Dodávateľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

Adresa: Volgogradská 9, Prešov

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5572

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Jún 2020

Záznam platný do: 29. Jún 2023

Posledná zmena: 26. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 476 701,00 EUR 4 5
2015 5 518 995,00 EUR 18 18
2016 8 184 151,88 EUR 45 45
2017 8 422 467,00 EUR 14 14
2018 11 410 655,00 EUR 14 15
2019 17 665 934,00 EUR 21 26
2020 10 278 975,00 EUR 10 13
2021 19 989 622,00 EUR 16 16
2022 6 039 817,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 476 701,00 EUR 4 5
2015 4 608 995,00 EUR 17 17
2016 9 094 151,88 EUR 46 46
2017 7 699 095,00 EUR 9 9
2018 11 289 513,00 EUR 13 14
2019 17 105 640,00 EUR 24 29
2020 11 130 783,00 EUR 12 15
2021 20 542 622,00 EUR 17 17
2022 6 039 817,00 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 615 000,00 615000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 529 000,00 529000.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 1 527 986,00 1527986.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 404 915,00 404915.00 EUR
Mesto Prešov 1 960 000,00 960000.00 EUR
Mesto Poprad 1 1 225 663,00 1225663.00 EUR
Mesto Bardejov 1 93 966,00 93966.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 532 632,00 1532632.00 EUR
Mesto Žilina 2 2 555 975,00 2555975.00 EUR
Obec Dojč 1 747 235,00 747235.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 3 987 243,00 3987243.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 3 280 000,00 3280000.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 221 013,00 221013.00 EUR
Mesto Trnava 1 1 381 499,00 1381499.00 EUR
Obec Rákoš 1 157 815,00 157815.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 7 031 796,00 7031796.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 351 108,00 351108.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 206,00 175206.00 EUR
Obec Slovenský Grob 1 134 209,00 134209.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 719 870,00 719870.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 1 387 706,00 1387706.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 3 651 357,00 3651357.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 2 666 304,00 666304.00 EUR
Mesto Medzilaborce 1 590 000,00 590000.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 12 5 188 080,00 5188080.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 106 080,00 106080.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 495 328,00 495328.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 2 344 882,00 2344882.00 EUR
Obec Zálesie 1 268 598,00 268598.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 534 799,00 534799.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 090 000,00 1090000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 329 726,00 329726.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 47 030,00 47030.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 700 000,00 700000.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 66 600,00 66600.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 8 265 529,00 8265529.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 298 559,00 298559.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 139 000,00 1139000.00 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 537 999,00 537999.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 690 523,00 690523.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 434 033,16 434033.16 EUR
Obec Sačurov 1 411 612,00 411612.00 EUR
Mesto Michalovce 1 449 000,00 449000.00 EUR
Obec Gregorovce 1 174 651,00 174651.00 EUR
Obec Neporadza 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Detva 2 709 397,00 709397.00 EUR
Mesto Poltár 1 1 940 573,00 1940573.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 2 245 888,00 245888.00 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 685 000,00 685000.00 EUR
Obec Lendak 1 553 000,00 553000.00 EUR
Mesto Zvolen 2 1 149 583,00 1149583.00 EUR
Mesto Sliač 1 983 333,00 983333.00 EUR
Obec Štrba 1 449 000,00 449000.00 EUR
Mesto Leopoldov 1 406 874,00 406874.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 467 000,00 467000.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 1 257 454,00 1257454.00 EUR
Obec Kvačany 1 183 593,00 183593.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 574 968,00 574968.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 267 550,00 1267550.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 313 702,00 313702.00 EUR
Horská záchranná služba 1 199 989,57 199989.57 EUR
Obec Hamuliakovo 1 679 976,00 679976.00 EUR
Obec Poniky 1 550 000,00 550000.00 EUR
Základná škola 1 339 620,00 339620.00 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 2 354 121,00 354121.00 EUR
Mesto Snina 1 540 000,00 540000.00 EUR
Obec Vojany 1 99 446,00 99446.00 EUR
Obec Gbeľany 1 236 518,00 236518.00 EUR
Obec Hrčeľ 1 64 291,61 64291.61 EUR
Obec Liptovská Porúbka 1 268 189,00 268189.00 EUR
Obec Výborná 1 548 333,00 548333.00 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 1 009 873,00 1009873.00 EUR
TOP REAL, s.r.o. 1 269 974,00 269974.00 EUR
Obec Drienov 1 743 880,00 743880.00 EUR
Obec Pakostov 1 73 483,00 73483.00 EUR
Obec Raslavice 1 524 512,00 524512.00 EUR
