10 330,65 10330.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 824,00 824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 14 900,00 14900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky 2021 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 38 728,00 38728.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná umelecká škola 17 000,00 17000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 975,00 975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 250,00 7250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 7 672,00 7672.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Stredná odborná škola drevárska 10 724,00 10724.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčiansky samosprávny kraj 204 816,00 204816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 3 900,00 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Trebišov 88 540,00 88540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky V. Centrum Právnej Pomoci 173 943,00 173943.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 42 240,00 42240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 101 906,00 101906.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Mesto Nové Zámky 6 270,00 6270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 46 537,50 46537.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej karty Okresný súd Senica 121 843,40 121843.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Michalovce 52 997,00 52997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 25 452,00 25452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2020 Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 15 570,00 15570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Metodicko-pedagogické centrum 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 32 800,00 32800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 8 840,00 8840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pata 17 068,00 17068.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 7 450,00 7450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 57 000,00 57000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poukážky na regeneráciu za II. polrok 2020 pre zamestnancov EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 9 560,00 9560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov REGINA - Domov sociálnych služieb 2 035,00 2035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 54 600,00 54600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 62 400,00 62400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Žitnoostrovná knižnica 22 500,00 22500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok, služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 213 800,00 213800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb 19 916,00 19916.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 57 600,00 57600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2021 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 63 000,00 63000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné lístky Mesto Rajecké Teplice 35 168,00 35168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na obdobie január - február 2021 Mesto Nové Zámky 22 000,00 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby 99 000,00 99000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2021 Mesto Žiar nad Hronom 153 472,00 153472.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Trnavský samosprávny kraj 203 715,00 203715.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 200,00 29200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 26 000,00 26000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 82 000,00 82000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 14 500,00 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 200,00 34200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 122,00 15122.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Zámutov 34 400,00 34400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2021 Gymnázium sv. Moniky v Prešove 33 930,00 33930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lučenec 116 000,00 116000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 43 000,00 43000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 13 405,00 13405.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 900,00 3900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 14 860,00 14860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Zemplínska Široká 1 994,00 1994.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 794,70 57794.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 350,00 10350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323 431,00 323431.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 589,00 102589.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 4 950,00 4950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2021 Mesto Gelnica 60 000,00 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 28 000,00 28000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368,00 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 654 074,00 654074.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 286 613,00 286613.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 368 264,00 368264.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 103 398,00 103398.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 22 752,60 22752.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 8 400,00 8400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 100,00 5100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravovacie karty Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 7 660,00 7660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 46 800,00 46800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 12 116,00 12116.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 237 045,00 237045.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 261 955,00 261955.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 799,50 3799.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 950,00 1950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 16 000,00 16000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Korytárky 10 200,00 10200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 84 000,00 84000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 151 202,00 151202.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 210 117,60 210117.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 63 138,00 63138.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 83 877,00 83877.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 27 000,00 27000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 10 080,00 10080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 460,80 3460.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná priemyselná škola 38 300,00 38300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2020 Mesto Štúrovo 83 600,00 83600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 61 500,00 61500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky marec, apríl Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 10 400,00 10400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 17 300,00 17300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 15 400,00 15400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 198 641,00 198641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 36 400,00 36400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 358 481,00 6358481.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 374 172,00 374172.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 245,00 31245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 101 282,00 101282.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 312 204,00 312204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 144 960,00 144960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 747,00 123747.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 21 200,00 21200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 104 249,00 104249.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 719 203,00 719203.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 194 490,00 194490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 924,30 924.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na obdobie marec - december 2021 Mesto Nové Zámky 52 000,00 52000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 114 900,00 114900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 9 738,08 9738.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 31 640,00 31640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2021 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 31 950,00 31950.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 160,00 2160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 100,00 5100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 5 850,00 5850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 52 000,00 52000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup stravných lístkov na rok 2021-2023 Mesto Žarnovica 96 000,00 96000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 39 519,90 39519.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty Mesto Trstená 14 400,00 14400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 160 000,00 160000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Stravné poukážky 2021 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 29 031,00 29031.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 5 170,50 5170.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 880,00 8880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 17 400,00 17400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 56 080,00 56080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2021 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 49 572,00 49572.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 020,00 3020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 52 000,00 52000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Starozagorská 8, Košice 6 511,00 6511.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 80 514,00 80514.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 943,00 20943.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 166 323,00 166323.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323 919,00 323919.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 20 440,00 20440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 911 800,00 911800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 408 666,00 408666.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 90 768,00 90768.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368,00 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 70 200,00 70200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - AVE 3 217,20 3217.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Žiar nad Hronom 38 403,00 38403.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pôdohospodárska platobná agentúra 619 200,00 619200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 88 892,00 88892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 377 601,00 377601.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 41 819,77 41819.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 211 500,00 211500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravovacie karty, elektronické stravné lístky Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 32 800,00 32800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 80 000,00 80000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Družicová 4, Košice 23 803,45 23803.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 11 250,00 11250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 965,00 16965.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 636,00 1636.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 33 600,00 33600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 180 000,00 180000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Nesvady 32 292,00 32292.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky REGINA - Domov sociálnych služieb 19 634,40 19634.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 14 800,00 14800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 72 000,00 72000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišova 136 360,00 136360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 138 550,00 138550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 14 996,00 14996.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronické stravné lístky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 989,75 6989.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 18 400,00 18400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 117 000,00 117000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Úrad pre reguláciu hazardných hier 111 888,00 111888.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 66 379,56 66379.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 21 210,00 21210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Okresný súd Michalovce 38 250,00 38250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 109 636,80 109636.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 31 200,00 31200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Poprad 131 600,00 131600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 460,00 26460.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 990,00 9990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 100 000,00 100000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská akadémia vied (SAV) 19 150,00 19150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lučenec 136 200,00 136200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravovacie karty a elektronické stravné lístky Správa majetku mesta 6 240,00 6240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 35 100,00 35100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poukážky na regeneráciu za I. polrok 2021 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 9 400,00 9400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 26 400,00 26400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 2 432 436,00 2432436.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Darčekové poukážky pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola 3 720,00 3720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Základná škola Bidovce 8 100,00 8100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky