Obstarávanie

Obnova Amfiteátra Bratislava - Rača


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
474 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
292 468,33
Zaplatené:
61.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova areálu pôvodného amfiteátra nachádzajúceho sa v MČ Bratislava Rača s cieľom vytvoriť účelné a praktické priestory pre voľnočasové aktivity rekonštruovaním pôvodných objektov (hygienického zariadenia a javiska s hľadiskom, ohnisko) ako aj pridaním navrhovaných objektov (bufet a klubovňa s terasami).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 5 350 962,00 20% EUR 25. Jún 2014 48885

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313643/content/136929/download","filename":"ponuka_AvaStav.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313640/content/136881/download","filename":"SP_Amfiteater.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313655/content/136901/download","filename":"Zc2096_180_EuroBuilding_scan.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313667/content/136852/download","filename":"zapisnica_splneniepodm.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313658/content/136943/download","filename":"informacia_vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO-BUILDING, a.s. 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313676/content/137055/download","filename":"ponuka_eurobuilding.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Bau3Mex a.s. 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313652/content/136868/download","filename":"ponuka_Bau3Mex.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313670/content/136915/download","filename":"zapisnica_otvaranie_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313670/content/136916/download","filename":"zapisnica_otvaranie_Ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2014 1. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov Aquacom, s.r.o. 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313649/content/136811/download","filename":"TITULNÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313649/content/136812/download","filename":"zmluva_navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313649/content/136813/download","filename":"Návrh na plnenie kritérii- jednoduchý.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313649/content/136814/download","filename":"Rozpočet.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313661/content/136990/download","filename":"sprava_Ozakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313673/content/136981/download","filename":"zapisnica_vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OTYK invest, s.r.o. 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313646/content/136982/download","filename":"Kritériá - 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313646/content/136983/download","filename":"Kritériá - 2. časť - rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313646/content/136984/download","filename":"Kritériá - 3. časť - VV 1. etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313646/content/136985/download","filename":"Kritériá - 4. časť - VV 2. etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313646/content/136986/download","filename":"Kritériá - 5. časť.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×