Obstarávanie

Interiérové vybavenie Domu dôchodcov a sociálnych služieb.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
80 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
54 166,66
Zaplatené:
67.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa interiérového vybavenia izieb a spoločných priestorov pre rekonštrovaný a dostavovaný Domov dôchodcov v Novom Meste nad Váhom. Predpokladaná hodnota zákazky je vrátane všetkých obstarávacích nákladov, prepravy na miesto určenia a montáže.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREVONA GROUP s. r. o. 9 65 000,00 20% EUR 26. Jún 2014 48953

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354128/content/310753/download","filename":"sken0090.pdf"}]
Iný dokument k zákazke výsledkový protokol E- aukcie 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354137/content/310760/download","filename":"sken0094.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354131/content/310756/download","filename":"sken0091.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354140/content/310762/download","filename":"sken0095.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354134/content/310758/download","filename":"sken0092.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354122/content/152926/download","filename":"sken0088.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti §41-časť Ostatné 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354125/content/310751/download","filename":"sken0089.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×