Obec Cerovo 1 120 000,00 120000.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 943 999,00 943999.00 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 70 500,00 70500.00 EUR
Obec Chmeľov 2 227 201,00 227201.00 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 475 000,00 475000.00 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 190 000,00 190000.00 EUR
Obec Čekovce 1 361 209,00 361209.00 EUR
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice 1 1 331 080,00 1331080.00 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 844 20 Bratislava 1 298 492,00 298492.00 EUR
Obec Sliepkovce 1 87 240,00 87240.00 EUR
Obec Tušická Nová Ves 1 209 164,00 209164.00 EUR
Obec Poráč 1 0,00 0.00 EUR
Obec Buzica 1 409 000,00 409000.00 EUR
Matica slovenská 1 217 005,00 217005.00 EUR
Obec Vyšná Myšľa 1 85 978,00 85978.00 EUR
Obec Herľany 1 215 788,00 215788.00 EUR
Obec Šemša 1 193 775,00 193775.00 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 290 072,00 290072.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 104 055,00 104055.00 EUR
Obec Mošurov 1 58 625,00 58625.00 EUR
Obec Zlatá Idka 1 84 870,00 84870.00 EUR
Obec Nižná Hutka 1 45 400,00 45400.00 EUR
Obec Vlača 1 70 235,00 70235.00 EUR
Obec Egreš 1 97 000,00 97000.00 EUR
Obec Giglovce 1 71 000,00 71000.00 EUR
Obec Bzince pod Javorinou 1 75 365,00 75365.00 EUR
Obec Košická Polianka 1 37 499,54 37499.54 EUR
Gymnázium 1 1 545 152,00 1545152.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 1 200 000,00 1200000.00 EUR
SLOBYTERM, spol. s r.o. 1 3 714 965,00 3714965.00 EUR
Trnavská arcidiecézna charita 1 969 000,00 969000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obnova MŠ Pri Šajbách - rekonštrukcia a dostavba Mestská časť Bratislava - Rača 529 000,00 529000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zariadenie pre seniorov Obec Dojč 972 886,00 972886.0 EUR 2016 Práce Nie 1
AB OZ PREŠOV - REKONŠTRUKCIA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 267 072,00 267072.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obecný úrad Slovenský Grob – prestavba a nadstavba Obec Slovenský Grob 123 639,00 123639.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene – časť 2 – doplňujúce práce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 595,00 10595.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene - časť 1 - doplňujúce práce. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16 542,00 16542.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Materská škola Zálesie Obec Zálesie 292 500,00 292500.0 EUR 2016 Práce Nie 1
DSS – Park mládeže, Košice – rekonštrukcia objektu, II. b) etapa Košický samosprávny kraj 614 903,00 614903.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba futbalového štadióna vo Zvolene Mesto Zvolen 793 556,00 793556.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Nadstavba MŠ J.Bánika 1733/41, Zvolen- rozšírenie kapasity Mesto Zvolen 239 583,00 239583.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove Mesto Leopoldov 261 372,00 261372.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Budova občianskej vybavenosti - Rekonštrukcia Obec Kvačany 183 593,00 183593.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obecný úrad a Materská škola Gregorovce - zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Gregorovce 145 833,00 145833.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie trafostanice TS1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 065,00 40065.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia oddelenia 2.D Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 175 206,00 175206.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 020 000,00 1020000.0 EUR 2014 Práce Áno 2
Rekonštrukcia ŠD Horský park blok C Prokopa Veľkého 41, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 1 084 000,00 1084000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - rekonštrukcia interiéru, Medická ul. 6, UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 397 606,00 397606.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy pavilónu č. 34- Poslucháreň - práce naviac Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 740,00 12740.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ Liptovská Porúbka Obec Liptovská Porúbka 320 608,00 320608.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športovej haly Snina Mesto Snina 610 467,00 610467.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov USTARCH Slovenská akadémia vied (SAV) 95 000,00 95000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Hotela SIPOX TOP REAL, s.r.o. 230 226,00 230226.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ Detva Mesto Detva 423 815,00 423815.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku Elektrotechnický ústav SAV 324 375,00 324375.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby : Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline. Mesto Žilina 833 000,00 833000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY PAVILÓNU č.34 - POSLUCHÁREŇ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 308 330,00 308330.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - rekonštrukcia interiéru, Medická ul. 4, UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 429 551,00 429551.