Obstarávanie

Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zubrohlava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
143 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
127 940,00
Zaplatené:
89.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava. Realizovať sa bude rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií. Stavebné úpravy spočívajú v búracích prácach jestvujúcich asfaltových povrchov, úpravou vodovodných šácht a prípojok, kanalizačných šácht a uličných vpustí do nivelety vozovky, odfrézovanie a napojenie do odvodňovacích žľabov a cestných obrubníkov a realizácie nového živičného krytu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 153 528,00 20% EUR 19. September 2014 48481

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376170/content/318940/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6-Zubrohlava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. September 2014 24. September 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376173/content/318942/download","filename":"Zápisnica z otváranie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376158/content/157880/download","filename":"SP-Zubrohlava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376158/content/157881/download","filename":"Príloha č. 1-k SP-Zubrohlava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376158/content/157882/download","filename":"Príloha č. 2-k SP-Zubrohlava.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376176/content/318943/download","filename":"Zápisnica o posúdení podmienok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376161/content/157929/download","filename":"Inf.podľa § 44 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376179/content/157830/download","filename":"Zápisnica z otvorenia a vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376167/content/318935/download","filename":"zluva o dielo rekonstrukcia mk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×