Obstarávanie

Údržba a servis vybraných laboratórnych prístrojov a zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
50 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 710,00
Zaplatené:
99.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Opis obstarávania

Predmetom zákazky na poskytnutie služby je profylaktická prehliadka vybraných laboratórnych prístrojov a zariadení zakúpených pre riešenie navrhovaného projektu počas doby realizácie projektu. a zahŕňa: profylaktická prehliadka a diagnostika prístrojov a zariadení: výmena opotrebovaných dielov, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať poruchovosť, ak nie sú tieto predmetom záruky jednotlivých zariadení výmena kvapalných médií, prevádzkových náplní kompletné vyčistenie prístrojov, kontrola tesnosti kontrola komunikácie medzi riadiacou jednotkou a zariadením, údržba a servis prevádzkových počítačov, vrátane serverov a sietí a riadiacich systémov overenie kalibrácie, prípadná rekalibrácia servis snímačov teploty, tlaku, prietokov prístroja nastavenie detektorov, servis regulátorov poruchová údržba elektronických zariadení servis programového vybavenia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRAGOLAB s.r.o. 1 9 996,00 20% EUR 17. September 2014 47630
PRAGOLAB s.r.o. 1 29 736,00 20% EUR 17. September 2014 47631
PRAGOLAB s.r.o. 1 19 920,00 20% EUR 29. September 2014 47632

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482744/content/171980/download","filename":"Zmluva o dielo - text (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482744/content/171981/download","filename":"Zmluva o dielo - text (4).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok k Zmluve o dielo 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482753/content/171988/download","filename":"Dod. k BZB 336.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482753/content/171989/download","filename":"Dod. k BZB 336_0001.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok k Zmluve o dielo 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482750/content/171982/download","filename":"Dod. k BZB 306.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482750/content/171983/download","filename":"Dod. k BZB 306_0001.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482747/content/171979/download","filename":"Zmluva o dielo - text (3).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482737/content/379953/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk-1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482740/content/379959/download","filename":"Správa z VO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×