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejov Mesto Bardejov 116 130,00 116130.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova ZŠ s MŠ Riazanská Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 731 268,00 731268.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ústavu výskumu srdca pre potreby ústavu slovenskej a svetovej literatúry Slovenská akadémia vied (SAV) 174 173,00 174173.0 EUR 2016 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA LABORATÓRIÍ PF UPJŠ V KOŠICIACH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 184 019,00 184019.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Kompetenčné centrum SAV - stavba Elektrotechnický ústav SAV 41 823,00 41823.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia detského domova pre UCM v Trnave - I.nadzemné podlažie - časť A Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 234 000,00 234000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Telocvičňa pri Základnej škole Kollárova ulica, Svätý Jur Mesto Svätý Jur 656 947,00 656947.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prístavba a stavebné úpravy športového klubu Obec Gbeľany 236 518,00 236518.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 500 000,00 500000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie budovy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov vrátane súvisiacich stavebných prác - I. etapa. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 190 000,00 190000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu školy v prírode „Detský raj Tatranská Lesná“ Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 009 873,00 1009873.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vnútorných priestorov PaSA, za účelom zriadenia materskej školy Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 844 20 Bratislava 448 000,00 448000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
ŠD Mladosť - rekonštrukcia izieb na 3. a 4. poschodí Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 329 726,00 329726.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Bratislava KEÚ PZ, rekonštrukcia bloku D Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 654 414,00 1654414.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia Aula 103 - Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 15 Prešov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 298 559,00 298559.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zvolene – objekt Bariny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 000,00 960000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline Mesto Žilina 1 797 000,00 1797000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA (Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa) Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 304 810,00 304810.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava časti administratívnej budovy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 684 916,00 684916.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo Obec Hamuliakovo 782 666,00 782666.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škola Buzica - stavebná časť Obec Buzica 482 647,00 482647.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP na objektoch 4 SOŠ Bratislavský samosprávny kraj 6 469 448,00 6469448.0 EUR 2018 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 829 338,00 829338.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice 1 331 080,00 1331080.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy S.H. Vajanského, Michalovce Mesto Michalovce 555 740,00 555740.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 727 226,00 1727226.0 EUR 2018 Práce Nie 1
OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TUŠICKÁ NOVÁ VES Obec Tušická Nová Ves 215 854,00 215854.0 EUR 2018 Práce Áno 1
RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti Rozhlas a televízia Slovenska 1 676 601,00 1676601.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy a budovy školských dielní SPŠ-ISzKI Komárno - SPŠ-ISzKI Komárno, Petofiho 2, 945 50 Komárno Nitriansky samosprávny kraj 615 000,00 615000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Chodníky v obci pri ceste III. triedy Obec Mošurov 87 937,80 87937.8 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Športové plochy - Multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko Obec Neporadza 168 953,02 168953.02 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia úseku II. pavilónu - RTG Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 136 000,00 136000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Kulturny dom - zateplenie a výmena okien HČL Obec Hrčeľ 103 556,96 103556.96 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Viacučelový objekt -rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu /časť kultúrny dom/ Obec Zlatá Idka 147 600,00 147600.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia dažďových priekopových žľabov v obci Obec Nižná Hutka 60 534,00 60534.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia komunitného domu/VM Obec Vyšná Myšľa 137 565,67 137565.67 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trávenie voľného času Obec Vojany 170 479,92 170479.92 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Ihrisko zo syntetického ľadu alebo ekvivalent Obec Cerovo 149 991,18 149991.18 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Sanácia budovy 3 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 187 200,00 187200.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia futbalového areálu Obec Poráč 111 300,00 111300.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
