Obstarávanie

Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
110 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
51 207,50
Zaplatené:
46.53%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39830000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Opis obstarávania

Predmetom postupu zadávania zákazky je výber dodávateľa čistiacich prostriedkov pre vššetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEON global s.r.o. 5 23 169,00 20% EUR 6. Október 2014 47660
LEON global s.r.o. 6 12 372,00 20% EUR 6. Október 2014 47661
NDŽ s.r.o. 5 18 222,00 20% EUR 6. Október 2014 47662
NDŽ s.r.o. 5 7 686,00 20% EUR 6. Október 2014 47663

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Majster Papier 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519876/content/180415/download","filename":"Kriteria majster Papier.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia NDŽ 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748412/content/419447/download","filename":"49a zák_obdobie_zmluvy_NDZ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Apríl 2014 10. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519912/content/180479/download","filename":"VYSVETLENIE II. -SP Čistiace prostriedky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 736/2014/OVS Čistiace prostriedky 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519909/content/180463/download","filename":"49a zák zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Protokol z e-aukcie 3.časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519900/content/180500/download","filename":"3. vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7436957899 3.časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia LEON, s.r.o. 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748403/content/419350/download","filename":"49a zák_obdobie_zmluvy_LEON.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Protokol z e-aukcie 1.časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519894/content/180459/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0929965497 1.časť.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky pre časť č. 5 s názvom: Iné pomôcky 4. Jún 2014 4. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519918/content/180535/download","filename":"Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Október 2014 7. Október 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519888/content/180461/download","filename":"Vysvetlenie SP - Čistiace prostriedky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NDŽ s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519867/content/180485/download","filename":"Sumarizačná tabuľka na plnenie kritérií_ŽSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519867/content/180486/download","filename":"Obsah ponuky časť_KRITÉRIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Výroba a obchod Švagerko s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519879/content/180435/download","filename":"kriteriá Výroba a obchod Švagerko.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519915/content/180517/download","filename":"Info_vysledok_profil_§44(2) číst. prostriedky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LEON global s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519864/content/180455/download","filename":"C. sumarizacna tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519864/content/180456/download","filename":"C. Tabulka plnenia kriterii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2014 7. Október 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519861/content/180408/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Protokol z e-aukcie 2.časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519897/content/180474/download","filename":"2. vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_1255070301 (2) 24.6..pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519858/content/180380/download","filename":"736-2014-OVS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Marec 2014 27. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519855/content/180364/download","filename":"súťažné podklady Čist.prostriedky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VILLA Market s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519873/content/180402/download","filename":"kritéria Villa Market.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519930/content/180512/download","filename":"735-2014-OVS (3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Protokol z e-aukcie 4.časť 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519903/content/180526/download","filename":"4. vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3952047224.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519891/content/180476/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA OSTATNÉ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2014 7. Október 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519921/content/180557/download","filename":"§ 21 sprava k zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Banchen s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519870/content/180523/download","filename":"Kritéria ZSK BANCHEM.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519885/content/180443/download","filename":"ZÁPISNICA § 42 po E-AUKCII.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 735/2014/OVS Čistiace prostriedky 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/519906/content/180551/download","filename":"49a zák.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×