Obstarávanie

Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 020 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
669 171,66
Zaplatené:
65.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214400-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Opis obstarávania

K časti 1: Predmet obstarávania bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie: Modernizácia a rekonštrukcia prednáškových miestností B1,2,4,5,6,7,9,10 a A006Technická univerzita vo Zvolene Objekty: SO 01 B2 Prednášková miestnosť, SO 01 B9 Prednášková miestnosť Stavba bude realizovaná v termíne štyri mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Účelom modernizácie a stavebných úprav prednáškových miestností je obnova interiérových prvkov, obkladov a podhľadov ako aj podláh, kompletná výmena elektroinštalácie a svietidiel, svetelných a zásuvkových obvodov, výmena zdravotechnických zariadení a radiátorov s termostatickými ventilmi. K časti 2: Predmet obstarávania bude realizovaný podľa projektových dokumentácií: Modernizácia a rekonštrukcia prednáškových miestností B1,2,4,5,6,7,9,10 a A006Technická univerzita vo Zvolene Objekt: SO 01 A006 Konferenčná miestnosť Rekonštrukcia konferenčnej miestnosti F 119 v budove FEVT Rekonštrukcia prednáškovej miestnosti F 123A v budove FEVT Stavba bude realizovaná v termíne štyri mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Účelom modernizácie a stavebných úprav prednáškových a konferenčných miestností je obnova interiérových prvkov, obkladov a podhľadov ako aj podláh, kompletná výmena elektroinštalácie a svietidiel, svetelných a zásuvkových obvodov, výmena zdravotechnických zariadení a radiátorov s termostatickými ventilmi, zabudovanie informačno-komunikačných technológií. K časti 3: Predmet obstarávania bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie: Výstavba nových laboratórií v budove SLDK na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene Stavba bude realizovaná v termíne štyri mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Účelom stavby je zmena pôvodne skladových priestorov na laboratóriá. Stavebné úpravy spočívajú v zmene dispozičného riešenia časti suterénu vybúraním a realizáciou nových priečok, stavebné úpravy vnútorných priestorov (podlahy, steny, výplne otvorov...), realizácia novej elektroinštalácie, zdravotechnické inštalácie, nová vzduchotechnika a kúrenie. K časti 4: Predmet obstarávania bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie: ŠDĽŠ Výmena výplní otvorov na bloku D a E Stavba bude realizovaná v termíne štyri mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Účelom stavby je výmena výplní otvorov na bloku D vrátane prízemia, zapusteného suterénu a sklobetónových schodiskových stien. Výmena výplní otvorov na čelnej vstupnej časti bloku E, vrátane interiérovej presklenej vstupnej steny ako aj vyvolané stavebné úpravy vo vstupe a inštalácia osvetlenia vstupu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DAG SLOVAKIA, a. s. 5 264 795,00 20% EUR 17. Október 2014 47376
DAG SLOVAKIA, a. s. 5 139 066,00 20% EUR 17. Október 2014 47377
EURO-BUILDING, a.s. 6 261 732,00 20% EUR 6. November 2014 47378
HASTRA s.r.o. 7 137 413,00 20% EUR 20. Október 2014 47379

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507144/content/174069/download","filename":"Pnuka HASTRA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507153/content/173936/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatne a z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507159/content/173960/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OBLOK s.r.o. 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507207/content/174002/download","filename":"Ponuka Oblok.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507165/content/174107/download","filename":"Krycí list_ HASTRA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507165/content/174108/download","filename":"Zisťovací protokol_ EURO-BUILDING.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507165/content/174109/download","filename":"Zisťovací protokol_DAG_1_časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507165/content/174110/download","filename":"Zisťovací protokol_DAG_2_časť.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507156/content/173941/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG SLOVAKIA, a.s. 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507138/content/173969/download","filename":"Ponuka DAG.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507192/content/173962/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507150/content/174191/download","filename":"Ponuka OMOSS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO-BUILDING, a.s. 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507147/content/174115/download","filename":"Ponuka EURO-BUILDING.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PUR-STAV KB s.r.o. 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507141/content/174033/download","filename":"Ponuka PUR-STAV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2014 1. December 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2014 1. December 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507183/content/174226/download","filename":"Zisťovací protokol DAG 2_časť_apríl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507183/content/174227/download","filename":"Zisťovací protokol_DAG_2 časť_apríl.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2014 1. December 2014 []
Ponuky uchádzačov I.K.M.REALITY-STAVING, a.s. 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507210/content/174036/download","filename":"Ponuka IKM.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Marec 2014 26. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507135/content/173915/download","filename":"SP - stavebné práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507135/content/173916/download","filename":"Príloha A.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2014 1. December 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507168/content/174136/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507186/content/173955/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507177/content/174142/download","filename":"Zisťovací protokol--HASTRA (1-2_2015).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507177/content/174143/download","filename":"Zisťovací protokol_DAG-1 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507177/content/174144/download","filename":"Zisťovací protokol_Euro-Building1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507177/content/174145/download","filename":"Zisťovací protokol_DAG-2.časť.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507162/content/174012/download","filename":"DAG Slovakia_1.1_časť_protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507162/content/174013/download","filename":"DAG Slovakia_2.1_časť_protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507162/content/174014/download","filename":"HASTRA_krycí list čerpania.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Marec 2015 13. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507171/content/173983/download","filename":"DAG_1.časť.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507171/content/173984/download","filename":"DAG_2.časť.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507171/content/173985/download","filename":"EURO-BUILDING.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507189/content/174044/download","filename":"Odovzdanie stavby_DAG_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507189/content/174045/download","filename":"Odovzdanie stavby_DAG_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507189/content/174046/download","filename":"Odovzdanie sravby_EURO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507189/content/174047/download","filename":"Odovzdanie stavby_HASTRA.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507174/content/174041/download","filename":"Zisťovací protokol DAG_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507174/content/174042/download","filename":"Zisťovací protokol DAG_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507174/content/174043/download","filename":"Zisťovací protokol_EURO-BUILDING.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/507180/content/174171/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×