DOM SMÚTKU - NOVOSTAVBA Obec Vlača 120 403,97 120403.97 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Modernizácia domu smútku a jeho okolia Obec Sliepkovce 149 555,62 149555.62 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu /EG Obec Egreš 175 830,10 175830.1 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva, parku Obec Pakostov 131 612,74 131612.74 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Materská škola Obec Chmeľov 192 989,53 192989.53 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Dispozičné-úpravy Nemocnica svätého Michala, a. s. 640 504,14 640504.14 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dom smútku a okolie Obec Šemša 337 000,00 337000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Obnova objektu, zníženie energetickej náročnosti budovy Matica slovenská 372 715,81 372715.81 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu - RKS Obec Rákoš 278 718,14 278718.14 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Materská škola Obec Chmeľov 192 989,53 192989.53 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Dom smútku - novostavba Obec Giglovce 108 987,61 108987.61 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebné úpravy JIS v budove nemocničného zariadenia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 456 204,57 456204.57 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy krvnej banky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 94 400,92 94400.92 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Obec Bzince pod Javorinou 101 820,00 101820.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Areál - elektro časť Obec Chorvátsky Grob 92 000,00 92000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom/"Likvidácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky" Obec Košická Polianka 69 744,00 69744.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Záchranná stanica v lyžiarskom stredisku 2 Horská záchranná služba 320 628,00 320628.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie v administratívnej budove Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 83 760,00 83760.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy M Základná škola 599 160,00 599160.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 351 108,00 351108.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 121 142,00 121142.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 283 110,00 283110.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Štítnik OOPZ, rekonštrukcia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 366 807,00 366807.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov, p. č. 763/1, k.ú. Drienov Obec Drienov 653 204,00 653204.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 151 940,00 151940.0 EUR 2017 Práce Nie 1
NRC Kováčová -Komplexná rekonštrukcia hydrokineziterapie Národné rehabilitačné centrum 1 270 820,00 1270820.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky Obec Poniky 550 000,00 550000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Prístavba operačnej sály na streche energocentra Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 075 621,00 2075621.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HERĽANOCH Obec Herľany 220 147,00 220147.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 801 224,00 801224.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 678 986,00 678986.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie Mesto Stará Ľubovňa 387 700,00 387700.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Mesto Detva 419 434,00 419434.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71 828,00 71828.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 128 134,00 128134.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 148 527,00 148527.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Medzilaborciach Mesto Medzilaborce 644 842,00 644842.0 EUR 2019 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU – NÁJOMNÉ BYTY, HVIEZDOSLAVOVA 21, MOLDAVA NAD BODVOU Mesto Moldava nad Bodvou 958 580,00 958580.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 202 118,00 202118.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 690,00 2690.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe Obec Štrba 484 723,00 484723.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Nemocnice Trebišov II Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 3 843 859,00 3843859.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Dynamický nákupný systém - stavebné práce a súvisiace služby pre RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 8 000 000,00 8000000.0 EUR 2020 Práce Nie 4
Pracovisko magnetickej rezonancie - stavebné úpravy átria na -2. pp Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 499 000,00 499000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu. Mesto Prešov 1 421 034,00 1421034.0 EUR 2020 Práce Áno 1
4-triedna Materská škola Obec Družstevná pri Hornáde 685 000,00 685000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná Obec Výborná 548 333,00 548333.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Výmena vnútorných rozvodov ZTI (voda, kanál) - II. sekcia a stavebné úpravy soc. zariadení – IV. sekcia v objekte TÚ LF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 865 803,00 865803.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár Mesto Poltár 1 940 573,00 1940573.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Bratislavský samosprávny kraj 3 113 495,00 3113495.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Nadstavba ZUŠ Lendak Obec Lendak 767 699,00 767699.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 131,00 68131.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 810 000,00 1810000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 878,00 21878.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné práce podľa požiadaviek na r.2017-2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 157 498,00 157498.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Dynamický nákupný systém - stavebné práce a súvisiace služby pre RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 8 000 000,00 8000000.0 EUR 2019 Práce Nie 6
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa Žilinský samosprávny kraj 3 714 862,00 3714862.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Inforcentrum Kamzík Mestské lesy v Bratislave 537 999,00 537999.0 EUR 2021 Práce Áno 1
SO 11 Rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky – perinatologické centrum Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 467 000,00 467000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Významná obnova administratívnej budovy v areáli Botanickej záhrady na ul. Mánesova č. 23 v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 813 000,00 813000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia toaliet FAD STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 556,00 480556.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Kreatívne centrum Trnava – rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17 Trnavský samosprávny kraj 3 651 357,00 3651357.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rozšírenie operačného traktu CHM-2.NP-COS, FNsP J. A .Reimana, Hollého 14, Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 139 000,00 1139000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava Trnavská arcidiecézna charita 969 000,00 969000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - extenzívna zelená strecha Mesto Stará Ľubovňa 297 868,00 297868.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla Bratislavský samosprávny kraj 2 980 977,00 2980977.0 EUR 2021 Práce Nie 1
MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu Mesto Trnava 1 307 673,00 1307673.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni SLOBYTERM, spol. s r.o. 3 714 965,00 3714965.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie Mesto Vranov nad Topľou 797 204,00 797204.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov n. T. Mesto Vranov nad Topľou 481 212,00 481212.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy Mesto Topoľčany 900 130,00 900130.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie Obec Sačurov 343 010,00 343010.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice. Gymnázium 1 545 152,00 1545152.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrného domu v obci Čekovce Obec Čekovce 361 209,00 361209.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Lekáreň - sterilná príprava liečiv Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 350 000,00 350000.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka 475 000,00 475000.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove kultúrneho domu v obci Raslavice Obec Raslavice 524 512,00 524512.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – veliteľská budova SO 02 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 090 000,00 1090000.0 EUR 2022 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY RTVS – ČERVENÁ BUDOVA Rozhlas a televízia Slovenska 1 290 900,00 1290900.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského Mesto Poprad 1 515 073,00 1515073.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Centrum sociálnych služieb Sliač Mesto Sliač 983 333,00 983333.0 EUR 2022 Práce Áno 1
+421517717305


dag@dagslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 183 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Mitterpach
Adresa:
Mliečna 1592/90 Košice - mestská časť Košická Nová Ves 04014
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Saloky
Adresa:
Justičná 6501/1 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Saloky
Adresa:
Justičná 6501/1 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Záznam do:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Mitterpach
Adresa:
Mliečna 1592/90 Košice - mestská časť Košická Nová Ves 04014
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Saloky
Adresa:
Justičná 6501/1 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IURISTICO s. r. o.
Adresa:
Cimborkova 13 Košice - mestská časť Sever 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 27.06.2017 do: 25.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×